Ar aghaidh chuig an inneachar

Gearmáinis

Deutsche Sprache

Líon na gcainteoirí dúchais

95-100 milliún (tíortha inar teanga oifigiúil í), 120 milliún (na tíortha go léir)

Teanga oifigiúil i

An Ghearmáin, an Ostair, an Eilvéis, an Iodáil (an Tioróil Theas), Lichtinstéin, Lucsamburg, An Bheilg, AE, an Chomhairle Nordach

Teanga mhionlaigh i

An Fhrainc (1.2 milliún), an Bhrasaíl (0.9 milliún), an Rúis (850,000), an Afraic Theas (300,000-,500,000), an Chasacstáin (360,000), An Pholainn, an Ungáir, an Rómáin, an Iodáil, Poblacht na Seice, sa Namaib, an Danmhairg, an tSlóvaic, Cathair na Vatacáine (Na Gardaí Eilvéiseacha), Veiniséala (Colonia Tovar)

Teanga diaspóra

SAM, an Airgintín, an Bhrasaíl, Ceanada, Meicsiceo, An Astráil, an Afraic Theas, An tSile, an Bholaiv, an Ísiltír, Peiriú, an Pholainn, Iosrael, Eacuadór, an Úcráin, an Phoblacht Dhoiminiceach, an Ghréig, Éire, an Nua-Shéalainn, an Namaib

Aibítir
26litreacha
Tuisil gramadaí
4
Cód teanga
de, deu, ger
Saintréitheacht theangeolaíoch
infhillte , cumascach , SOV /V2
Fine teangacha
Ind-Eorpach, Iar-Ghearmáinic, Ard-Ghearmáinis
Líon na gcanúintí
Roinnt céadta, mórán agus cóid ISO 639-3 acu, cuid acu ina dteangacha iontu féin, b'fhéidir: Gearmáinis Íochtarach, Lár-Ghearmáinis, Gearmáinis Uachtarach (agus Almáinis), Giúdais, Lucsamburgais, Gearmáinis Pennsylvania.

An focal is sia

treoir chosanta do chustaiméirí teileachumarsáide
córas luasghéaraithe um aistriú nuachta

Focal nó abairt aisteach

fuarallas
8 gconsan as a chéile
uibheacha cúbarnaí
5 ghuta as a chéile
tionchair timpeallachta
5 ghuta as a chéile

Réamhrá

Tá an Ghearmáinis Iina teanga oifigiúil i seacht dtír in AE, agus is í an teanga is mó san Aontas í. Mar sin féin, ní teanga idirnáisiúnta cosúil le Béarla, Fraincis, Spáinnis nó Portaingéilis í. Ar an gcéad dul síos, bíodh go raibh eisimirce mhór ón nGearmáin chuig ilchríocha eile, ba dhaoine aonair gan tacaíocht stáit a d'imigh, gan tacaíocht chultúrtha nó mhíleata impireachta. Dá bhrí sin, le himeacht ama, easamhlaíodh na deicheanna de mhilliún lonnaitheoirí Gearmánacha i Mheiriceá, san Afraic Theas agus san Aigéine sna náisiúin óstaigh agus chaill siad a dteanga. Sa dara háit, laghdaigh an dá chogadh domhanda na críocha ina labhraítear Gearmáinis agus cailleadh dea-thoil (ar an gcuid is lú) agus dúnadh institiúidí cultúrtha cosúil le scoileanna i dtíortha ar nós na Stát Aontaithe agus na Brasaíle. Eisceacht shuntasach ó mheath ginearálta uimhriúil na Gearmáinise is ea an pobal Amish sna Stáit Aontaithe, a bhfuil ráta fáis bliantúil (!) beagnach 5% acu, ar cheart go teoiriciúil iad a dhéanamh ar an ngrúpa daonra is mó i SAM faoi chasadh an chéid.

