Hoppa till innehåll

Användarvillkor

Varmt välkommen till lingvo.info! När du beöker och använder webbplatsen lingvo.info (webbplatsen, tjänsten, leverantören) innebär det att du (användaren) antas ha läst, förstått och accepterat följande villkor, oavsett om du är registrerad som medlem på lingvo.info, eller ej. Läs därför följande text noggrant.

1. Allmänt

 1. Du kan använda hela webbplatsen utan att registrera dig. Denna webbplats innehåller dock även spel och frågesporter, vilka kan kräva inloggning genom sociala nätverk
 2. Du samtycker till att vissa data från din användarprofil som tillhandahålls av sociala nätverk kan vara tillgängliga för allmänheten (t.ex. ditt användarnamn / namn, hur långt du kommit i spel, onlinestatus, valt språk, registreringsdatum samt sista datum för aktivitet och andra frivilliga upplysningar, inklusive din profilbild). Din e-postadress kommer inte att vara tillgängliga för andra användare.

2. Dataskydd

Leverantören av denna webbplats är medveten om att skyddet av personuppgifter är mycket viktigt. Det är därför webbplatsen strikt följer reglerna i dataskyddslagstiftningen. Information om behandling av användardata styrs av Integritetspolicyn.

3. Användarens ansvar

 1. Denna webbplats får användas endast för lagliga ändamål.
 2. Det är förbjudet att blockera webbplatsens funktioner, skriva över, ändra eller kopiera innehållet, ändra i programkoden och / eller data på webbplatsen, samt utföra automatiserad hämtning av innehåll, om inte detta är nödvändigt för en korrekt användning av tjänsterna på webbplatsen.

4. Förändringar av tjänsten

Leverantören har också rätt att ändra eller avbryta de tjänster som erbjuds när som helst, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.

5. Beviljande av rättigheter

 1. Leverantören av webbplatsen ger dig som användare, en personlig, global, icke-överförbar och icke-exklusiv rätt att använda dessa tjänster i enlighet med dessa villkor.
 2. Som användare, ger du webbplatsen en världsomspännande, icke-exklusiv, royalty-fri, överförbar, tidsmässigt, innehållsmässigt och rumsligt obegränsad rätt att använda sådant innehåll som du postat i alla medier som leverantören använder. Ägaren av denna webbplats har rätt att använda detta innehåll i all media, samt att publicera, kopiera, reproducera, ändra, redigera, distribuera och anpassa det för detta ändamål.
 3. Som användare, garanterar du att ditt innehåll kan användas fritt av tredje part, som beskrivet i stycke 5.2. Du intygar att du äger alla rättigheter och befogenheter som krävs för licensvillkoren avseende innehåll som lämnats av dig.
 4. De rättigheter som beviljas till dig av webbplatsen, och de ovan angivna garantierna upphör inte med uppsägning av avtalsförhållandet.

6. Äganderätt

All text, bilder och annat innehåll som publiceras på webbplatsen, med undantag för innehållet som tillhandahålls av användare skyddas - om inte annat anges - av lingvo.info:s upphovsrätt och får inte användas varken av användaren eller tredje part, online eller offline, utan skriftligt samtycke från leverantören.

7. Ansvar

 1. Leverantören försöker hålla hemsidan tillgänglig, felfri och säker, men det garanterar inte att webbplatsen är säker, trygg och felfri vid en given tidpunkt, och inte heller att den alltid fungerar utan störningar, förseningar eller brister.
 2. Leverantören ansvarar inte för små oavsiktliga avvikelser, om inte dessa leder till skador på liv, kropp eller hälsa, och så länge inga bestämmelser i produktansvarslagen har överträtts. Skulden för avvikelser som hindrar ett korrekt genomförande av avtalsförhållandet och vars efterlevnad användaren förlitar sig på regelbundet, berörs inte av detta. Detsamma gäller för våra agenters överträdelser.
 3. Enligt lagen är den som tillhandahåller en webbplats som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Denne accepterar därför inget ansvar för av användarna skapat innehåll, eller uttalanden gjorda av användare, eller innehåll på länkade externa webbplatser.
 4. Trots noggrann kontroll av innehåll, är leverantörer av webbplatsen inte ansvariga för innehållet i externa länkar. Ansvariga för länkade webbplatsers innehåll är endast dessas upphovspersoner.
 5. Leverantören ansvarar inte för innehållet i, eller faktagranskning av reklam. Annonsören är ensamt ansvarig för innehållet i annonser. Detsamma gäller för innehållet i annonserade webbplatser. Att tillåta en annons att visas på webbplatsen innebär inte att tjänsteleverantören tar ansvar för att dess innehåll är lagligt. Ansvaret för detta vilar helt på annonsörerna.
 6. Som användare, befriar du webbplatsleverantören från alla anspråk, inklusive skadeståndsanspråk, som andra användare eller tredje part inleder mot leverantören för brott mot sina rättigheter av dig eller på grund av det innehåll som skapats av dig. En användare som lägger in sådant innehåll på webbplatsen accepterar alla kostnader webbplatsproducenten kan få på grund av tredje parts kränkta av rättigheter, inklusive kostnader för juridiskt försvars. Inga andra rättigheter, inklusive skadeståndsanspråk berörs.

8. Uppsägningsvillkor

 1. Dessa villkor och eventuella tvister om dessa omfattas av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland. Platsen för rättskipning, så långt det är juridiskt möjligt, är Berlin.
 2. Det är den tyskspråkiga versionen av avtalet som är juridiskt bindande.
 3. Ägaren av denna webbplats förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan att ange skäl. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på https://lingvo.info/terms. Användarna kommer inte veta när det sker en förändring i villkoren för användning; det åligger användaren att hämta och läsa aktuella användarvillkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter en förändring i användarvillkoren, samtycker användaren till förändringarna.
 4. Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till en tredje part utan föregående meddelande.
 5. Kontaktuppgifter för leverantören eller webbplatsens administratörer finns på kontaktsidan.

Senast uppdaterad: 1 september 2014

Tillbaka till toppen