Hoppa till innehåll

Tyska

Deutsche Sprache

Antal modersmålstalare

95-110 miljoner (länder med tyska som officiellt språk) 120 miljoner (alla länder)

Officiellt språk i

Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien (Sydtyrolen), Liechtenstein, Luxemburg, Belgien, EU, Nordiska rådet

Minoritetsspråk i

Frankrike (1,2 miljoner), Brasilien (0,9 miljoner), Ryssland (850 000), Sydafrika (300 000 - 500 000), Kazakstan (360 000), Polen, Ungern, Rumänien, Italien, Tjeckien, Namibia, Danmark, Slovakien, Vatikanstaten (Schweizergardet), Venezuela (Colonia Tovar)

Talas av dispora

USA, Argentina, Kanada, Mexiko, Australien, Chile, Paraguay, Nya Zeeland, Bolivia, Nederländerna, Storbritannien, Peru, Spanien, Polen, Israel, Norge, Ecuador, Ukraina, Dominikanska republiken, Grekland, Irland, Belize

Alfabet
26 bokstäver
Kasus
4
Språkkod
de, deu, ger
Språktypologi
Flekterande , ordsammansättning , SOV /V2
Språkfamilj
Indo-europeisk, västgermansk, högtyska
Antal dialekter
Flera hundra dialekter (med ett antal ISO 639-3-koder), varav en del med full rätt kan betraktas som egna språk: Lågtyska, medeltyska, högtyska (med Alemannic), Jiddish, Luxemburgska och Pennsylvaniatyska.

Längsta ord

direktiv för skydd av telekommunikationskunder
system för att snabba upp nyhetsförmedling

Märkligt ord eller fras

kallsvett
8 konsonanter i följd
batteri-ägg
5 vokaler i följd
miljöpåverkan
5 vokaler i följd

Inledning

Tyska är ett officiellt språk i sju EU-länder, och det största språket i unionen. Det är dock inte ett internationellt språk på samma sätt som engelska, franska, spanska eller portugisiska. För det första var den tyska emigrationen till andra länder individuell och oberoende av tyska staten, utan det militära och kulturella stödet från ett imperium. Således har tiotals miljoner av tyska bosättare i Nord-, Central- och Sydamerika, Sydafrika och Oceanien absorberats av sin värdnation och förlorat sitt språk. För det andra har två världskrig reducerat de tyska territorierna och lett till förlorad goodwill (milt sagt) och nedläggning av kulturinstitutioner som t.ex. skolor i länder som USA och Brasilien. Ett anmärkningsvärt undantag när det gäller den numeriska nedgången för tyskan är Amish-folket i USA, som med en årlig(!) folkökning på 5% teoretiskt sett skulle utgöra USA:s största folkgrupp vid nästa sekelskifte.

Historia

 • Fornhögtyska

 • ~ 200 - 900

  Högtyska konsonantskiften
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Sången om Hildebrand och Muspilli-poemet

 • Medeltidshögtyska

 • 1138 - 1254

  Hohenstaufen: Litterär standard, baserad på dialekten Alemanic
  Expansion österut

 • ~ 1200 - 1400

  Den teutoniska ordensstaten i Baltikum, tidig Jiddish
  (Central högtyska med hebreiska bokstäver)

 • Tidig nyhögtyska

 • ~ 1300 - 1600

  Hansan, lågtysk administration

 • 1450

  Tryckpressen (Gutenberg)

 • 1522 - 1534

  Bibelöversättning

 • Nyhögtyska

 • 1700 - 1900

  Massemigration till Amerika

 • 1800

  Standardhögtyska (Hochdeutsch) blir ett talat språk

 • 1852 - 1860

  Ordbok för standardhögtyska (Grimm)

 • 1901

  Standardisering
  (Andra ortografiska konferensen)

 • 1996

  Stavningsreform

Högtyska konsonantskiften

Århundrade Skiftad (högtyska) Oskiftad (engelska)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Skriftsystem och uttal

Tyskan har ett alfabet på 26 bokstäver, men använder diakritiska tecken för omljud på a, o och u, samt en speciell bokstav (ß) för tonlöst s efter lång vokal.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Tyskan har en stavning som kan kallas etymologisk som inte är i fas med det nuvarande uttalet. Trots detta kan uttalet (för det mesta) förutsägas utifrån den skrivna formen. Exempel på speciella stavningskonventioner är sch /ʃ/ (Schale 'skål'), st /ʃt/ (Stoff 'tyg'), sp /ʃp/ (Spaß 'kul') and the diphthongs ei /a͡ɪ/ (Ei 'ägg') and eu /ɔʏ̯/ (Heu 'hö').