Stair

 • Sean-Ghearmáinis Ard

 • ~ 200 - 900

  Aistrithe conasan na hArd-Ghearmáinise
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Laoi Hildebrand & téacsanna Muspilli

 • Meán-Ghearmáinis Ard

 • 1138 - 1254

  Hohenstaufen: Caighdeán liteartha arna bhunú ar an Almáinis
  Leathnú soir

 • ~ 1200 - 1400

  Stát Ord na dTeotanach sna tíortha Baltacha - Luath-Ghiúdais
  (Meán-Ghearmáinis Ard agus litreacha Eabhraise)

 • Nua Ghearmáinis Ard Luath

 • ~ 1300 - 1600

  An Conradh Hainseatach, riarachán san Íseal-Ghearmáinis

 • 1450

  Preas clódóireachta (Gutenberg)

 • 1522 - 1534

  Aistriúchán den Bhíobla (Luther)

 • Nua-Ghearmáinis Ard

 • 1700 - 1900

  Eisimirce ollmhór go Meiriceá

 • 1800

  Rinneadh teanga labhartha den Ard-Ghearmáinis chaighdeánach (Hochdeutsch)

 • 1852 - 1860

  Foclóir Ard-Ghearmáinise caighdeánaí (Grimm)

 • 1901

  Caighdeánú
  (2ú Comhdháil faoin Litriú)

 • 1996

  Leasú litrithe

Aistrithe conasan na hArd-Ghearmáinise

Céad bliain Arna haistriú (Ard-Ghearmáinis) Gan aistriú (Béarla)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Córas scríbhneoireachta agus fuaimniú

Tá aibítir 26-litir ag an nGearmáinis, ach úsáideann sí umlaut ar a, o agus u (ä, ö, ü), chomh maith le litir speisialta (ß) le haghaidh s éaglóraigh i ndiaidh gutaí fada.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Tá litriú sanasaíochta ag an nGearmáinis ná fuil i dteagmháil le fuaimniú an lae inniu, is féidir fuaimniú (de ghnáth) a thuar ón bhfoirm scríofa, ámh. Seo samplaí de choinbhinsiúin litrithe speisialta sch /ʃ/ (Schale 'babhla'), st /ʃt/ (Stoff 'fabraic'), sp /ʃp/ (Spaß 'spraoi') agus na défhoghair ei /a͡ɪ/ ({sound4 } 'ubh') agus eu /ɔʏ̯/ (Heu 'féar').

Tá amhrán cáiliúil do leanaí a léiríonn córas fuaime na Gearmáinise go seoigh. https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Shuigh triúr Síneach le holldord ar an tsráid agus bhí siad ag comhrá. Tháinig na póilíní: Anois, cad é seo? - Triúr Síneach le holldord.

Athchantar an t-amhrán, gach uair ag athrú na ngutaí uile leis an nguta nó an défhoghar céanna, mar shampla 'a': Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., 'ö': Drö Chönösön möt döm Köntröböss ..., nó fiú 'au': Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Gramadach

Tá ceithre thuiseal agus trí inscne gramadaí sa Ghearmáinis, agus tá aontú idir na hailt, na haidiachtaí agus na hainmfhocail. Ní hionann díochlaonadh na n-aidiachtaí ag brath ar cibé an bhfuil an abairt ainmfhoclach cinnte nó éiginnte. Suimiúil go leor, is beag infhilleadh a bhíonn ag ainmfhocail na Gearmáinise féin, is é an t-alt is mó a léiríonn an t-infhilleadh. Tréith ar leith den Ghearmáinis is ea umlaut a úsáid don infhilleadh. Dá bhrí sin léiríonn go leor ainmfhocal Gearmáinise an uimhir iolra trí athrú a dhéanamh ar an nguta atá faoi bhéim: a/o/u → ä/ö/ü.

frása ainmfhoclach cinnte:

Fireann
an mac tíre liath/na mic tíre liatha
Baineann
an luch bheag/na lucha beaga
Neodrach
an capall tapa/na capaill thapa
Ainmneach der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Ginideach des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Tabharthach dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Áinsíoch den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

frása ainmfhoclach éiginnte:

Fireann
mac tíre liath/mic tíre liatha
Baineann
luch bheag/lucha beaga
Neodrach
capall tapa/capaill thapa
Ainmneach ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Ginideach eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Tabharthach einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Áinsíoch einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Infhilltear na briathra don phearsa agus don uimhir, agus aontaíonn siad leis an ainmní. Seachas foircinn infhillte. tá líon mór tréanbhriathra, mar a thugtar sa Ghearmáinis orthu, a mbíonn athruithe ar ghuta inmheánach acu chun infhilleadh aimsire a léiriú, agus bíonn umlaut sa 2ú agus 3ú pearsa, uimhir uatha, de bhriathra, agus sa mhodh foshuiteach caite.

schlafen
(codladh)
Uatha Iolra
1ad pearsa Ich schlafe
(codlaím )
Ich schlief
(chodlaíos )
Wir schlafen
(codlaímid)
Wir schliefen
(chodlaíomar )
2ra pearsa Du schläfst
(codlaíonn tú)
Du schliefst
(chodlaís )
Ihr schlaft
(codlaíonn tú)
Ihr schlieft
(chodlaís )
3ú pearsa Er/sie/es schläft
(codlaíonn sé/sí)
Er/sie/es schlief
(chodail sé/sí )
Sie schlafen
(codlaíonn siad)
Sie schliefen
(chodail siad )

Déanmhas focal agus foclóir

Tá clú ar an nGearmáinis as a foclóir mór. Tá sé seo amhlaidh i ngeall ar thraidisiún liteartha fada as a d'eascair comhchiallaigh ó go leor aoiseanna agus canúintí, agus toisc go nglacann an Ghearmáinis le cumasc focal (Apfelsaft), i gcás ina n-úsáideann an Béarla slabhraí ainmfhocal ( apple juice ) agus an Fhraincis frásaí réamhfhoclacha i ndiaidh ainmfhocal ( jus de pomme ). Suimiúil go leor, tá an Vicipéid Gearmáinise ar an 2ra ceann is mó ar domhan, agus tá sé i bhfad níos mó ná mar a mheasfá ó líon na gcainteoirí Gearmáinise.

Cúis eile fós le méid an fhoclóra sa Ghearmáinis is ea maorlathas mór na Gearmáine, ar gá dóibh focal maorlathach ar gach rud ó Postwertzeichen (Briefmarke - stampa) go Personenkraftwagen/PKW (Auto - carr).

Mar sin, nuair a chuirtear isteach ar cheadúnas tiomána, féadfaidh "ní hea" simplí a bheith mar seo: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (diúltaíodh d'iarratas ar thionscnamh imeachtaí arb é is aidhm dóibh cead a bhronnadh chun mótarfheithicil a thiomáint ar shráideanna poiblí).

Canúintí

Tá tírdhreach canúna na Gearmáine an-chasta, toisc go raibh ceantar na teanga ina bhreacachan pholaitiúil de mhionríochtaí ceannasacha i rith fhormhór na staire, agus gan iad coinnithe le chéile ach ar bhealach scaoilte ag impire tofa. I dtéarmaí canúna, is í an teorainn is cáiliúla an t-aistriú fuaime thuaidh/theas láimh le Frankfurt, agus b/d/g ó thuaidh agus p/t/k ó dhheas. Ní haistrithe fuaime amháin atá sna difríochtaí canúna áfach, agus tá siad le fáil freisin san fhoclóir. Rollóga, mar shampla, Brötchen sa tuaisceart iad, agus WeckenSemmel sa deisceart, a aistríonn trí Weckerl agus Semmerl sa Bhaváir go Weggli agus Semmeli san Eilvéis. I measc na leaganacha eile ó thuaidh tá Schrippe (Beirlín), Luffe (Braunschweig) agus an leagan Danmhairgise Rundstück (da: rundstykke).

Íseal

 • Sacsainis Íseal
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • Sacsainis Íseal Thoir
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

Lár

 • Iar-Ghearmáinis Lárnach
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • Oir-Ghearmáinis Lárnach
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

Uachtarach

 • Gearmáinis Uachtarach Thuaidh
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • Gearmáinis Uachtarach Thiar
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • Gearmáinis Uachtarach Thoir
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Suíomh gréasáin ilteangach d'fhoghlaim na Gearmáinise:http://deutsch.info

Focail théamacha

Seanfhocail agus nathanna traidisiúnta atá greannmhar nó corr

Ar ais go barr