Прескочи към съдържанието

фински

Suomen kieli

Брой говорещи езика по рождение

4994490, включително 4700000 във Финландия

Официален език в

Финландия, ЕС

Малцинствен език в

Швеция, Карелия (Руската Федерация)

Език на диаспора

Швеция, Естония, Норвегия, САЩ, Русия, Канада

Азбука
29 (26 основна латиница + ä, ö, å)
Граматически падежи
15
Езиков код
fi, fin
Езикова типология
аглутинативен , смесване , вокална хармония , пропускане на подлога , SVO
Езиково семейство
Уралско/угрофинско езиково семейство, финска група
Брой диалекти
Три основни групи диалекти: северните диалекти (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), източни диалекти (savolais- ja kaakkoismurteet) и западните диалекти (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

Най-дълга дума

дори не от липсата на организация, както предполагаш

Странна дума или изречение

Метличката за баня е отговорна само за съответното лице, отговорно за метличката за баня.

История

Финският език е от угрофинската езикова група. Заедно със самоедския език, угрофинските езици образуват уралското езиково семейство. Следващата фигура е графично представяне на историческото развитие на уралското езиково семейство.

Историческо развитие на уралското езиково семейство (източник: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol цитира: Finnougor Kalauz, edited by Martha Csepregi Medicina Co Publishing, 2001.)

Много хора предполагат, че финският и сродните му езици са "скандинавски". В действителност, финският не е генетично свързан с шведския или норвежкия. Единственият основен европейски език, който има общи предци с финския, е унгарският. За да се даде представа за това колко близка е тази връзка, финският е толкова тясно свързан с унгарския, колкото английският е, да речем, с албанския или руския език. Най-тясно свързани с финския са други балто-фински езици: естонски, карелски, вепсийски, ливски, ижорски и др. Говорещите фински са в състояние да разберат карелски и до известна степен също и естонски. Финският е един от най-силните угрофински езици. Той има статут на официален език във Финландия и ЕС и има почти 5 милиона говорещи. Повечето от неговите родствени езици се говорят в Руската Федерация. Много от тези езици са заплашени от изчезване. Таблицата по-долу показва 15 сродни думи във финландски и други угрофински езици.

Подобни думи в угрофинското езиково семейство.

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
око silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
език kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
сърце sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
кръв veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
жлъчка sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
лед jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
облак pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
река joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
гнездо pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
едно yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
две kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
три kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
четири neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
пет viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Диалекти

Има три основни групи диалекти: северни, източни и западни диалекти.

Диалекти на финския

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Източник: Wikimedia Commons

В сравнение с други европейски езици, на разклоняването на диалектите на финланския е доста голямо. Основното разграничение между диалектите на финския е между източните и западните диалекти. Диалектните различия се отнасят главно до фонетиката и фонологията, но има и някои интересни лексикални различия. Например, думата означаваща брезови клонки, които се използват в сауна-та, е vihta в западната и vasta в източната и северните части на Финландия.

Разпространение на vasta и vihta.

Писмена система и произношение

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Финският използва основната латинска азбука с три диакритични знака: ä, ö и å. Ä и ö са доста често срещани, докато å се използва само в шведски заемки като skål ("наздраве", тост при пиене). Финският прави разграничение между дълги и къси звуци. Това е доста важно да се помни, тъй като една грешка в дължината на гласна или съгласна може да промени значението на думата. Например, трябва да е ясно дали става дума за рецесия (lama) или лама (laama). Има значителни разлики в смисъла на следните фонетично и визуално много сходни фински думи:

 • tili
  сметка
 • tiili
  тухла
 • tilli
  копър

Ударението във финския е на първата сричка. Това е език, където основното правило е "казва се така, както се пише". Ако видите финска дума в писмен вид, най-вероятно я произнесе правилно. Ето една онлайн статия за най-красивите финландски думи.

Граматика

Финският език е аглутинативен; една морфема (най-малката езикова единица, която предава смисъл) има едно граматично значение. Формирането на думи в аглутинативен език като финския е като нанизване на мъниста на конец, едно до друго. Финската дума vaimollenikin се превежда с няколко думи и означава "също и на жена ми":

vaimo-lle-ni-kin

жена-на-моя-също

В раздела за Обща информация в началото е посочена най-дългата финска дума, която не е съставна дума - epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän. Тя също се образува от морфеми, сложени една до друга в съответствие с правилата за аглутинация. Думата почти няма смисъл, въпреки че означава повече или по-малко "дори не от липсата на организация, както предполагаш".

Друга интересна особеност на финския е броят на граматическите падежи. В зависимост от подхода се приема, че във финския има от 14 до 17 падежа. Шест от тях са падежи за място: те предават смисъла на движение към място, пребиваване на място или отдалечаване от място. Ако човек иска да каже, че е в къщата (talo), формата е talossa, където "в" се означава от -ssa-компонента. Наставката -sta се прибавя към корена, за да се изрази "извън", докато -on в taloon означава движение "навътре, към". Във финския е важно да се прави разлика между "вътрешните" и "външните" падежи за място. Ако нещо е отворено пространство (като маса или покрив), се използват различни от трите споменати по-горе окончания, като финският прави граматическо разграничение между, например, движение към вътрешността и към повърхността. Katto означава "покрив" на фински. Katolle се използва за описване на действието качване на покрива, а katolta - слизане от покрива:

Фински падежи за място

Словообразуване и лексика

Финският е известен със своите звукоподражателни думи. Думите, които представляват звуци, на фински се различават в зависимост от това кой или какво ги издава.

Фински звукоподражателни думи.

бръмча

 • hurista
  за машина
 • suhista
  шум в ухото

съска

 • sihistä
  за змия
 • suhista
  за вятър
 • sähistä
  за котка

бръмчи

 • surista
  за муха
 • pöristä
  за бръмбар
 • inistä
  за комар
 • kahista
  за листа

скимти

 • murista
  за куче
 • kurista
  за стомах
 • vikistä
  за мишка

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Обратно горе