Det finns en känd barnvisa som ger en fin demonstration av det tyska ljudsystemet: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Tre kineser med en kontrabas satt på gatan och pratade. Då kom polisen och frågade: Vad är nu detta? - Tre kineser med en kontrabas.

Sången upprepas många gånger, och varje gång ersätts alla vokalljud med en och samma vokal eller diftong, till exempel 'a': Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., 'ö': Drö Chönösön möt döm Köntröböss ..., eller till och med 'au': Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ....

Grammatik

Tyskan har fyra kasus och tre genus, med kongruens mellan artiklar, adjektiv och substantiv. Adjektiv har olika kasusböjning, avhängigt av om substantivfrasen är bestämd eller obestämd. Intressant nog, så böjs tyska substantiv nästan inte alls i kasus, utan kasus markeras främst på artikeln. Ett tyskt särdrag är användningen av umlaut för böjning. Således markeras plural för många tyska substantiv genom att ändra den betonade vokalen: a/o/u → ä/ö/ü.

bestämd substantivfras:

Maskulinum
den grå vargen/vargarna
Femininum
den lilla musen/mössen
Neutrum
den snabba hästen/hästarna
Nominativ der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Genitiv des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Dativ dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Ackusativ den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

obestämd substantivfras

Maskulinum
en grå varg/vargar
Femininum
en liten mus/möss
Neutrum
en snabb häst/snabba hästar
Nominativ ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Genitiv eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Dativ einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Ackusativ einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Verb böjs efter person och numerus och kongruerar med subjektet. Förutom böjningsändelser, böjs ett stort antal tyska, så kallade "starka verb" genom inre vokalförändringar för att markera tempusböjning, och omljud inträffar i andra och tredje person singular, såväl som i dåtid konjunktiv.

schlafen
(att sova)
Singular Plural
1:a person Ich schlafe
(jag sover)
Ich schlief
(jag sov)
Wir schlafen
(vi sover)
Wir schliefen
(vi sov)
2:a person Du schläfst
(du sover)
Du schliefst
(du sov)
Ihr schlaft
(du sover)
Ihr schlieft
(du sov)
3:e person Er/sie/es schläft
(han/hon/den sover)
Er/sie/es schlief
(han/hon/den sov)
Sie schlafen
(de sover)
Sie schliefen
(de sov)

Ordbildning och ordförråd

Tyskan är berömd för sitt stora ordförråd. Detta beror på en lång litterär tradition som ackumulerat synonymer från olika tidsåldrar och dialekter, såväl som på det faktum att tyska ord möjliggör sammansättning (Apfelsaft), där engelskan använder substantivkedjor (apple juice) och franskan efterställda prepositionsfraser (jus de pomme). Intressant nog så är den tyskspråkiga versionen av Wikipedia den näst största i världen och mycket större än vad man skulle kunna kunna tro utifrån antalet tysktalande.

Ytterligare en anledning till det stora tyska ordförrådet är den mäktiga tyska byråkratin, som behöver ett byråkratiskt ord för allt från Postwertzeichen (Briefmarke - frimärke) till Personenkraftwagen/PKW (Auto - bil).

Detta betyder att ett enkelt "nej" kan låta så här för den som ansöker om körkort: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Din begäran om att få påbörja processen för beviljande av tillstånd att framföra motorfordon på allmän väg avslogs.)

Dialekter

Det tyska dialektala landskapet är mycket komplext, delvis på grund av att språkområdet genom det mesta av historien varit ett politiskt lapptäcke av suveräna områden som bara hållits samman lösligt av en gemensam kejsare. I termer av dialekter, så är den mest kända gränslinjen en gränslinje där uttalet skiftar, som går ungefärligen i höjd med Frankfurt, med b/d/g norrut och p/t/k söderut. Dialektala skillnader begränsar sig dock inte till ljudskiften, men visar sig även i ordförrådet. Bullar, till exempel, är Brötchen i norr, och Wecken eller Semmel i söder, och förändras genom Weckerl och Semmerl i Bayern till Weggli och Semmeli i Schweiz. Längre norrut återfinns varianter som Schrippe (Berlin), Luffe (Braunschweig) och det danskklingande Rundstück (da: rundstykke).

Låga

 • Lågsaxiska
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • Östlig lågsaxiska
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

Medeltyska

 • Västlig medeltyska
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • Östlig medeltyska
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

Sydtyska

 • Nordlig sydtyska
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • Västlig sydtyska
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • Östlig sydtyska
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Flerspråkig webbplats för att lära sig tyska: http://deutsch.info

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tillbaka till toppen