Gå til indhold

portugisisk

Língua portuguesa

Antal modersmåltalende

~ 220 mio.

Officielt sprog i

Brasilien (185 mio.), Portugal / Azorerne / Madeira (11 mio.), Angola (60.000), Mozambique (30.000), Kap Verde (25.000), Øst-Timor, Ækvatorial Guinea, Guinea-Bissau, São Tomé og Príncipe, Macao (2.000), EU

Mindretalssprog i

Paraguay (750.000), Sydafrika (617,000), Uruguay (28.000), Goa (250.000)

Diaspora-sprog

Frankrig (750.000), USA (365.000), Canada, Svejts, Belgien, Tyskland (omkring 80.000 hver), Luxembourg (50.000), Venezuela

Alfabet
26 bogstaver
Grammatiske fald (kasus)
0
Sprogkode
pt, por
Sprogtypologi
flekterende , pro-drop , SVO
Sprogfamilie
indoeuropæisk, romansk
Antal dialekter
Flere hundrede dialekter og kreolsprog (europæisk portugisisk, brasiliansk, afrikansk, asiatisk). I hvert fald én dialekt betragter sig selv som sprog: Galicisk.

Længste ord

kemi, "tetrachlorodibenzoparadioxin"
politik, "afkonstitutionalisering"
medicin, "hyperparathyreoidisme"

Mærkeligt ord eller sætning

"han accepterede", alle 5 vokale i alfabetisk orden
en brasiliansk frugt
Edderkoppen griber/fanger frøen.
"Hej, se den kamp, se", brasiliansk portugisisk

Introduktion

Fra et lille hjørne af den iberiske halvø blev portugisisk spredt til alle verdenshjørner ombord på skibene af et havbaseret imperium. På deres vej til fjernøstlige rigdomme etablerede de portugisiske "nau"-skibe handelsstationer og forter langs Afrikas kyster, i Indien (Goa), Kina (Macao) og langs strategisk vigtige handelsrouter i øvrigt (Kap Verde, Øst-Timor). 90% af søfolkene døde imidlertid på en gennesnitslig (1-2-årig) returrejse, og de fleste steder skete der ikke nogen større befolkningstransfer. En egentlig kolonisering skete i "nærområdet", på Azorerne og Madeira, der fungerede som brohoveder for yderligere ekspansion og i dag begge har deres egne portugisiske dialekter. Mesterværket og kronjuvelen i den portugisiske ekspansion var imidlertid Brasilien, der blev til en smeltedigel af indianske, portugisiske og - takket være en hensynsløs og udstrakt slavehandel - afrikanske gener. Undervejs lykkedes det for det portugisiske sprog, europæiske sygdomme og {i}Bandeirantes{/i} slavejægerne at decimere i tusindvis af indianske sprog, med kun én seriøs konkurrent, det Tupi-baserede Lingua Geral, der blev brugt igennem 200 år, især i Amazonas-området. I dag er de fleste modersmålstalere af portugisisk brasilianere, og hvor bogtryk engang blev forbudt ved kongelig dekret, har brasilianske sæbeoperaer (telenovela) i dag sørget for at kultureksporten mellem Portugal og dets tidligere koloni er begyndt at strømme den modsatte vej.

Historie

 • 409 – 711

  Folkevandringstid
  Vestgotisk indflydelse

 • 711

  Maurisk invasion
  Arabisk indflydelse

 • 9.-11. århundrede

  Starten på reconquista'en: Galicien

 • 1095

  Det uafhængige Portugal

 • 12.-14. århundrede

  Lyrikkens sprog

 • 1249

  Afslutningen på reconquista'en (generobringen af den iberiske halvø fra maurerne)

 • 1290

  Første portugisiske universitet

 • 15.-16. århundrede

  Opdagelsernes epoke. Handlens og missionens sprog. Imperiet

 • 1419 – 1420

  Madeira

 • 1427 – 1431

  Azorerne

 • 1498

  Calcutta, Indien

 • 1500

  Cabral-ekspeditionen: Brasilien

 • 1510

  Goa (Indien)

 • 1557

  Macao (Kina)

