Skok na sadržaj

finski

Suomen kieli

Broj izvornih govornika

4.994.490 od čega 4.700.000 u Finskoj

Službeni jezik u

Finskoj, EU

Manjinski jezik u

Švedskoj, Kareliji (Ruska federacija)

Jezik dijaspore u

Švedskoj, Estoniji, Norveškoj, SAD, Ruskoj federaciji, Kanadi

Abeceda
29 (26 osnovnih latiničnih + ä, ö, å)
Gramatički padeži
15
Jezični kod
fi, fin
Lingvistička tipologija
Aglutinativan , Sklonost složenicama , Samoglasnička harmonija , pro-drop , SPO
Jezične porodice
Uralski/ugrofinski, finski
Broj dijalekata
3 glavne grupe dijalekata: sjeverni dijalekti (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), istočni dijalekti (savolais- ja kaakkoismurteet) i zapadni dijalekti (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

Najduža riječ

čak ni zbog pomanjkanja njene organizacije, pretpostavljate

Čudna riječ ili rečenica

Bič u sauni je odgovoran samo za odgovarajuću osobu koja je odgovorna za bič u sauni.

Povijest

Finski je ugrofinski jezik, Zajedno sa samojedskim jezicima, ugrofinski jezici tvore uralsku jezičnu obitelj. Slijedeća slika pokazuje grafički povijesni razvoj uralske jezične obitelji.

Povijesni razvoj uralske jezične obitelji (izvor: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol citira: Finnougor Kalauz. Izdao: Marta Csepregi. Medicina Publishing Co, 2001)

Mnogi ljudi smatraju finski i s njim povezane jezike pripadnicima skandinavskih jezika. Ustvari finski genetički nema nikakve veze sa švedskim ili norveškim. Jedini važni europski jezik koji ima zajedničko porijeklo sa finskim je mađarski. Da bi pojasnili blizinu odnosa među njima recimo da je finski toliko srodan s mađarskim koliko je engleski npr. srodan sa albanskim ili ruskim. Najbliži jezici s finskim su baltofinski jezici: estonski, karelski, vespaški, oloneški, ižorski itd. Govornici finskog mogu razumijeti karelski i do nekog stupnja estonski. Finski je jedan od najmoćnijih ugrofinskih jezika. Ima službeni status u Finskoj i EU a govori ga gotovo 5 milijuna ljudi. Najveći broj srodnih jezika su u Ruskoj federaciji. Mnogim od tih jezika prijeti nestanak. Tabela 1 pokazuje 15 riječi na finskom i srodnim jezicima.

Riječi za usporedbu između jezika ugrofinske skupine

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
oko silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
jezik kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
srce sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
krv veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
žuć/žućljivost sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
led jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
oblak pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
rijeka joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
gnijezdo pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
jedan yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
dva kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
tri kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
četiri neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
pet viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Dijalekti

Postoje tri glavne grupe dijalekata: sjeverni, istočni i zapadni.

Dijalekti finskog jezika

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Izvor: Wikimedia Commons

U usporedbi s drugim europskim jezicima dijalektalna je podjela finskog relativno opsežna. Glavna razlika između finskih dijalekata je između istočnih i zapadnih. Razlike se uglavnom tiču fonetike i fonologije no postoje i neke zanimljive leksičke razlike. Npr. riječ za grane breze koje se koriste u sauni je vihta u zapadnim dijalketima a vasta u istočnim i sjevernim dijalektima.

Rasprostranjenost vasta i vihta.

Pismo i izgovor

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Finski upotrebljava osnovni latinički alfabet sa tri dijakritička znaka: ä, ö i å. Ä i ö koji su relativno zajednički dok se å upotrebljava samo u riječima koje su posuđene iz švedskog kao skål ("u zdravlje" pri piću). Finski razlikuje između dugih i kratkih glasova. Važno je to zapamtiti jer greška u dužini samoglasnika ili suglasnika može promijeniti značenje riječi. Npr. treba jasno razlikovati dužinu samoglasnika ako se radi o ekonomskoj krizi (lama) ili o lami (laama). Važna razlika u značenju je u slijedećim fonetski i na izgled sličnim finskim riječima:

 • tili
  račun
 • tiili
  opeka
 • tilli
  kopar

Naglasak finskog je na prvom slogu. Osnovno je pravilo na finskom "izgovori kako je napisano". Ako vidiš napisanu finsku riječ, najvjerojatno ćeš je pravilno izgovoriti. Eto članka iz mreže o najljepšim finskim riječima ..

Gramatika

Finski je aglutinativni jezik u kojem jedan morfem (najmanji element jezika koji ima značenje) ima jedno gramatičko značenje. Tvoriti riječi na aglutinativnom jeziku kakav je finski je kao da nižeš perle na nit. Finska riječ vaimollenikin se može prevesti upotrebom više riječi: "i mojoj ženi".

vaimo-lle-ni-kin

žena-k-moja-isto

U općem uvodu je najduža finska riječ, koja nije složena riječ - epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän. No i ona se sastoji od morfema složenih po aglutinativnim pravilima. Riječ gotovo da nema značenja a ipak znači otprilike "čak ni s njenim organizacijskim pomanjkanjem, pretpostavljate"

Drugi zanimljiv aspekt finskog jezika je broj gramatičkih padeža. Ovisno o stajalištu na finskom postoji 14-17 padeža. Šest od njih du lokativi: oni izražavaju pokret ka mjestu, bivanje na mjestu i odlazak s mjesta. Ako želite reći da su oni u kući (talo), oblik je talossa, u kojem element -ssa- znači 'u'. -sta se dodaje na korijen da označi 'iz', dok -on u taloon znači 'k u' (u+akuzativ). Na finskom treba razlikovati između unutrašnjih i vanjskih lokativa. Ako se radi o otvorenom prostoru (kao stol ili krov), upotrebljavaju se različiti nastavci za padeže od tri gore navedenih, jer finski razlikuje gramatički između na pr. 'k u' te 'k na'. Katto znači 'krov' na finskom. Katolle se koristi da opiše čin dolaska na krov dok katolta - silazak s krova.

Finski lokativi

Tvorba riječi i rječnik

Finski je slavan po svom repertoaru onomatopeja. Riječi koje predstavljaju zvukove na finskom se razlikuju po tome tko ili što ih proizvodi.

Finske onomatopeje

zujanje

 • hurista
  stroja
 • suhista
  u nečijim ušima (zujanje)

siktanje

 • sihistä
  zmije
 • suhista
  vjetra
 • sähistä
  mačke

šum

 • surista
  mišji
 • pöristä
  insektov
 • inistä
  komarčev
 • kahista
  od lišća

zavijanje

 • murista
  psa
 • kurista
  želuca
 • vikistä
  miša

Tematske riječi

Zabavne ili narodne poslovice i fraze

Natrag na vrh