Filosofija paprastai kelia klausimus, susijusius su pasaulio, žmonių būtimi, o kalbos filosofija tiria kalbos kilmę ir jos santykį su pasauliu ir žmogaus sąmone, kuri suvokia ir traktuoja realybę, naudodamasi kalbos instrumentu. Kitaip tariant, kalbos filosofija tiria santykį tarp kalbos, minties ir realybės.

Jau senovės žmonėms iškilo klausimas, koks santykis tarp žodžio formos (pavyzdžiui, šuo ) ir objekto, apibrėžto šiuo žodžiu ( šuo yra sąlyginis objektas, tai yra savavališkai nustatytas žmonių ir kiek tai yra natūralu, įgimta ir neatskiriama. Pasaulio kalbos skiriasi tuo, kaip jos pavadina realybės objektus ( angliškai dog, prancūziškai chien, vokiškai {Hund}, lenkiškai pies ir taip toliau), kas kalba teorijos apie kalbos sąlyginumą argumentų naudai (žiūrėti semantika ).

Žodis šuo yra tikrinis daiktavardis, kuris skiriasi nuo žodžio Antarktika (tikrinis daiktavardis). Pastarasis apibrėžia vieną objektą (konkretų kontinentą), o kitas apibrėžia visą grupę, rūšį, kategoriją objektų; šunis, kurie egzistavo, egzistuoja ir egzistuos arba galėjo egzistuoti.

Filosofus visada domino: ar kategorija (rūšis, grupė) tikrai yra reali, nepriklausoma nuo žmogiškojo suvokimo, ar tik individualūs daiktai yra realūs, o kategorijos, grupės universalijos tėra sąmonės tvarinys arba egzistuoja tik kalboje.

Nepriklausomai nuo reikšmės koncepcijos, kurią priima autorius, ir koks realybės tipas yra priskirtas, reikia pripapažinti, kad dauguma žodžių neturi aiškiai apibrėžtų reikšmių, kad kategorijos, kurias jie atitinka, neturi tikslių ribų. Žinoma tokie žodžiai, kaip didelis turi sąlyginę reikšmę, priklausomą nuo objekto charakteristikų, kurias jie apibrėžia lygindami didelį šunį su didelė skruzdė . Net kai yra apibrėžtas objektas, jo reikšmė, kurią mes jam suteikiame, nėra visiškai tiksli. Neaišku, koks turi būti minimalus dydis šuns, kad sakytum didelis. Ta pati problema iškyla daugeliui daiktavardžių, juk neaišku, kiek turi būti šiaudų (ir kokio ilgio), kad gautųsi šieno kupeta , kurią galima būtų pavadinti kupeta. Tai yra svarbus klausimas, nes jis klausia: ar kalba - reali, ar ji pajėgi suformuoti tikroviškus teiginius apie šį pasaulį? Kitaip tariant, ar sekantys teiginiai yra tiesa?

Tas šuo (65 cm aukščio) yra didžiulis.

Tas objektas (1 kubinis metras šiaudų) yra kupeta.

Pasaulio kalbos skiriasi ne tik skambesiu ar žodžių užrašymu (pavyzdžiui, angliškai dog, lenkiškai pies, prancūziškai chien ir taip toliau), bet ir atskirų elementų realybės suvokimo lygiais. Pavyzdžiu gali būti skirtingas žodžių kiekis aprašant spalvas (žiūrėti semantiką, nes Naujos Gvinėjos kalboje - dani - yra tik žodžiai mili (visos tamsios ir šaltos spalvos: juoda, žalia ir žydra) ir mola (visos šiltos ir šviesios spalvos: balta, raudona, geltona). Iš kitos pusės, vengrų kalboje yra du žodžiai, apibrėžiantys raudoną spalvą, o lenkų kalboje du žodžiai atitinka anglų kalbos ekvivalentą blue (mėlyna, žydra).

Žodžiai, žymintys šeimos narius, turi daugybę variacijų. Dažnai tai priklauso nuo lyties, kai žymi brolį ir seserį , bet kitose kultūrose amžius taip pat gali būti svarbi charakteristika. Indoneziečių kalboje žodžiu kalakutas vadina vyresniuosius brolius ir seseris, o žodžiu adik - jaunesniuosius brolius ir seseris, nepriklausomai nuo lyties. Indonezijoje, kaip ir daugelyje Azijos šalių, amžius yra labai svarbus tarpusavio santykiuose. O štai vengrų kalboje ir lytis, ir amžius turi labai didelę reikšmę, todėl žodžiais báty ir öcs vadina vyresnįjį ir jaunesnįjį brolį, o žodžiais nővér ir húg vyresniąją ir jaunesniąją seseris.

Skirtumai gali būti ne tik leksiniai, galima surasti gramatinių skirtumų, pavyzdžiui, veiksmažodžių laikų ir daiktavardžių giminių. Daiktavardžiai gali būti skirstomi į vyrišką, moterišką ir bendrąją gimines, bet yra sistemos su žymiai gausesniu kiekiu kategorijų, o kai kuriose kalbose giminės kategorijos iš viso nėra. Skirstymas į gimines kiekvienoje kalboje yra savarankiškas, nes vienam ir tam pačiam konceptui priskiriama skirtinga giminė. Lenkų saulė (słońce) yra bendrinės giminės, vokiečių (die Sonne) - moteriškos giminės, o prancūzų (le soleil) - vyriškos giminės. Šalių pavadinimų gramatinė giminė lenkų kalboje pademonstruota štai šitame žemėlapyje.

  • masculine
  • feminine
  • neuter
  • plural

Kyla klausimas, ar šie skirtumai turi įtakos žmonių pasaulio suvokimui ir mintims apie jį? Hipotezė, kad konkrečios kalbos struktūra įtakoja kalbančiųjų ja pasaulio suvokimą, žinoma kaip kalbos determinizmo teorija (Humboltas, Sepiras ir Vorfas). Tyrimai, kurių tikslas buvo įrodyti arba paneigti kalbos determinizmą , pateikė nevienareikšmiškas išvadas. Determinizmo pozicijos kritikai klausia, ar negalėjimas išversti apibrėžto sakinio iš kalbos X į kalbą Y pažodžiui, reiškia, kad tos minties išvis neįmanoma išreikšti?

Panašūs klausimai iškyla specifinėse komunikacinėse situacijose. Anglų kalba, pavyzdžiui, reikalauja iš kalbančiojo išreikšti apibrėžtumą arba neapibrėžtumą, kai kurių objektų a dog palyginimui su the dog , o lenkų kalba to nereikalauja. Galima sakyti jakiś pies (kažkoks tai šuo) arba ten pies (tas šuo), bet visuomet galima pasakyti tiesiog pies (šuo). Kalbantys angliškai tokių galimybių neturi. Todėl iškyla klausimas, ar kalbantys angliškai, galvodami apie objektą, turi mąstyti apie jį kaip apie apibrėžtą ar neapibrėžtą?

Švelnesnis Sepiro-Vorfo hipotėzės variantas žinomas kaip lingvistinis realityvumas. Pagal šią teoriją, įvairios kalbos atspindi kultūrą, fizinę ir socialinę kalbos bendruomenės aplinką, jos patirtį, vertybių sistemą. Įvairios kalbos vaizduoja įvairias pasaulio versijas, atsispindinčias jų gramatinėse struktūrose, žodžių žodyne (įskaitant tokias realijas, kaip augalų ir gyvūnų, gyvenančių šiame regione, pavadinimus) ir frazeologizmuose (patarlėse). Kalbos išsaugo tiek senovės, tiek šiuolaikinės kultūros elementus.