Przejdź do treści

fiński

Suomen kieli

Liczba rodzimych mówców

4 994 490, w tym 4 700 000 w Finlandii

Oficjalny język

Finlandia, UE

Język mniejszości

Szwecja, Karelia (Federacja Rosyjska)

Język diaspory

Szwecja, Estonia, Norwegia, Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, Kanada

Alfabet
29 (26 podstawowego alfabetu łacińskiego + ä, ö, å)
Przypadki
15
Kod językowy
fi, fin
Typologia językowa
aglutynacyjny , tworzenie złożeń (compositów) , harmonia samogłosek , opuszczający zaimki w podmiocie (pro-drop) , SVO
Rodzina językowa
uralska, ugrofińska, bałto-fińska
Liczba dialektów
3 główne grupy dialektów: dialekty północne (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), dialekty wschodnie (savolais- ja kaakkoismurteet) i dialekty zachodnie (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

Najdłuższy wyraz

nawet nie przez jej brak zorganizowania, czyż nie

Ciekawy wyraz lub zdanie

Witka brzozowa odpowiada tylko za osobę właściwą do spraw witek brzozowych.

Historia

Fiński to język ugrofiński. Wraz z językami samojedzkimi języki ugrofińskie tworzą uralską rodzinę językową. Poniższy schemat przedstawia rozwój historyczny języków uralskich.

Rozwój historyczny uralskiej rodziny językowej (źródło: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol za: Finnougor Kalauz. Pod redakcją Marthy Csepregi. Medicina Publishing Co, 2001.)

Wielu ludzi sądzi, że fiński i języki z nim spokrewnione są „skandynawskie”. Ale fiński nie jest spokrewniony ze szwedzkim czy norweskim. Największym językiem europejskim, który ma tego samego przodka, co fiński, jest język węgierski. Aby lepiej uzmysłowić sobie stopień pokrewieństwa między tymi dwoma językami, możemy porównać je do innych genetycznie spokrewnionych ze sobą języków. I tak, fiński ma się pod tym względem do węgierskiego jak np. polski do angielskiego czy albańskiego. Językami najbliższymi fińskiemu genetycznie są języki bałto-fińskie: estoński, karelski, wepski, liwski, iżorski itd. Użytkownicy fińskiego bez problemów rozumieją osoby mówiące po karelsku oraz, w pewnym stopniu, także użytkowników estońskiego. Fiński to jeden z najsilniejszych języków ugrofińskich: cieszy się oficjalnym statusem w Finlandii i w Unii Europejskiej oraz ma prawie pięć milionów użytkowników. Większość z języków spokrewnionych z fińskim jest używana na terenie Federacji Rosyjskiej i wiele z nich jest zagrożonych wymarciem. Poniższa tabela przedstawia 15 wyrazów pokrewnych w językach ugrofińskich.

Słowa pokrewne w językach ugrofińskich.

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
oko silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
język kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
serce sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
krew veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
żółć sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
lód jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
chmura pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
rzeka joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
gniazdo pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
jeden yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
dwa kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
trzy kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
cztery neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
pięć viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Dialekty

Fiński dzieli się na trzy główne grupy dialektów: północne, wschodnie i zachodnie.

Dialekty fińskiego

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Źródło: Wikimedia Commons

W porównaniu np. z polskim, rozbicie dialektalne języka fińskiego jest bardzo duże. Główna granica dzieląca fińskie dialekty to ta między dialektami wschodnimi a zachodnimi. Różnice między dialektami dotyczą głównie cech fonetycznych i fonologicznych, ale też i słownictwo jest czasami dość odmienne. Na przykład słowo oznaczające witkę brzozową, której używa się do pobudzania krążenia podczas wizyty w saunie, to vihta w dialektach zachodnich i vasta we wschodnich i północnych.

Dystrybucja vasta i vihta („witka brzozowa”).

System pisma i wymowa

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Do zapisywania języka fińskiego używa się alfabetu łacińskiego wzbogaconego o 3 znaki diakrytyczne: ä, ö oraz å. Znaki Ä oraz ö są dość często używane, podczas gdy å występuje tylko w szwedzkich zapożyczeniach: na przykład skål ‘na zdrowie’ (podczas wznoszenia toastu). Fiński rozróżnia między dźwiękami długimi i krótkimi – jest to bardzo istotna różnica, bo można niechcący całkowicie zmienić znaczenie słowa. Na przykład trzeba jasno określić, czy ma się na myśli recesję (lama) czy lamę (laama). Wyraźne różnice w znaczeniach widać także w poniższym zestawieniu fonetycznie i wizualnie podobnych fińskich wyrazów:

 • tili
  konto
 • tiili
  cegła
 • tilli
  koper

Akcent w języku fińskim pada zawsze na pierwszą sylabę. Fiński to język, w którym w zasadzie czyta się tak, jak się pisze: kiedy widzisz fińskie słowo, prawdopodobnie będziesz w stanie je dobrze przeczytać. Pod tym linkiem znajdziesz artykuł o najpiękniejszych fińskich wyrazach.

Gramatyka

Fiński jest językiem aglutynacyjnym. Oznacza to, że jeden morfem (najmniejsza jednostka językowa, która niesie jakieś znaczenie) odpowiada jednemu znaczeniu gramatycznemu. Budowa słów w językach aglutynacyjnych często porównywana jest do nanizywania paciorków jeden po drugim. Fińskie vaimollenikin da się przetłumaczyć na polski jako „także dla mojej żony”:

vaimo-lle-ni-kin

żona-dla-moja-też

W sekcji Informacje ogólne podane jest najdłuższe fińskie słowo niebędące złożeniem – epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän. Ono też jest zbudowane z morfemów połączonych ze sobą na zasadzie aglutynacji. Wyraz ten ciężko przetłumaczyć, znaczy on mniej więcej „nawet nie przez jej brak zorganizowania, czyż nie”.

Inną interesującą cechą języka fińskiego jest liczba przypadków. W zależności od podejścia, wyróżnia się dla fińskiego system złożony z 14 do 17 przypadków. Sześć z nich to tzw. przypadki lokatywne – wyrażające znaczenie ruchu do i z miejsca oraz przebywania w nim. Jeśli chcemy powiedzieć, że jesteśmy w domu (talo), to użyjemy formy talossa, gdzie -ssa oznacza ‘w’. Przyrostek -sta dodaje się do rdzenia wyrazu, aby wyrazić oddalanie się od miejsca (taloon ‘z domu’), a -on w wyrazie taloon oznacza ‘do’. Fiński rozróżnia pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi przypadkami lokatywnymi: jeśli coś jest otwartą przestrzenią (np. stół lub dach), użyjemy innych przypadków niż trzy użyte powyżej. Katto to po fińsku dach. Katolle oznacza wchodzenie na dach a katolta schodzenie z niego:

Fińskie przypadki lokatywne

Słowotwórstwo i słownictwo

Fiński znany jest z bogactwa słów dźwiękonaśladowczych. Słowa oznaczające dźwięki po fińsku różnią się pod względem tego, kto lub co je wydaje.

Fińskie onomatopeje

buczeć

 • hurista
  o silniku
 • suhista
  dźwięk w uszach

syczeć, świszczeć

 • sihistä
  o wężu
 • suhista
  o wietrze
 • sähistä
  o kocie

brzęczeć

 • surista
  o musze
 • pöristä
  o żuku
 • inistä
  o komarze
 • kahista
  o liściach

skomleć, kwilić

 • murista
  o psie
 • kurista
  o żołądku
 • vikistä
  o myszy

Wyrazy tematyczne

Zabawne lub dziwne przysłowia i idiomy

Powrót na górę strony