Vissza a tartalomjegyzékhez

lengyel

Język polski

Anyanyelvi beszélők száma

40 millió

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Lengyel Köztársaság, EU

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Csehország, Szlovákia, Románia, Ukrajna

Nyelvi diaszpóra

Európában: Nagy-Britannia, Németország, Írország, Franciaország, Ausztria; Európán kívül: Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Brazília, Argentína, Új-Zéland

Ábécé
32 betű
Nyelvtani esetek
7
Nyelvkód
pl, pol
Nyelvi tipológia
flektáló , pro-drop (nem kell kitenni a névmási alanyt) , SVO
Nyelvcsalád
Indoeurópai, balti-szláv, szláv, nyugati szláv, lechita
Nyelvjárások száma
7

Leghosszabb szó

"egy Konstantinápolyi lakos hajadon lánya", de ez inkább csak egy vicces szó, nem pedig ténylegesen használt, valódi szó

Érdekes szó vagy mondat

Zümmög egy bogár a nádasban.
Különváltunk a lelkes tömegtől.
Károly király vett Karolina királynőnek egy korall színű korall nyakláncot.

Történelem

A legrégebbi lengyel írott nyelvi emlék egyetlen mondatból áll, amelyet egy cseh embernek tulajdonítanak, aki a lengyel feleségének mondta a mondatot, és egy német szerzetes jegyezte le az alsó-sziléziai régió ciszterci apátságának egyébként latin nyelvű történetében.

Az 1270-es évről szóló feljegyzésekben szerepel, és a következőképp került lejegyzésre: Day ut ia pobrusa, a ti poziwai. Mai írásmóddal így nézne ki: Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj, és a jelentése a következő: "Majd én őrölök (lisztet), te csak pihenjél!" Mai lengyel nyelven így hangozna: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj.

Nyelvtan

A lengyel nyelvnek nagyon gazdag igekötő- és toldalékrendszere van, és az utóbbi gyakran okoz változásokat mind a mássalhangzókban, mind pedig a magánhangzókban. Néhány példa ezekre: świat (világ) és na świecie (a világon), zapraszamy (meghívunk [valakit]) és zaprosimy (meg fogunk hívni [valakit]) vagy droga (út) és po drodze (az úton).

A lengyel nyelvtani nemek számában nem volt, és jelenleg sincs egyetértés. Itt azt a megközelítést követjük, hogy az egyes számban három vagy négy nem van, a többes számban pedig kettő. Ennek a magyarázata abból ered, hogy a hagyományos hímnem két külön nemre osztható, míg a többes számban a főnév neme csak részben függ a főnév egyes számának nemétől, ahogy az az igék és melléknevek egyeztetéséből kitűnik:

 • Egyes szám
  • Hímnem
   • Hímnem élő
   • Hímnem élettelen
  • Nőnem
  • Semlegesnem

Az esetvégződések függnek a főnév nemétől, valamint a főnév utolsó hangjától. A lengyel nyelvtanban nagyon fontos a kemény és a lágy hangok megkülönböztetése. A lágy hang azt jelenti, hogy az adott hangot egy j hanggal együtt ejtjük, míg a kemény hangokat anélkül.

Nyelvtani nem Tipikus végződés
Hímnem (élő, élettelen) → Kemény vagy lágy mássalhangzó, -a
Nőnem → -a, mássalhangzó (többnyire lágy), -ni
Semlegesnem → -o, -ie, -ę, -um

Írásrendszer és kiejtés

A hivatalos ábécé az alábbi 32 betűből áll:

 • a
 • ą
 • b
 • c
 • ć
 • d
 • e
 • ę
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ś
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • ź
 • ż

Négy mellékjel van: farok (ogonek, ą, ę), vessző (kreska, ć, ń, ó, ś, ź), áthúzás (kreska ukośna, ł) és pont (kropka, ż).

A lengyel hangrendszerben különösen érdekes két hangcsoport megkülönböztetése, amelyek a nem lengyel anyanyelvűek számára egyformának tűnhetnek. Ilyen például a sz betűkombinációval jelölt hang és a ś hang: mindkettő a magyar s hangra hasonlít. A különbség az, hogy a sz egy palatális retroflex hang (amelyet a nyelv hegyével hátrébb képzünk a szájpadláson), míg a ś hang alveoláris-palatális (amelyet laposabb nyelvvel és szélesebbre nyitott ajkakkal ejtünk).

Néhány minimálpár (vagy majdnem minimálpár):

Palatális retroflex

 • cz - życzę
  kívánok
 • - dżem
  lekvár
 • sz - wiesz
  tudod
 • ż - żarno
  malomkő

Alveoláris-palatális

 • ć - życie
  élet
 • - dzień
  nap
 • ś - wieś
  falu
 • ź - ziarno
  gabonaszem, homokszem

A nem anyanyelvi beszélők nagyon nehezen hallják meg a különbséget. Ezenkívül megkülönböztetjük a cz [t͡ʂ] és a trz [tʂ] hangot, ahol a két rész külön van, mint a czy (vajon) és a trzy (három) szóban. A ć hanggal együtt három cs-szerű hang van, amelyek megkülönböztetése gondot okozhat a nem anyanyelvi beszélők számára.

Nyelvjárások

A kasub nyelvet (kaszubski) manapság általában önálló nyelvként kezelik, és néha a sziléziait is. A mai Lengyelországban a nyelvjárások közötti különbségek mértéke és jelentősége legalább a második világháború óta folyamatosan csökken. Most már inkább a standard lengyel nyelv néhány helyi szót tartalmazó akcentusaiként írhatóak le, mint különálló helyi változatokként.

Érdekes tények

Más szláv nyelvekhez hasonlóan a lengyel nyelv is nagyon gazdag kicsinyítő képzős alakokban, amelyek különböző szándékok kifejezésére szolgálnak.

Néha egyszerűen csak a kis méretre utalnak, így a dywanik egy kis méretű dywan-t (szőnyeget) jelent. A kicsinyítésnek két fokozata van: a księga egy nagyméretű könyvet jelent, a książka egy normál méretű könyvet, míg a książeczka pedig egy átlagosnál kisebb könyvet.

A kicsinyítő képzők gyakran udvariasságot vagy érzelmeket fejeznek ki. A jegyellenőrök a bileciki-t (jegyecskéket) kérik az utasoktól a bilety (jegyek) helyett. A hentesüzletben az eladó ajánlhatja a wołowinka-t (marhahusikát), hogy kihangsúlyozza, hogy milyen friss és finom az áru. Bizonyos esetekben a kicsinyítő képző használata udvariasságot fejez ki a megszólított személy felé, így a házigazda nem azért kínálja kawusia-val (kávécskával) a vendéget kawa (kávé) helyett, mert a csésze kicsi, hanem hogy kimutassa pozitív érzelmeit a vendég felé.

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Nyelvtörők

Vissza az elejére