Gå til indhold

tysk

Deutsche Sprache

Antal modersmåltalende

95-100 millioner (officielt sprog i landet), 120 millioner (alle lande)

Officielt sprog i

Tyskland, Østrig, Svejts, Italien (Sydtyrol), Liechtenstein, Luxembourg, Belgien (tysk mindretal), EU, Nordisk Råd

Mindretalssprog i

Frankrig (1,2 millioner), Brasilien (0,9 mio), Rusland (850.000), Sydafrika (300.000 til 500.000), Kasakhstan (360.000), Polen, Ungarn, Rumænien, Italien, Tjekkiet, Namibia, Danmark, Slovakiet, Vatikanstaten (Svejtsergarden), Venezuela (Colonia Tovar)

Diaspora-sprog

USA (1,1-3 mio.), Argentina (0,3-1,4 mio.), Canada (0,5 mio.), Mexico (90.000-200.000), Australien (80.000-110.000), Chile (20.000-40.000), Paraguay (40.000-160.000), New Zealand (37.500), Bolivia, Nederlandene, Storbritannien, Peru, Spanien, Polen, Israel, Norge, Ecuador, Ukraine, Dominikansk Republik, Grækenland, Irland, Belize

Alfabet
26 bogstaver
Grammatiske fald (kasus)
4
Sprogkode
de, deu, ger
Sprogtypologi
flekterende , kompositums-dannende , SOV /V2
Sprogfamilie
Indoeuropæisk, vestgermansk, højtysk
Antal dialekter
Flere hundrede, dusinvis med ISO 639-3-koder; flere anses ofte for selvstændige sprog: Nedertysk, mellemtysk, øvre tysk (østrigs-bayersk, med alemannisk), Yiddisch, Letzeburgisk, Pennsylvania-tysk.

Længste ord

telekommunikations-brugerbeskyttelsesdirektiv
nyhedsformidlings-accelerationssystem

Mærkeligt ord eller sætning

koldsved
8 konsonanter i træk
buræg
5 vokaler i træk
miljøfaktorer
5 vokaler i træk

Introduktion

Tysk er officielt sprog i 7 EU-lande, og det største sprog i unionen. Det er imidlertid ikke noget internationalt sprog i samme forstand som engelsk, fransk, spansk eller portugisisk. For det første foregik tysk udvandring, uanset dets betydelige omfang, på en "statsløs", individuel måde, uden den militære eller kulturelle støtte af et imperium. Timillionvis af tyske udvandrere til Nord- og Sydamerika, Sydafrika og Oceanien blev således fuldstændigt assimileret af deres værtsnationer, med et udbredt sprogtab til følge. For det andet førte to verdenskrige til både en reduktion af de tysksprogede områder og til et tab af goodwill i udlandet (mildt sagt), med lukning af tyske institutioner og skoler til følge, især i lande som USA og Brasilien. En nævneværdig undtagelse fra den generelle numeriske nedgang af tysk som minoritetssprog er Amish-samfundet i USA, med en årlig (!) vækstrate på næsten 5%, en situation der i teorien burde gøre dem til USA's største befolkningsgruppe inden for et århundrede.

Historie

 • Oldhøjtysk

 • ~ 200 - 900

  Højtyske konsonantforskydninger
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Hildebrandssangen og Muspilli-tekster

 • Mellemhøjtysk

 • 1138 - 1254

  Hohenstaufen: Alemannisk-baseret skriftsprogsstandard
  Østudvidelse

 • ~ 1200 - 1400

  Den Tyske Ordensstat. Tidlig Jiddisch.
  (Mellemhøjtysk med hebræiske bogstaver)

 • Tidlig nyhøjtysk

 • ~ 1300 - 1600

  Hansaforbundets nedertyske administration

 • 1450

  Trykpresse (Gutenberg)

 • 1522 - 1534

  Bibeloversættelse (Luther)

 • Nyhøjtysk

 • 1700 - 1900

  Masseudvandring til Amerika

 • 1800

  "Rigsmåls"-Højtysk (Hochdeutsch) bliver til et talt sprog

 • 1852 - 1860

  Højtysk ordbog (Grimm)

 • 1901

  Standardisering
  (2. Ortografikonference)

 • 1996

  Retskrivningsreform

Højtyske konsonantforskydninger

Århundrede Lydforskydning (højtysk) Ingen lydforskydning (engelsk)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Skriftsystem og udtale

Tysk har 26 latinske bogstaver, men bruger desuden umlautvokalerne ä, ö, ü, samt ß for stemløst 's' efter lange vokaler.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Tysk stavning er etymologisk inspireret, og derfor ikke tro overfor den aktuelle udtale. Alligevel er stavningen så regelbaseret, at det (næsten) altid er muligt at udregne udtalen ud fra skriftbilledet. Eksempler på specielle bogstavkombinationer med egen lydværdi er (Schale 'skål'), st /ʃt/ (Stoff 'stof'), sp /ʃp/ (Spaß 'sjov') og diftongerne ei /a͡ɪ/ (Ei 'æg') og eu /ɔʏ̯/ (Heu 'hø').