 • 1580 ‒ 1640

  Union med Spanien

 • 1755 ‒ 1779

  Pombal-reformerne

 • 1807

  Napoleon invaderer, kongehuset flygter til Brasilien

 • 1822

  brasiliansk uafhængighed

 • 1960 ‒ 1970

  Afkoloniseringskrige i Afrika, millioner af portugisere forlader kolonierne

Kronologisk kort over den lingvistiske udvikling i Sydvesteuropa

Kilde: Wikimedia Commons

Som dets romanske søstersprog, har portugisisk gennemgået en række systematiske lydskift igennem dens evolution fra de fælles latinske rødder. Men selvom portugisisk i leksikalsk henseende mest minder som sin store nabo, spansk, er sprogets vokalsystem faktisk tættere på italiensk og katalansk, idet det har bibeholdt de oprindelige latinske vokaler, hvor spansk og fransk introducerede diftonger.

Skriftsystem og udtale

Portugisisk benytter det latinske alfabet, men inkluderer ç og tillader accenter over vokalerne. Disse accenter makerer ikke kun trykket, men har også en fonetisk værdi.

 • a
 • á
 • à
 • â
 • ã
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • é
 • ê
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ó
 • ô
 • õ
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Portugisisk har en regelbunden ortografi, og i de fleste tilfælde kan (standard)udtalen konkluderes ud fra det skrevne ord. Sproget har en høj andel af vokaler, og brasiliansk portugisisk følger en jambisk, vokalbaseret rytme i en sådan grad, at der i udtalen indføjes ekstra vokaler i konsonantgrupper, fx pi-si-co-lo-gi-a i stedet for psicologia (psychology). I Portugal, på den anden side, svækkes mange vokaler så meget, at resultatet lyder som en vanskeligt forståeligt konsonantgrød i brasilianske ører, fx Frnandpssoa i stedet for Fer-nan-do Pe-sso-a (en berømt digter). Ikke overraskende tales den mere rytmiske brasilianske variant i et land med en livlig dansekultur, mens den portugisiske fado er mere til tårer end dans.

Grammatik

bøjning af substantivsyntagme

hankøn hunkøn
den sorte hest det runde bord
singularis/ental o cavalo preto a mesa redonda
pluralis/flertal os cavalos pretos as mesas redondas

bøjning af verbalsyntagme

Portugisisk har 3 regelmæssige konjugationer for verberne (-ar, -er og -ir), fx falar (tale), comer (spise) og dormir (sove), samt flere dusin uregelmæssige verber eller verbumsgrupper. Et halvt-regelmæssigt fænomen er en vokalændring mellem verbumsformer med tryk på stamvokalen og former, hvor trykket ligger på endelsen, samt mellem mørke (a/o) og lyse (e/i) vokalendeser.

tryk på roden tryk på endelsen
dormir
sove
durmo
jeg sover
dormimos
vi sover
endelse med mørk vokal endelse med lys vokal
consentir
at samtykke
consinto
jeg samtykker
consente
han/hun samtykker
comer
at spise
singularis/ental pluralis/flertal
1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person
indikativ
nutid como comes come comemos comeis comem
imperfektum comia comias comia comíamos comíeis comiam
præteritum comi comeste comeu comemos comestes comeram
pluskvamperfektum (førdatid) comera comeras comera comêramos comêreis comeram
futurum (fremtid) comerei comerás comerá comeremos comereis comerão
konjunktiv
nutid coma comas coma comamos comais comam
imperfektum comesse comesses comesse comêssemos comêsseis comessem
futurum (fremtid) comer comeres comer comermos comerdes comerem
-
conditionalis comeria comerias comeria comeríamos comeríeis comeriam
imperativ come (coma) (comamos) comei (comam)
personbøjet infinitiv comer comeres comer comermos comerdes comerem

I tillæg kan der dannes sammensatte tidsbøjninger vha. hjælpeverbet ter (have), med eksempler i 1. person ental:

indikativ konjunktiv
sammensat præteritum perfektum (førdatid) tenho comido tenha comido
sammensat pluskvamperfektum (førdatid) tinha comido tivesse comido
futurum perfectum (futurum exactum, førfremtid) terei comido tiver comido
sammensat konditionalis (førtids fremtid) teria comido -

Orddannelse og leksikon

Portugisisk tillader ikke sammenføjning af ordrødder til nye ord, men kun præfikser (fx hiper- "hyper") og suffikser (fx -ização "-isation"). De længste ord i sproget er derfor videnskabelige ord med græske og latinske rødder, der følger de almindelige orddannelsesregler for fx kemiske, medicinske eller sociologiske fagudtryk.

Arabiske ord i europæisk portugisisk

Som levn af 500 års islamisk overherredømme og reconquista på den iberiske halvø findes der mange arabiske ord i europæisk portugisisk. Ordene begynder ofte med 'al-' (den arabiske artikel).

 • arroz
  ris
 • safra
  høst
 • aduana
  told
 • alface
  (grøn) salat
 • javali
  vildsvin
 • maroma
  reb

Tupí-ord i brasiliansk portugisisk

Portugiserne havde ingen ord til at beskrive den ukendte mangfoldighed, de mødte i den brasilianske natur, og i titusindvis af dyre-, plante- og stednavne blev indlånt fra indianske sprog, først og fremmest Tupí og dets jesuit-standardiserede version, Lingua Geral.

 • capivara (flodsvinet, verdens største gnaver)
 • stednavne der ender på -açu ("stor"), fx kæmpevandfaldet Iguaçu ("stort vand").
 • mirim ("little"), fx táxi-mirim (mini-taxi)
 • capim (græs, slang for penge)

angolanske ord i (brasiliansk) portugisisk

De angolanske slavers mad og religion er blevet en integreret del af Brasiliens sjæl, og har bidraget med ikoniske begreber såsom feijoada (bønnegryde) og exu (en spiritistisk dæmon).

Dialekter

Der findes kun 2 skrevne undervisningsstandarder for portugisisk, (a) europæisk portugisisk ("lusitansk") og (b) brasiliansk portugisisk - en situation, der kan sammenlignes med splittet mellem britisk og amerikansk engelsk, selvom der er enkelte grammatiske forskelle også. Dialektlandskabet for talt portugisisk er derimod meget varieret, både hvad angår accent og ordforråd. Der findes således 10 dialektale hovedområder i Portugal selv, hvis man medregner øerne. Blandt de portugisiske dialekter i Spanien er galicisk den mest fremtrædende variant og det betragtes af nogle (af politiske grunde) som et selvstændigt sprog. Dialekterne i Brasilien rummer mange leksikalske træk fra indianske og afrikanske sprog, samt fra andre europæiske indvandrersprog. Også ellers lever dialekterne fint i alle hjørner af det gamle portugisiske imperium. Den aktuelle styrkning af portugisisk i Angola og Mocambique har dog ført til stærke, skriftsprogs-drevne, bestræbelser på standardisering, et initiativ der i sidste ende kan gå ud over dialekterne. Endeligt er der et antal overlevende portugisiske kreolsprog, der ikke er dialekter, men selvstændige sprog udviklet på basis af portugisiske pidgin- (blandings-) sprog: Kabuverdiano (Kap Verde), Forro (São Tomé & Principe) og Papiamento (på de nederlandsk-caribiske ABC-øer).

Dialektkort over det kontinentale Portugal, med andre romanske sprog

Kilde: Wikimedia Commons

 • Portugués septetrional
 • Portugués central
 • Portugués litoral
 • Portugués meridional
 • Gallego occidental
 • Gallego central
 • Gallego oriental
 • Gallego jalimés
 • Mirandés
 • Asturiano occidental o Leonés
 • Asturiano central
 • Asturiano oriental
 • Montañés
 • Alto-Extremeño
 • Español septentrional
 • Español meridional
 • Español andaluz
 • Aragonés
 • Valenciano
 • Catalán occidental
 • Catalán oriental
 • Catalán septentrional
 • Alguerés
 • Balear
 • Gascón
 • Languedociano
 • Provenzal
 • Limosín
 • Auvernense
 • Vivaroalpino

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen