Gå til indhold

Vilkår for brug

Hjerteligt velkommen til lingvo.info! At tilgå og bruge webstedet lingvo.info ("hjemmesiden", "servicen", "udbyderen") indebærer at du ("brugeren") har læst, forstået og akcepteret følgende vilkår og betingelser, uanset om du er medlemsregistreret på lingvo.info eller ej.

1. Generelt

 1. Hele webstedet kan bruges uden registrering, men det indeholder spil og quizzer, der kan kræve login via sociale netværk.
 2. Du medgår, at visse data fra din brugerprofil, som den leveres af dit sociale netværk, kan være offentligt tilgængelige (så som dit brugernavn/navn, spilfremskridt, online-status, sprogvalg, registreringsdato og sidste aktivitetsdato samt andre, frivillige oplysninger, herunder dit profilfoto). Din e-mailadresse vil ikke være tilgængelig for andre brugere.

2. Databeskyttelse

Udbyderen af dette websted er klar over, at persondatabeskyttelse er meget vigtig, og hjemmesiden overholder persondatalovgivningen til punkt og prikke. De nærmere detaljer vedr. persondatabeskyttelsen reguleres af vorespersondatapolitik.

3. Brugsvilkår

 1. Dette websted må kun benyttes til lovlige formål-
 2. Blokering af hjemmesidefunktioner, overskrivning, modificering eller kopiering af hjemmesidens indhold programkode og/eller data er forbudt, og det er heller ikke tilladt at tilgå webstedets indhold vha. robotfunktioner, medmindre det er nødvendigt for den regulære benyttelse af webservicen.

4. Ændringer i servicen

Udbyderen har ret til at ændre eller stoppe de udbudte services til enhver tid efter forgodtbefindende og uden forudgående varsel.

5. Tildeling af rettigheder

 1. Udbyderen tildeler dig, som bruger, en personlig, verdensomspændende, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv ret til at gøre brug af disse tjenester inden for rammerne af nærværende vilkår og bestemmelser.
 2. Som bruger tildeler du webstedet en verdensomspændende, royalty-fri, overførbar, tids-, indholds- og sted-mæssigt uindskrænket ret til at bruge indholdet i alle af udbyderen benyttede medier. Webstedets ejer autoriseres specifikt til at bruge indholdet i alle slags medier, samt at publicere, kopiere, modificere, editere, distribuere og tilpasse indholdet til dette formål.
 3. Som bruger garanterer du, at dit indhold kan bruges frit af tredjepart mht. § 5.2. Du står ind for, at du ejer alle de nødvendige rettigheder og bemyndigelser i forbindelse med de her tildelte brugsrettigheder for det indhold du bidrager med.
 4. Hverken de rettigheder, webstedet tildeler dig, eller de ovenfor nævnte garantier og erstatningsansvar ophører med afslutningen af det kontraktslige forhold.

6. Ejerskab

Al tekst, alle billeder og andet materiale publiceret på webstedet, med undtagelse af bruger-leveret indhold, er - medmindre andet aftales - ovhavsretsligt ejendom af lingvo.info, og må ikke videreanvendes af hverken brugerne eller tredjepart, online eller off-line, uden udbyderens udtrykkelige tilladelse.

7. Erstatningsansvar

 1. Udbyderen bestræber sig på at holde webstedet kørende, fejlfrit og sikkert, med udsteder ikke nogen garanti for at webstedet faktisk er sikker eller fejlfri på noget tidspunkt, eller at det altid vil virke uden afbrydelser, forsinkelser eller mangler.
 2. Udbyderen påtager sig ikke noget erstatningsansvar for lette pligtforsømmelser, medmindre forsømmelsen medfører skade på liv, krop eller sundhed, og så længe ingen bestemmelser i den tyske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz) er blevet overtrådt. Erstatningsansvaret vedrørende pligtforsømmelser, der umuliggør den korrekte realisering af det kontraktslige forhold, og hvor brugeren til dagligt sætter sin lid til sådanne pligter, forbliver upåvirket af dette. Det samme gælder for forsømmelser af udbyderens agenter.
 3. Ifølge loven er webstedejeren som serviceudbyder ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller gemte informationer, eller til at undersøge forhold, der kunne indikere illegale aktiviteter. Udbyderen påtager sig således intet ansvar for brugerleveret inhold, data og/eller oplysninger, for brugerfremførte synspunkter eller indholdet af linkede hjemmesider.
 4. På trods af omhyggelig indholdskontrol påtager udbyderen sig ikke noget erstatningsansvar vedr. indholdet af eksterne links. Ansvaret ligger således udelukkende hos ejerne af de pågældende hjemmesider.
 5. Udbyderen har ikke noget ansvar for indhold eller korrekthed af reklamer. Ansvaret ligger således udelukkende hos ophavsmanden af den pågældende reklame. Det samme gælder indholdet af den reklamerede hjemmeside. Når en reklame vises på webstedet, betyder dette ikke, at udbyderen godkender et eventuelt ulovligt indhold. Derfor ligger erstatningsansvaret udelukkende hos reklamekunden.
 6. Som bruger friholder du udbyderen fra alle krav, herunder erstatningskrav, som andre brugere eller tredjepart måtte rette mod udbyderen pga. rettighedskrænkelser der kan henføres til dig eller indhold leveret af dig. En bruger, der fremsætter et sådant indhold på websdtedet, overtager alle omkostninger, som udbyderen måtte have i forbindelse med rettighedskrænkelse hos tredjepart, herunder rimelige retssagsomkostninger. Udbyderens eventuelle videregående rettigheder og erstatningskrav forbliver uberørt af dette.

8. Øvrige bestemmelser

 1. Disse vilkår og bestemmelser, samt hertil relaterede tvistigheder, er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Retsstedet, inden for lovens grænser, er Berlin.
 2. Den lovmæssigt bindende version af dette dokument er den engelske.
 3. Ejeren af dette websted forbeholder sig retten til at ændre disse bestemmelser efter forgodtbefindende. Den aktuelle version vil altid være tilgængelig på https://lingvo.info/terms. Brugerne vil ikke blive informeret, når der sker ændringer i brugsvilkårene; det er brugerens ansvar at holde sig opdateret mht vilkår og bestemmelser. Ved at fortsætte med at bruge webstedet efter en ændring erklærer brugeren sig indforstået med ændringerne.
 4. Udbyderen har under de gældende vilkår ret til at videregive rettigheder og forpligtelser, helt eller delvist, til tredjepart uden varsel.
 5. Kontaktinformation for udbyderen eller administratoren af hjemmsiden findes på kontaktsiden.

Sidst opdateret: 1. sep. 2014

Tilbage til toppen