Przejdź do treści

polski

Język polski

Liczba rodzimych mówców

40 milionów

Oficjalny język

Rzeczpospolita Polska, UE

Język mniejszości

Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Ukraina

Język diaspory

Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Francja, Austria (w Europie), USA, Kanada, Australia, Brazylia, Argentyna, Nowa Zelandia (poza Europą)

Alfabet
32 litery
Przypadki
7
Kod językowy
pl, pol
Typologia językowa
fleksyjny , opuszczający zaimki w podmiocie (pro-drop) , SVO
Rodzina językowa
indoeuropejska, bałtosłowiańska, słowiańska, zachodniosłowiańska, lechicka
Liczba dialektów
7

Najdłuższy wyraz

niezamężna córka mieszkańca Konstantynopola; wyraz traktowany raczej jako żart, niż słowo realnie istniejące i używane

Ciekawy wyraz lub zdanie

Historia

Najstarszym znanym zapisem w języku polskim jest zdanie zawarte w napisanej zasadniczo po łacinie historii opactwa cysterskiego na Dolnym Śląsku, autorstwa niemieckiego mnicha. Zdanie to miał wypowiedzieć pewien Czech zwracający się do żony Polki.

Pojawia się ono w zapisie dotyczącym roku 1270. Zdanie w tekście ma następującą postać Day ut ia pobrusa, a ti poziwai. Według zasad współczesnej ortografii zapis zdania jest następujący: Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj. We współczesnej polszczyźnie brzmiałoby ono następująco: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

Gramatyka

Język polski ma bogaty system prefiksów (przedrostków) i sufiksów (przyrostków), przy czym te ostatnie często powodują zmiany tak w samogłoskach, jak i spółgłoskach. Na przykład: świat i na świecie, zapraszamy i zaprosimy lub droga i po drodze.

Liczba rodzajów w języku polskim jest od lat przedmiotem dyskusji. Tutaj przyjmuje się pogląd, że istnieją trzy lub cztery rodzaje w liczbie pojedynczej i dwa w liczbie mnogiej. Przyczyną jest podział tradycyjnego rodzaju męskiego na dwa odrębne, podczas gdy rodzaj w liczbie mnogiej, jako określony przez zgodność z przymiotnikiem i czasownikiem, jest jedynie częściowo wyznaczony przez rodzaj w liczbie pojedynczej:

 • Liczba pojedyncza
  • Rodzaj męski
   • Męski ożywiony
   • Męski nieożywiony
  • Żeński
  • Rodzaj nijaki

Formy przypadków zależą od rodzaju rzeczownika i od dźwięku występującego na końcu rzeczownika. Podstawowy w języku polskim jest podział na dźwięki twarde i miękkie. Miękkość dźwięku oznacza wymawianie go z dźwiękiem „i”, co nie występuje w dźwiękach twardych.

Rodzaj Typowa końcówka
Rodzaj męski (ożywiony, nieożywiony) → Spółgłoska twarda lub miękka, -a
Żeński → -a, spółgłoska (na ogól miękka), -ni
Rodzaj nijaki → -o, -ie, -ę, -um

System pisma i wymowa

Oficjalny alfabet polski składa się z 32 następujących liter:

 • a
 • ą
 • b
 • c
 • ć
 • d
 • e
 • ę
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ś
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • ź
 • ż

Występują tu cztery znaki diakrytyczne: ogonek (ą, ę), kreska (akut, ć, ń, ó, ś, ź), kreska ukośna (ł) i kropka (ż).

W polskim systemie dźwięków szczególnie interesujący jest kontrast między dwiema grupami dźwięków, które mogą się wydawać identyczne osobom niebędącym Polakami. Na przykład zarówno sz, jak ś brzmią podobnie do angielskiego ‘sh’. Różnica polega na tym, że sz jest spółgłoską przedniojęzykowo-zadziąsłową (wymawianą z czubkiem języka uniesionym do góry i cofniętym, wygiętym do tyłu), podczas gdy ś jest dziąsłowo-podniebienne (wymawiane z bardziej płaskim językiem i bardziej rozciągniętymi wargami).

Przykłady par wyrazów różniących się jedną (na ogół tylko jedną) cechą:

Palatalne retrofleksyjne

 • cz - życzę
  życzę
 • - dżem
  dżem
 • sz - wiesz
  wiesz
 • ż - żarno
  żarno

Dziąsłowo-podniebienne

 • ć - życie
  życie
 • - dzień
  dzień
 • ś - wieś
  wieś
 • ź - ziarno
  ziarno

Dla nierodzimych mówców usłyszenie takiej różnicy jest bardzo trudne. Ponadto cz [t͡ʂ] kontrastuje z trz [tʂ] - gdzie dwa dźwięki są oddzielone, jak w czy (czy) and trzy (trzy). Razem z ć są tu trzy dźwięki trudne do rozróżnienia dla nierodzimych mówców.

Dialekty

Źródło: Wikimedia Commons

Kaszubski jest obecnie na ogół traktowany jako odrębny język. Niekiedy traktuje się w ten sposób także dialekt śląski. We współczesnej Polsce, zwłaszcza od zakończenia II Wojny Światowej, zarówno stopień, jak i rola różnic między dialektami uległy zmniejszeniu. Obecnie stanowią one właściwie bardziej warianty standardowej polszczyzny z pewną liczbą lokalnych wyrazów, niż naprawdę odrębne odmiany języka.

Interesujące fakty

Podobnie jak niektóre inne języki słowiańskie, język polski zawiera bogaty zasób form zdrobniałych, służących do różnorodnego wyrażania ekspresji.

Niekiedy oznaczają jedynie niewielki rozmiar, np. dywanik to mały dywan. Czasem występują dwa stopnie zdrabniania, np. księga jest większa, niż przeciętna książka (średniego rozmiaru), a książeczka jest mniejsza.

Często jednak zdrobnienia mają specjalne znaczenie grzecznościowe lub ekspresywne. Kontrolerzy mogą prosić pasażerów o bileciki, a nie bilety. Ekspedientka w sklepie mięsnym może mówić o wołowince, chcąc podkreślić świeżość i dobry smak mięsa. Niekiedy zdrobnień używa się w celu okazania grzeczności w stosunku do odbiorcy, np. jeśli gospodarz proponuje kawusię, a nie kawę, to nie chodzi mu o wielkość filiżanki, tylko o wyrażenie pozytywnych uczuć wobec gościa.

Wyrazy tematyczne

Zabawne lub dziwne przysłowia i idiomy

Łamańce językowe

Powrót na górę strony