Прескочи към съдържанието

литовски

Lietuvių kalba

Брой говорещи езика по рождение

3,5 - 4 милиона

Официален език в

Литовската република, ЕС

Малцинствен език в

Полша, САЩ

Език на диаспора

Беларус, Калининградска област, САЩ, Великобритания, Бразилия, Аржентина, Канада, Германия, Уругвай, Швеция, Норвегия, Австралия, Латвия и други страни

Азбука
32 букви
Граматически падежи
7
Езиков код
lt, lit
Езикова типология
флективен , пропускане на подлога , SVO
Езиково семейство
Индоевропейско езиково семейство, балто-славянски клон, балтийска група, източнобалтийска подгрупа
Брой диалекти
два диалекта: жемайтски и и аукщайтски

Най-дълга дума

не сме събрали достатъчно див киселец

Странна дума или изречение

6 гъски с 6 гъсета

Интересни факти

Възможно е да се каже дали една жена е омъжена или не в зависимост от формата на фамилното й име, като това правило не може да се приложи за мъже. Това означава, че неомъжените жени имат фамилни имена с окончания "aitė", "iūtė" и "ytė", а имената омъжените жени винаги завършват на "ienė". Ново окончание "ė" придоби популярност през последните години, то може да се използва от омъжена или от неомъжените жени. Но ще отнеме известно време, преди да се разпространи широко. В момента то се използва само от омъжени жени, предимно знаменитости.

Интересно е, че литовският не разполага със силни ругатни. Пример за това е rupūžė (буквално - крастава жаба). Когато литовците чувстват необходимостта да ругаят, те използват руски или английски ругатни.

Литовският е толкова подходяща за танци...

Три жени се дошли във Вилнюс, Литва за първи път. След завръщането си у дома те споделили своите преживявания с приятел:
- Литовският е толкова музикален, точно като танц...
Защо?
- Защото всеки път, когато автобусът спира, пътниците казват "Lipsi, lipsi, čia-čia-čia"...

"Липси, липси, ча-ча-ча" Това не са имена на танци, а съкратена форма на "ar Jūs lipsite čia?" (Слизате ли тук?)

История

 • 10 век пр. Хр.

  Балтийските езици формират отделен клон от другите индоевропейски езици.

 • 400 - 600

  Източнинобалтийските езици се отделят от западнобалтийските (или просто от балтийския език).

 • > 800

  Започва да се появява разлика между литовски и латвийски.

 • от 13-14 век

  Литовски и латвийски продължават да се развиват отделно.

Най-старият запазен текст на литовски език е молитва, написана ръчно в копие на книгата "Tractatus sacerdotalis" през 1503.

Източник: Wikimedia Commons

Литовският е един от двата оцелели балтийските езици, заедно с латвийския. Днес литовският език е най-архаичният от всички живи индоевропейски езици. Смята се, че сред най-модерните езици литовският е най-близък до прото-индоевропейски език.

"Всеки, който желае да чуе как са говорили индоевропейците, трябва да дойде и да чуе някой литовски селянин" - казва известният френски езиковед Антоан Мейе.

Когато специалистите по индоевропейска лингвистика се опитват да реконструира прото-индоевропейския език, те смятат, че съвременният литовски е толкова важнен, колкото и древните езици като латински, гръцки и санскрит.

Пол Тиме през 1958 г. сравнил литовската поговорка: Dievas davė dantis; Dievas duos ir duonos и латинския й превод Deus dedit dentes; Deus dabit et panem ("Бог е дал на зъбите, Бог ще даде и хляб") с това, което той (Тиме) нарича стара форма на санскрит: Devas adadā t datas; Devas dā t (или dadā t) api dhā nā s.

