Interlingvistika se ukvarja z obliko, problemi in rešitvami povezanimi z lingvističnimi aspekti mednarodne komunikacije. Mednarodna komunikacija je komunikacija med ljudmi ali skupinami, ki imajo različne jezike ali kulturna ozadja. Področje interlingvistike v širšem smislu obsega:

 • svetovne jezike, torej etnične jezike, ki delujejo kot lingva franca
 • jezike, ki se spontano rodijo iz mednarodne komunikacije na lokalnem nivoju: pidgini in kreolski jeziki
 • jezike, ki so bili ustvarjeni v ta namen: mednarodni pomožni jeziki, ki se imenujejo tudi načrtovani jeziki

V ožjem smislu interlingvistika preučuje zgodovino, strukturo in uporabo načrtovanih jezikov. Sorodna je s področji lingvistike kot so filozofija jezikov ter načrtovanje in modeliranje jezikov.

Zavedna intervencija v etnične jezike se odvija na več različnih nivojih (od pravopisnih in slovničnih reform preko modernizacije besedišča do jezikovne standardizacije). Načrtovanje jezikov vsebuje tudi oživljanje jezikov (na primer moderni hebrejski jezik) ter načrtovanje novih jezikov. Zato lahko tako naravne kot tudi načrtovane jezike postavimo na tehtnico med oba ekstrema - idealni nedotaknjeni naravni jezik in popolnoma umetni jezik.

Slika kontinuuma naravni - umetni jezik

 • Idealni naravni jezik

 • Korejščina, japonščina

 • Madžarščina

 • Norveščina

 • Moderna hebrejščina, indonezijščina

 • Esperanto, novial, ido

 • Volapük

 • Solresol

 • Leibnitzov jezik

 • Umetni jezik, logični jezik, programski jezik

Načrtovani jeziki so lahko a priori ali a posteriori.

Najbolj razširjen umetni jezik je esperanto, ki predstavlja alternativno orodje za mednarodno komunikacijo in ima govorno skupnost razširjeno po vsem svetu. Esperantologija ali esperantske študije kot del interlingvistike, se ukvarjajo z različnimi aspekti mednarodnega ezika esperanto.