Интерлингвистиката се занимава с формите, проблемите и решенията, свързани с езиковия аспект на международното общуване. Международно общуване е това, което се осъществява между хора или групи с различни езици и културни среди. Предметът на интерлингвистиката в широк смисъл включва:

 • световни езици, т. е етнически езици, функциониращи като лингва франка
 • езици, спонтанно родени в международната комуникация на местно ниво: пиджин и креолски езици
 • езици, създадени за тази цел: международни помощни езици, които се наричат ​​също планови езици

В тесен смисъл, интерлингвистиката изучава историята, структурата, създаването и използването на плановите езици. Тя е тясно свързана с области като философия на езика и езиково планиране и моделиране.

Съзнателни интервенции в етническите езици се провеждат на няколко различни нива (от правописни и граматически реформи през модернизация на речника до езикова стандартизация). Езиковото планиране също така включва възраждането на езици (като съвременния еврейски), както и планирането на нови езици. Затова естествените и плановите езици може да се поставят на обща скала между крайностите на идеално недокоснатите естествени езици и напълно изкуствените езици.

Картина на естествено-изкуствения континуума

 • идеален естествен език

 • корейски, японски

 • унгарски

 • норвежки

 • модерен еврейски, индонезийски

 • есперанто, новиал, идо

 • волапюк

 • солресол

 • език на Лайбниц

 • изкуствени езици, логически езици, езици за програмиране

Плановите езици могат да бъдат априорни или апостериорни.

Най-разпространеният планов език е есперанто, алтернативно средство в международното общуване с голямо количество говорещи в цял свят. Есперантологията или изследването на есперанто като част от интерлингвистиката се занимава с различни аспекти на международния език есперанто.