Der findes en berømt tysk børnesang, der fint illustrerer det tyske lydsystem: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Tre kineser med en kontrabas sad på gaden og fortalte en del. Så kommer politiet: Nå, hvad har vi her? - Tre kineser med en kontrabas ("stavelses-rytmisk" oversættelse).

Sangen gentages mange gange, og hver gang skiftes samtlige vokaler ud med én og samme vokal eller diftong, fx 'a': Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., 'ö': Drö Chönösön möt döm Köntröböss ..., eller endda 'au': Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Grammatik

Tysk har 4 kasus (fald) og 3 grammatiske køn, med kongruens mellem artikler (kendeord), adjektiver (tillægsord) og substantiver (nanveord). Bøjningen af adjektiverne afhænger af om substantivsyntagmet er bestemt eller ubestemt. Sjovt nok har de tyske substantiver selv næsten ingen kasusendelser - markeringen findes således først og fremmest i artiklen. Et specielt træk i tysk er brugen af umlaut for at danne bøjningsformer. For eksempel ændres den trykstærke vokal i flertalsformen af mange tyske substantiver: a/o/u → ä/ö/ü.

bestemt form af substantivsyntagme

hankøn
den grå ulv / de grå ulve
hunkøn
den lille mus / de små muse
intetkøn
den hurtige hest / de hurtige heste
nominativ der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
genitiv des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
dativ dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
akkusativ den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

ubestemt substantivsyntagme

hankøn
en grå ulv / grå ulve
hunkøn
en lille mus / små mus
intetkøn
en hurtig hest / hurtige heste
nominativ ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
genitiv eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
dativ einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
akkusativ einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Tyske verber bøjes i person og tal, og har kongruens (bøjningsoverensstemmelse) med subjektet (grundled). Ud over bøjningsendelser bruger tysk også såkaldt stærk bøjning, hvor der sker vokalændringer inde i ordets rod (tidsbøjning), og der er umlaut-ændringer i 2. og 3. person ental, og i konjunktiv datid.

schlafen
(at sove)
singularis/ental pluralis/flertal
1. person Ich schlafe
(Jeg sover.)
Ich schlief
(Jeg sov)
Wir schlafen
(vi sover)
Wir schliefen
(vi sov)
2. person Du schläfst
(du sover)
Du schliefst
(du sov)
Ihr schlaft
(I sover)
Ihr schlieft
(I sov)
3. person Er/sie/es schläft
(han/hun/den/det sover)
Er/sie/es schlief
(han/hun/den/det sov)
Sie schlafen
(de sover)
Sie schliefen
(de sov)

Orddannelse og leksikon

Tysk er berømt for sit store ordforråd. Dette skyldes dels en lang litterær tradition, der har akkumuleret synonymer fra mange perioder og dialekter, dels det faktum, at tysk tillader sammensatte ord (Apfelsaft), hvor engelsk benytter substantivkæder (apple juice og fransk efterstillede præpositionstilføjelser (jus de pomme). Interessant nok er den tyske Wikipedia den andenstørste i verden, og meget større end man skulle forvente ud fra antallet af tyske modersmålstalende.

Endnu en grund for det store tyske leksikon er den mægtige tyske bureaukrati, der efterlyser et bureaukratisk ord for alt fra Postwertzeichen (Briefmarke - frimærke) til Personenkraftwagen/PKW (Auto - bil).

Hvis man ansøger om et kørekort, kan et simpelt "nej" således lyde sådan her: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Din begæring om igangsættelse af en godkendelsesprocedure sigtende på tildelingen af en tilladelse til at føre et motorkøretøj på offentlige vejanlæg er blevet afslået).

Dialekter

Det tyske dialektlandskab er meget komplekst, bl.a. fordi sprogområdet igennem det meste af sin historie har været en politisk kludetæppe af suveræne territorier, kun løst holdt sammen af en valgt kejser. Den mest berømte dialektgrænse løber øst-vest på niveau med Frankfurt og adskiller et nordligt område med b/d/g fra et sydligt med p/t/k. De dialektale forskelle er naturligvis ikke begrænsede til lydforskydninger, men viser sig også i ordforrådet. Rundstykker hedder fx Brötchen i nord, og Wecken eller Semmel i syd, muterende over Weckerl og Semmerl i Bayern til Weggli og Semmeli i Svejts. Yderligere nordlige varianter er Schrippe (Berlin), Luffe (Braunschweig) og det dansk-ækvivalente Rundstück ('rundstykke').

Nedre

 • Nedersaksisk (plattysk)
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • Østlige nedersaksisk (plattysk)
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

Mellemtysk

 • Vestlige Mellemtysk
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • Østlige Mellemtysk
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

Øvre

 • Nordlige Sydtysk
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • Vestlige Sydtysk
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • Østlige Sydtysk
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Flersproget hjemmeside med tysk-kursus: http://deutsch.info

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen