Hoppa till innehåll

Nederländska

Nederlands, Vlaams

Antal modersmålstalare

21 miljoner (samt 5-6 miljoner afrikaans-talare)

Officiellt språk i

Nederländerna, Belgien, Surinam, Aruba, Curaçao, Saint Martin; EU, Sydamerikanska nationernas union, inofficiellt använt i Karibiska gemenskapen.

Minoritetsspråk i

Frankrike (20 - 40 000), Tyskland (Kleve, Ostbergish)

Talas av dispora

USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland

Alfabet
26 + IJ
Kasus
0
Språkkod
nl, nld, dut
Språktypologi
moderat flekterande , ordsammansättning , SOV /V2
Språkfamilj
Indo-europeisk, västgermansk, lågfrankonisk – mellan engelska och tyska
Antal dialekter
Tre huvudgrupper: 1. (låg)frankonisk 2. limburgisk 3. (låg)saxisk eller nedersaxisk [västlig lågtyska].

Längsta ord

organisationer för utvecklingssamarbete
multipel personlighetsstörning
fobi mot långa ord

Märkligt ord eller fras

bara vokaler [-n uttalas inte]
ord med tre 'e'
kortaste platsnamnet

Inledning

Nederländska är ett pluricentriskt språk med speciella utvecklingar i olika territorier. Den nordliga varianten (Nederländska, Holländsk nederländska), dominerar och de andra tenderar att följa denna i högre eller lägre grad.

Afrikaans – ett systerspråk

Det enda kreolspråket baserat på nederländska som fortfarande har stor utbredning är Afrikaans, ett av elva officiella språk i Sydafrika. Det är också ett av mycket få kreolspråk som utvecklats fram till att få status som standardspråk. Afrikaans och Nederländska är i stor utsträckning ömsesidigt begripliga, men klart distinkta språk.

Historia

 • < 1150

  Gammal lågfrankoniska

  klent underbyggd

 • 1150 – 1550

  Centralnederländska

  använd i många dokument och en del litteratur

 • 1100-talet

  H. Van Veldeke, medeltida poet

 • 1550 - 1849

  Tidig modern nederländska

  litteratur och vetenskap

 • 1637

  Översättning av bibeln, Statsbibeln, S. Stevin skapar vetenskaplig terminologi, Den nederlänska kulturens guldålder

 • > 1849

  Modern holländska

 • 1849

  Kongress i Gent

 • 1863

  Första gemensamma stavningen

 • 1882

  Van Dale – Ordbok – världens största ordbok

 • 1934

  Marchants stavningsreform – kasus-ändelser tas bort

 • 2006

  Stavningskorrigering och alternativ ("vit") stavning

Skriftsystem och uttal

Det är inte helt enkelt att avgöra hur många bokstäver som ingår i det nederländska alfabetet. I de viktigaste stavningshandböckerna finns inte ens en lista över bokstäverna! Vanligast är en lista med 26 bokstäver, men q, x och y används endast i lånord. Man är inte överens om huruvida digrafen "IJ, ij" (som i IJsland) - Island) är en separat bokstav eller inte. Nederländska använder även ett stort antal diakritiska tecken, ca 15 (se figur), som inte betraktas som fristående tecken. En duktig nederländsk stavare bör även besitta goda kunskaper i engelska, eftersom många engelska lånord saknar inhemska alternativ (baby, privacy etc.) En av egenheterna i nederländsk stavning är teckenkombinationen “ ‘s- “ ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch – som endast återfinns i nederländska.

 • â
 • a
 • à
 • á
 • b
 • c
 • d
 • è
 • ë
 • é
 • ê
 • e
 • f
 • g
 • h
 • í
 • i
 • ï
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ö
 • ó
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • ü
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Nederländska har omkring 40 språkljud (fonem): 24 konsonanter och 16 vokaler, inklusive 4 diftonger. Åtskillnaden mellan långa och korta vokaler är mycket viktig. Guinness rekordbok listar faktiskt den nederländska dialekten Weert som världens mest vokalrika språksystem.

Ett av de svåraste ljuden för icke infödda talare är uttalet av diftongen ui ([œy]),"onion") och att skilja på f-ljudet och v-ljudet (det senare karaktäristiskt för nederländskan; problemet är att den primära ledtråden för att skilja dessa åt inte är stämbandens vibration utan deras relativa längd.) och olika h-ljud (g, ch, [ɣ], [x] and h – chaos, lach, hoog).

Ordbildning och ordförråd

Det holländska ordförrådet är huvudsakligen germanskt med stora inslag av latin, tyska, franska och engelska – mer eller mindre i den ordningen, både vad gäller tidpunkt och antal lånord. Den intressantaste delen av det nederländska språkets rikedom ligger dock inte i ordförrådet, utan i de många effektiva och målande uttrycken, metaforerna och talesätten, som ger en slags visuell dimension åt detta språk. Det kallas beeldspraak (bildspråk) och betraktas som god stil i alla former av berättande. Dessa uttryck är i allmänhet oöversättliga.

Holländarna är, bland annat, kända för att vara tokiga i skridskoåkning och det finns många ord som hör ihop med detta och som är oöversättliga, och många av dem kommer från frisiskan. Ett exempel är: klunen som betyder "gå med skridskorna på mellan två istäckta områden". Koek-en-zopie betyder "kaka och varm dryck att äta i samband med skridskoåkning, eller en kiosk som säljer detta". Andra oöversättliga termer hänger samman med vatten, kanaler, diken, dammar, sjöar etc. – för vatten är den allt överskuggande faktorn för denna nation som delvis ligger under havsytans nivå. En del av dessa ord har tagits över i andra språk som boulevard (ursprungligen: bolwerk - “bulwark”, “bålverk”, “barrikad”, “försvarskonstruktion framför fästning”), mannequin (ursprungligen från flamländska: mannekke - “pojke", "yngling", "ung man", "liten pojke", "kille"), boss (ursprungligen: baas). Många sjöfarts- och sjökrigstermer på engelska och ryska kommer från nederländska: t.ex. sjukdomen “skörbjugg”, “scorbutus” (ursprungligen: scheerbuik – skadad buk). Och engelska språket har även tagit över följande holländska ord polder (invallning), dike (fördämning), klomps (holländska träskor) och tulips (tulpaner).

 • ja
  ja
 • nee
  nej
 • man
  man
 • dank (u)
  tack
 • taal
  språk

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tillbaka till toppen