Doorgaan naar de inhoud

Fins

Suomen kieli

Aantal moedertaalsprekers

4 994 490 waarvan 4 700 000 in Finland

Officiële taal in

Finland, EU

Minderheidstaal in

Zweden, Karelië (Russische Federatie)

Taal van diaspora

Zweden, Estland, Noorwegen, Verenigde Staten, Russische Federatie, Canada

Alfabet
29 (26 Latiijnse + ä, ö, å)
Grammaticale naamvallen
15
Taalcode
fi, fin
Taalkundige tipologie
agglutinerend , woordsamenstelling , klinkerharmonie , pro-drop , SVO
Taalfamilie
Oeralse, Fins-Oegrische, Fins
Aantal dialecten
3 hoofdgroepen van dialecten: Noordelijke dialecten (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), Oostelijke dialecten (savolais- ja kaakkoismurteet) en westerse dialecten (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

Langste woord

zelfs niet door haar gebrek aan organisatie, veronderstel je

Eigenaardig woord of zin

De badzweep is alleen verantwoordelijk voor de desbetreffende persoon die verantwoordelijk is voor de badzweep.

Geschiedenis

Fins is een Finoegrische taal. Samen met de Samojedische talen vormen Finoegrische talen de Oeralische taalfamilie. Het volgende figuur is een grafische weergave van de historische ontwikkeling van de Oeralische taalfamilie.

Historische ontwikkeling van de Oeralische taalfamilie (bron: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol verwijst naar: Finnougor Kalauz, bewerkt door Martha Csepregi, Medicina Publishing Co, 2001)

Veel mensen veronderstellen dat de Finse en verwante talen 'Scandinavisch' zijn. In feite is het Fins niet genetisch verwant met het Zweeds of Noors. De enige grote Europese taal die gemeenschappelijke voorouders heeft met het Fins is het Hongaars. Om voor te stellen hoe dicht deze relatie is: het Fins is zo nauw verwant aan het Hongaarse als het Engels met, zeg maar, Albanees of Russisch. De nauwste verwanten van het Fins zijn andere Baltisch-Finse talen: Ests, Karelisch, Vepsisch, Livvi, Ingrisch, enz. Sprekers van het Fins zijn in staat Karelisch, en in zekere mate ook Ests te begrijpen. De Finse taal is een van de machtigste van de Finoegrische talen. Ze heeft een officiële status in Finland en de EU, en heeft bijna 5 miljoen sprekers. De meeste van haar zustertalen worden gesproken in de Russische Federatie. Veel van deze talen worden met uitsterven bedreigd. De onderstaande tabel toont 15 verwante woorden in het Fins en andere Finoegrische talen.

Verwante woorden in de Fins-Oegrische taalfamilie

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
oog silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
tong kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
hart sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
bloed veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
gal sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
ijs jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
wolk pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
rivier joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
nest pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
één yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
twee kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
drie kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
vier neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
vijf viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Dialecten

Er zijn drie hoofdgroepen van dialecten: de noordelijke, oostelijke en westelijke dialecten.

Dialecten van het Fins

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Bron: Wikimedia Commons

In vergelijking met andere Europese talen zijn de dialectische onderverdelingen van het Fins vrij groot. Het belangrijkste onderscheid tussen de dialecten van het Fins is dat tussen de oostelijke en westelijke dialecten. Dialectverschillen hebben vooral betrekking op de fonetiek en fonologie, maar er zijn ook een aantal interessante lexicale verschillen. Bijvoorbeeld, het woord voor berkentakken gebruikt voor sauna-baden is vihta in West-en vasta in oostelijke en noordelijke delen van Finland.

Verdeling van vasta and vihta.

Schrijfsysteem en uitspraak

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Het Fins gebruikt het basis-Latijnse alfabet met drie diakritische tekens: ä, ö en å. Ä en ö zijn vrij algemeen, terwijl å alleen gebruikt wordt in Zweedse leenwoorden, zoals skål ('gezondheid', wens bij het drinken). Het Fins maakt onderscheid tussen lange en korte klanken. Het is heel belangrijk dit te onthouden, want een fout in de lengte van een klinker of medeklinker kan de betekenis van een woord veranderen. Bijvoorbeeld, moet het duidelijk zijn wat men bedoeld, of men spreekt over recessie (lama) of een lama (laama). Er zijn significante verschillen in betekenis in de volgende fonetisch en visueel zeer vergelijkbare reeks Finse woorden:

 • tili
  rekening
 • tiili
  baksteen
 • tilli
  dille

De klemtoon ligt in het Fins op de eerste lettergreep. Het is een taal waar de basisregel is 'zeg het zoals u het schrijft'. Als u een geschreven Fins woord ziet, zal u het waarschijnlijk juist uitspreken. Hier is een internetartikel over de mooiste Finse woorden.

Grammatica

Het Fins is een agglutinerende taal waar één morfeem (de kleinste linguïstische eenheid die betekenis overbrengt) staat voor één grammaticale betekenis. Woorden vormen in een agglutinerende taal, zoals het Fins, is zoals kralen op een draad steken. Het Fins vaimollenikin is meestal maar vertaalbaar in het Nederlands door meerdere woorden te gebruiken: 'aan mijn vrouw ook':

vaimo-lle-ni-kin

vrouw-aan-mij-ook

In het algemene deel aan het begin staat het langste Finse woord dat geen samengesteld woord is — epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän. Het is ook opgebouwd uit morfemen opgebouwd volgens de agglutinatieregels. Het woord heeft echter nauwelijks zin, en betekent min of meer: 'ook niet door haar gebrek aan organisatie, veronderstel je'.

Een ander interessant kenmerk van het Fins is het aantal naamvallen. Afhankelijk van de benadering ziet men 14 tot 17 naamvallen in het Fins. Zes ervan zijn locatieve naamvallen: ze geven de beweging aan naar een plaats, het zijn in een plaats en het weggaan uit een plaats. Als een persoon wil zeggen dat hij in het huis is (talo), is de vorm talossa, waarbij de -ssa-component betekent 'in'. Het achtervoegsel -sta wordt toegevoegd aan de stam om uit te drukken 'er uit', terwijl -on in taloon betekent '(er in)'. In het Fins is het belangrijk onderscheid te maken tussen inwendige en uitwendige locatieven. Als iets een open ruimte is (zoals een tafel of een dak) worden verschillende naamvalsuitgangen gebruikt dan de hierboven genoemde drie, omdat het Fins grammaticaal onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld 'er in' en 'er op'. Katto betekent 'dak' in het Fins. Katolle wordt gebruikt om de actie op het dak opgaan te beschrijven en katolta - van het dak afkomen:

Finse locatieve naamvallen

Woordvorming en lexicon

Het Fins is bekend om zijn inventaris aan onomatopeeën. Woorden, die geluiden in het Fins weergeven, verschillen naar gelang wie of wat ze maakt.

Finse onomatopeeën

zoemen

 • hurista
  van een machine
 • suhista
  het geluid in iemands oor (gesuis)

fluiten

 • sihistä
  van een slang
 • suhista
  van wind
 • sähistä
  van een kat

zoemen

 • surista
  van een vlieg
 • pöristä
  van een kever
 • inistä
  van een mug
 • kahista
  van bladeren

kreunen

 • murista
  van een hond
 • kurista
  van de maag
 • vikistä
  van een muis

Themawoorden

Grappige of vreemde traditionele spreekwoorden en uitdrukkingen

Terug naar boven