Pāriet uz saturu

Somu valoda

Suomen kieli

Dzimtā valodā runājošo skaits

4 994 490, tajā skaitā 4 700 000 Somijā

Oficiālā valoda

Somijā, ES

Minoritātes valoda

Zviedrijā, Karēlijā (Krievijas Federācija)

Diasporas valoda

Zviedrijā, Igaunijā, Norvēģijā, ASV, Krievijas Federācijā, Kanādā

Alfabēts
29 (26 latīņu pamatburti + ä, ö, å)
Gramatiskie locījumi
15
Valodas kods
fi, fin
Lingvistiskā tipoloģija
aglutinatīvā , salikteņu veidošana , patskaņu harmonija , pro-drop (izlaidoša vietniekvārdus) , SVO
Valodu saime
Urāliešu / somugru, somu
Dialektu skaits
3 dialektu pamatgrupas: ziemeļu dialekti (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), austrumu dialekti (savolais- ja kaakkoismurteet) un rietumu dialekti (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

Visgarākais vārds

pat ne ar viņas neorganizētību, kā tu domā

Dīvains vārds vai teikums

Pirtsslota ir atbildīga tikai par attiecīgu personu, kura ir atbildīga par pirtsslotu.

Vēsture

Somu ir somugru valoda. Kopā ar samodiešu valodām somugru valodas ieiet urāliešu valodu saimē. Sekojošā tabulā ir parādīta urāliešu valodu saimes vēsturiskā attīstība.

Urāliešu valodu saimes vēsturiskā attīstība (avots: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol cit.: Finnougor Kalauz. red. Martha Csepregi. Medicina Publishing Co, 2001.)

Daudzi cilvēki apgalvo, ka somu un viņai radniecīgas valodas ir 'skandināviskas'. Taču somu valoda nav ģenētiski radniecīga zviedru vai norvēģu valodām. Vienīgā liela Eiropas valoda, kurai ir kopīgs priekštecis ar somu valodu, ir ungāru. Lai sniegtu priekšstatu par to, cik ciešas ir šīs attiecības, ir jāsaka, ka somu valoda ir tik lielā mērā tuva ungāru valodai, cik angļu ir tuva, teiksim, albāņu vai krievu valodām. Vistuvākas somu valodai ir citas Baltijas somu valodas: igauņu, karēļu, vepsu, līvu, ingru u.c. Runājošie somu valodā var saprast karēļu un zināmā mērā igauņu valodas. Somu ir viena no visvarenākām somugru valodām. Viņai ir oficiālais statuss Somijā un ES un gandrīz 5 miljoni lietotāju. Daudzums viņai radniecīgu valodu ir runājamas Krievijas Federācijā. Daudzām no šīm valodām draud izmiršana. Tabulā zemāk parādīti 15 radniecīgi vārdi somu valodā un citās somugru valodās.

Somugru valodu saimes radniecīgi vārdi.

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
acs silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
mēle kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
sirds sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
asinis veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
žults sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
ledus jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
mākonis pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
upe joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
ligzda pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
viens yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
divi kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
trīs kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
četri neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
pieci viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Dialekti

Trīs dialektu pamatgrupas: ziemeļu, austrumu un rietumu dialekti.

Somu valodas dialekti

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Avots: Wikimedia Commons

Salīdzinot ar citām Eiropas valodām, somu valodas dialektu iedalījums ir diezgan liels, pamatiedalījums ir uz austrumu un rietumu dialektiem. Dialektu atšķirības galvenokārt skar fonētiku un fonoloģiju, bet ir arī dažas interesantas leksiskas atšķirības. Piemēram, vārds, kurš nozīmē bērza pirtsslotu, ir vihta rietumu un vasta austrumu un ziemeļu Somijas daļās.

Vasta un vihta izplatība.

