Interlingwistyka zajmuje się problematyką językowych aspektów komunikacji międzynarodowej. Komunikacja międzynarodowa to komunikacja pomiędzy ludźmi lub grupami, posługującymi się różnymi językami i pozostającymi pod wpływem odmiennych warunków kulturowych. W szerokim sensie pole zainteresowań interlingwistyki obejmuje:

 • języki świata, tj. języki etniczne funkcjonujące jako lingua franca
 • języki powstające spontanicznie w komunikacji międzynarodowej, o lokalnym zasięgu: pidżyny i języki kreolskie, a także
 • języki utworzone dla celów komunikacji międzynarodowej: międzynarodowe języki pomocnicze, zwane także językami sztucznymi (planowymi i konstruowanymi).

Natomiast przedmiotem interlingwistyki w węższym znaczeniu tego terminu jest przede wszystkim historia, struktura, tworzenie i stosowanie języków sztucznych. Jest to więc nauka ściśle związana z takimi dziedzinami, jak filozofia języka oraz planowanie i modelowanie języka.

Planowanie językowe dotyczy zarówno celowego przekształcania języków etnicznych, na wielu różnych poziomach (od interwencji w ortografię i gramatykę, poprzez modernizację słownictwa aż po standaryzację języka), jak i rewitalizacji języków (przykładem może być choćby współczesny język hebrajski) oraz tworzenia języków nowych. Zatem zarówno naturalne, jak i sztuczne języki można umieścić na skali pomiędzy dwoma biegunami - pomiędzy językiem całkowicie, idealnie naturalnym a językiem całkowicie sztucznym.

Obraz wymiaru: naturalny-sztuczny (konstruowany, planowy)

 • idealny język naturalny

 • koreański, japoński

 • węgierski

 • norweski

 • hebrajski, indonezyjski

 • esperanto, novial, ido

 • volapük

 • solresol

 • język Leibniza

 • język sztuczny, język logiki, język programowania

Języki sztuczne mogą być albo aprioryczne (a priori), albo aposterioryczne (a posteriori).

Najbardziej rozpowszechnionym językiem sztucznym jest esperanto, alternatywne narzędzie w komunikacji międzynarodowej, o ogólnoświatowym zasięgu. Esperantologia jako część interlingwistyki zajmuje się badaniem różnych aspektów języka esperanto.