Interlinguïstiek bestudeert vormen, problemen en oplossingen in verband met het taalkundige aspect van internationale communicatie. Internationale communicatie vindt plaats tussen mensen of groepen met verschillende talen en culturele achtergronden. Het werkgebied van interlinguïstiek in brede zin, omvat:

 • wereldtalen, dat zijn ethnische talen, die functioneren als lingua franca
 • talen die spontaan ontstaan zijn in internationale communicatie op plaatselijk niveau: pidgin- en creooltalen, evenals
 • talen die voor dit doel gemaakt zijn: internationale hulptalen, die ook plantalen genoemd worden

In enge zin bestudeert interlinguïstiek de geschiedenis, structuur, creatie en het gebruik van plantalen. Het vak is nauw verwant met vakken als taalfilosofie en taalplanning en modellering.

Bewuste ingrepen in etnische talen vinden plaats op een aantal verschillende niveaus (van spelling- en grammaticahervorming via de modernisering van de woordenschat tot taalstandaardisatie). Taalplanning omvat ook de heropleving van talen (zoals Modern Hebreeuws), evenals de planning van nieuwe talen. Daarom kunnen natuurlijke en geplande talen beide geplaatst worden op een schaal tussen de extremen van een ideaal ongerepte natuurlijke taal en een volledig kunstmatige taal .

Beeld van het natuurlijk — kunstmatig continuüm

 • Ideale natuurlijke taal

 • Koreaans, Japans

 • Hongaars

 • Noors

 • Modern Hebreeuws, Indonesisch

 • Esperanto, Novial, Ido

 • Volapük

 • Solresol

 • Taal van Leibniz

 • Kunsttaal, logische taal, programmataal

Plantalen kunnen ofwel a priori ofwel a posteriori zijn.

De meest verspreide plantaal is Esperanto, een alternatief instrument in de internationale communicatie met een wereldwijde taalgemeenschap. Esperantologie of Esperantostudie behandelt als onderdeel van de interlinguïstiek de verschillende aspecten van de internationale taal Esperanto.