Rakstības sistēma un izruna

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Somu valodā lietojams latīņu alfabēts ar trim diakritiskām zīmēm: ä, ö un å. Ä un ö ir diezgan plaši lietojamas, savukārt å ir lietojama vienīgi aizgūtos no zviedru valodas vārdos, piemēram, skål ('priekā', tosts). Somu valodā ir atšķiramas garas un īsas skaņas. To ir svarīgi atcerēties, jo kļūdīgi izrunāts patskanis vai līdzskanis var mainīt vārda nozīmi. Piemēram, jābūt pārliecinātam, vai tu gribi pateikt recesija (lama) vai lama (laama). Ievērojami atšķiras sekojošu fonētiski un vizuāli ļoti līdzīgu somu vārdu nozīme:

 • tili
  rēķins
 • tiili
  ķieģelis
 • tilli
  dilles

Uzsvars somu valodā ir uz pirmas zilbes. Tā ir valoda, kurā galvenais likums ir 'izrunā tā, kā raksti'. Ja jūs redzat uzrakstītu somu vārdu, jūs droši vien izrunāsit to pareizi. Šeit ir tiešsaistes raksts par visskaistākiem somu vārdiem.

Gramatika

Somu ir aglutinatīvā valoda, kurā vienai morfēmai (vismazākai lingvistiskai vienībai, saturošai nozīmi) ir viena gramatiskā nozīme. Aglutinatīvās valodas, tādas kā somu, vārddarināšana ir līdzīga kreļļu vēršanai uz diega. Somu vaimollenikin ir tulkojams latviski, izmantojot vairākus vārdus — 'arī manai sievai':

vaimo-lle-ni-kin

sieva-labad-mana-arī

Lapas sākumā, pamatinformācijas nodaļā ir visgarākais somu valodas vārds, kurš nav saliktenis — epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän. Tas arī ir veidojams no morfēmām, saliekot tās atbilstoši aglutinācijas noteikumiem. Vārdam gandrīz nav jēgas, lai gan to var iztulkot aptuveni kā 'pat ne ar viņas neorganizētību, kā tu domā'.

Cita interesanta somu valodas īpatnība ir gramatisko locījumu skaits. Atkarīgi no pieejas, somu valodā ir uzskaitāmi no 14 līdz 17 locījumiem. Seši no tiem ir lokatīvi: viņi apzīmē kustību pie kādas vietas, esamību vietā un kustību prom no vietas. Ja kāds vēlas pateikt, ka viņš ir mājā (talo), tad forma ir talossa, kuras komponents -ssa- nozīmē 'iekšā'. Piedēklis -sta ir pievienojams saknei, lai izteiktu 'ārā no', savukārt -on vārdā taloon nozīmē 'uz'. Somu valodā ir svarīga atšķirība starp iekšējiem un ārējiem lokatīviem. Ja runa iet par klaju objektu (piemēram, galdu vai jumtu), ir lietojamas trīs minētas augstāk locījumu galotnes, tā kā somu valodā ir gramatiska starpība starp, piemēram, 'uz (virziens)' un 'virsū (virziens)'. Katto somu valodā nozīmē 'jumts'. Katolle ir lietojams apzīmēt kāpšanu uz jumta, bet katolta — nokāpšanu no jumta:

Somu lokatīva locījumi

Vārdu veidošana un leksikons

Somu valoda ir slavena ar savu onomatopoēzi. Vārdi, kuri apzīmē skaņas, atšķiras atkarīgi no tā, kas viņas rod.

Somu onomatopoēze

sanēt

 • hurista
  motors
 • suhista
  džinkstoņa ausīs

šņākt

 • sihistä
  čūska
 • suhista
  vējš
 • sähistä
  kaķis

dūkt

 • surista
  muša
 • pöristä
  vabole
 • inistä
  ods
 • kahista
  lapas

gaudot

 • murista
  suns
 • kurista
  vēders
 • vikistä
  pele

Tematiski vārdi

Jocīgas vai dīvainas parunas un idiomas

Uz augšu