Sisu juurde

poola

Język polski

Emakeelena kõnelejate arv

40 miljonit

Ametlik keel

Poola Vabariik, EL

Vähemuskeel

Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Rumeenia, Ukraina

Diasporaa

Suurbritannia, Saksamaa, Iirimaa, Prantsusmaa, Austria (Euroopas); USA, Kanada, Austraalia, Brasiilia, Argentina, Uus-Meremaa (väljaspool Euroopat)

Tähestik
32 tähed
Grammatilised käänded
7
Keelekood
pl, pol
Keeletüpoloogia
flekteeriv , asesõnade väljajätmine , SVO
Keelkond
Indoeuroopa, baltislaavi, slaavi, lääneslaavi
Murrete arv
7

Pikim sõna

Konstantinoopoli elaniku vallaline tütar, see on tegelikus kasutuses pigem nali kui tõeline sõna

Imelik sõna või lause

Põrnikas põriseb pilliroos.
Me eraldasime ennast innustunud rahvahulgast.
Kuningas Karl ostis kuninganna Karoliinele korallivärvi pärlid (kaelakee).

Ajalugu

Poola keeles kirjutatud teksti vanim näide on üksainus lause, mis omistatakse ühele tšehhile, kes räägib oma poola naisega, mille kirjutas üles saksa munk. Tekst on muus osas ladinakeelne tsistertslaste kloostri ajalugu Alam-Sileesias.

See lause leidub üleskirjutuses aastast 1270 ja on kirja pandud nii: Day ut ia pobrusa, a ti poziwai. Tänapäeva ortograafias on see antud kui Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj ja tähendab "Las mina jahvatan (jahu), ja sina puhka". Tänapäeva poola keeles oleks see Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

Grammatika

Poola keeles on rikkalik prefiksite ja sufiksite süsteem, viimane neist muudab sageli nii konsonante kui ka vokaale. Mõnede näidete seas on świat (maailm) ja na świecie (maailmas), zapraszamy (me kutsume [kedagi]) ja zaprosimy (me hakkame [kedagi] kutsuma) või droga (maantee) ja po drodze (teel).

Sugude arv poola keeles on olnud ja jääb vaidlusobjektiks. Siin esitame seisukoha, et ainsuses on kolm või neli sugu ning mitmuses kaks. Põhjuseks asjaolu, et traditsiooniline meessugu paistab lõhenevat kaheks eraldi sooks. Sugu mitmuses, mida määratleb omadussõna ja verbi ühildumine, on üksnes osaliselt ainsuse soo poolt määratletud.

 • Ainsus
  • Meessugu
   • Meessoost elus
   • Meessoost elutu
  • Naissugu
  • Kesksugu

Käändevormid sõltuvad nimisõna soost ja häälikust sõna lõpus. Poola keele grammatika eristab peamiselt tugevaid ja nõrku häälikuid. Nõrk tähendab, et häälikule lisandub häälik 'y', tugeva puhul see puudub.

Sugu Tüüpiline lõpp
Meessugu (elus, elutu) → Tugev või nõrk konsonant, -a
Naissugu → -a, konsonant (enamasti nõrk), -ni
Kesksugu → -o, -ie, -ę, -um

Kirjasüsteem ja hääldus

Ametlikult koosneb tähestik järgmisest 32 tähest:

 • a
 • ą
 • b
 • c
 • ć
 • d
 • e
 • ę
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ś
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • ź
 • ż

On neli diakriitilist märki: saba (ogonek, ą, ę), tugev rõhk (kreska, ć, ń, ó, ś, ź), kriips (kreska ukośna, ł) ja punkt (kropka, ż).

Poola keele häälikusüsteemi juures on eriti huvitav kahe grupi häälikute kontrast, mis tunduvad mittepoolakatele identsed. Näiteks tähekombinatsioon sz ja ś kõlavad mõlemad nagu inglise "sh". Erinevus on selles, et sz on palataalne retrofleksne häälik (hääldatakse terava keeleotsaga, mis pööratakse siis tagasi), samal ajal ś on palataal-alveolaarne (hääldatakse lamedama keelega ja huuled on rohkem avatud).

Minimaalsed (või sellele lähedased) paarid on:

Palataalne retrofleksne häälik

 • cz - życzę
  ma soovin
 • - dżem
  moos
 • sz - wiesz
  tead
 • ż - żarno
  veskikivi

Alveopalataalne

 • ć - życie
  elu
 • - dzień
  päev
 • ś - wieś
  küla
 • ź - ziarno
  (nisu-, liiva)tera

Kellele pole poola keel emakeel, neil on äärmiselt raske mingit vahet kuulda. Lisaks vastandub cz [t͡ʂ] trz [tʂ]-le, kui kaks osa on eraldatud nagu czy (kas) ja trzy (kolm). Koos häälikuga ć on kokku kolm 'ch'-häälikut, mida mittepoolakal on raske eristada.

Murded

Kašuubi (Kaszubski) keelt peetakse nüüd enamasti eraldiseisvaks keeleks. Tänapäeva poola keele murrete erinevus on üha väiksem ja ebaolulisem vähemalt Teise maailmasõja lõpust alates. Nüüd võib neid kirjeldada pigem standardse poola keele teistsuguse hääldamisena koos mõningate piirkondlike sõnadega kui tõesti erinevaid kohalikke variante.

Huvitavad faktid

Nii nagu mõnes teises slaavi keeles, on ka poola keeles rikas deminutiivide varasalv, mille eesmärk on väljenduslik mitmekesisus.

Vahel viitavad nad lihtsalt väiksele suurusele nagu dywanik on väike dywan (vaip). Deminutiividel on kaks astet, nii et księga näitab suurt raamatut, książka tavalise suurusega raamatut ja książeczka normaalsest väiksemat raamatut.

Sageli on deminutiividel spetsiaalne viisakas või ekspressiivne tähendus. Piletikontroll küsib reisijalt näha bileciki (väikseid pileteid), mitte bilety. Lihapoe müüja võib öelda wołowinka (väike veiseliha), et rõhutada selle värskust ja seda, kui maitsev see on. Vahel kasutatakse deminutiive, et väljendada viisakust isiku suhtes, kelle poole pöördutakse, nii et võõrustaja võib pakkuda kawusia (väike kohv) kawa asemel mitte sellepärast, et tass oleks väike, vaid et väljendada oma külalise suhtes positiivseid emotsioone.

Temaatilised sõnad

Naljakad või veidrad vanasõnad ja idioomid

Keeleväänajad

Tagasi üles