Interlingvistika tegeleb probleemide ja lahendustega, mis on seotud rahvusvahelise suhtluse keelelise aspektiga. Rahvusvaheline suhtlus tähendab suhtlust inimeste või gruppide vahel, kellel on erinev keel ja kultuuritaust. Interlingvistika tegevusväli hõlmab laias laastus:

 • maailma keeled, see tähendab rahvuskeeled lingua franca funktsioonis
 • kohalikul tasandil spontaanselt sündinud rahvusvahelise suhtlemise keeled: pidžinid ja kreoolkeeled, samuti ka
 • sel eesmärgil loodud keeled: rahvusvahelised abikeeled, mida nimetatakse ka plaankeelteks

Kitsamas mõttes uurib interlingvistika plaankeelte ajalugu struktuuri, loomist ja kasutamist. See on lähedalt seotud keelefilosoofia ning keele planeerimise ja kujundamisega.

Rahvuskeeli muudetakse teadlikult paljudel tasanditel (alates ortograafia ja grammatika reformimisest ning sõnavara uuendamisest kuni keele normeerimiseni). Keeleplaneerimine hõlmab nii keelte taaselustamist (näiteks tänapäeva heebrea keel) kui ka uute keelte konstrueerimist. Seepärast võib nii loomulikud kui ka konstrueeritud keeled paigutada skaalale, mille ühes otsas on ideaalis puutumatu loomulik keel ja teises täielikult kunstlik keel.

Pilt kontiinumist loomulikust kunstlikuni

 • Ideaalne loomulik keel

 • korea, jaapani

 • ungari

 • norra

 • uusheebrea keel, indoneesia keel

 • esperanto, novial, ido

 • volapük

 • solresol

 • Leibnizi keel

 • kunstlik keel, loogikakeel, programmeerimiskeel

Plaankeeled võivad olla kas a priori või a posteori keeled.

Kõige levinum plaankeel on esperanto, alternatiivne rahvusvahelise suhtlemise vahend üle kogu maailma. Esperantoloogia kui interlingvistika haru tegeleb rahvusvahelise esperanto keele mitmesuguste aspektidega.