Санскрит и литовският език

Тъй като и санскрит, и литовският са много архаични, има редица свързани и подобни думи, с еднакви или много близки значения. Например:

 • agnis (अग्निः) ‒ ugnis (огън)
 • vajus (वायु :) ‒ vėjas (вятър)
 • aśru (अश्रु :) ‒ ašara (сълза)
 • aśvā (अश्वा) ‒ ašvam (кобила)
 • kūrmas (कूर्म :) ‒ kurmis (къртица)
 • ratha (रथ :) ‒ ratas (кръг)
 • devas (देव :) ‒ Dievas (Бог)
 • navyas (नव्य :) ‒ naujas (нов)
 • madhu (मधु) ‒ medus (мед)
 • vīra (वीर :) ‒ didvyris (герой)
 • svapnas (स्वप्न :) ‒ sapnas (сън)
 • sanas (सन :) ‒ senas (стар)
 • sravati (स्रवति ) ‒ srovena (потоци, например на река)
 • śvaśuras (श्वशुर :) ‒ šešuras (свекър)
 • sūnus (सूनु :) ‒ sūnus (син)

и много други.

В допълнение, подобен език и морфология: skr. asmi - asi - asti = литовски Аз съм - ти си - те са.

Сходството на езиците не се дължи на техни близки родствени отношения (литовският език принадлежи към балтославянските езици, а санскрит към индоарийските), а на факта, че и двата езика са запазили голяма част от прото-индоевропейски елементи. Санскрит като богослужебен език не се е променил от създаването си, а литовски език в исторически и културен контекст също се променя относително малко.

Словообразуване и лексика

Литовският е запазил много стара лексика. Това го прави безценно съкровище. Държавната комисия за литовски език, наред с други неща, пази езика, така че да не се претоварва с прекалено много чужди думи. Ако е възможно, се правят опити за създаване на нови думи, вместо да се заемат. Независимо от това, нарастващото влияние на английския език е очевидно.

Литовски има много умалително-гальовни суфикси, следователно има много експресивни галени словоформи:

 • namas
  къща
 • namelis, namukas, nameliukas, namelėlis, namužėlis, namučiukas
  къщичка
 • vaikas
  дете
 • vaikelis, vaikiukas, vaikeliukas, vaikelėlis, vaikužėlis, vaikučiukas
  сладко бебе

Граматика

Литовският има само две числа (единствено и множествено число) и два рода (мъжки и женски).

Литовският има четири времена (минало еднократно, минало повтарящо се, настояще, бъдеще) и три спрежения.

Минало повтарящо се време се отнася до повтарящи се действия в миналото: imdavau ir skaitydavau (аз решавах и се четях (не веднъж)).

Инфинитив (нелична глаголна форма)
imti (вземам), mylėti (обичам), skaityti (чета)
Минало време
единствено число
първо лице aš ėmiau, mylėjau, skaičiau
второ лице tu ėmei, mylėjai, skaitei
трето лице jis/ji ėmė, mylėjo, skaitė
множествено число
първо лице mes ėmėme, mylėjome, skaitėme
второ лице jūs ėmėte, mylėjote, skaitėte
трето лице jie/jos ėmė, mylėjo, skaitė
Минало повтарящо се време
единствено число
първо лице aš imdavau, mylėdavau, skaitydavau
второ лице tu imdavai, mylėdavai, skaitydavai
трето лице jis/ji imdavo, mylėdavo, skaitydavo
множествено число
първо лице mes imdavome, mylėdavome, skaitydavome
второ лице jūs imdavote, mylėdavote, skaitydavote
трето лице jie/jos imdavo, mylėdavo, skaitydavo
Сегашно време
единствено число
първо лице aš imu, myliu, skaitau
второ лице tu imi, myli, skaitai
трето лице jis/ji ima, myli, skaito
множествено число
първо лице mes imame, mylime, skaitome
второ лице jūs imate, mylite, skaitote
трето лице jie/jos ima, myli, skaito
Бъдеще
единствено число
първо лице aš imsiu, mylėsiu, skaitysiu
второ лице tu imsi, mylėsi, skaitysi
трето лице jis/ji ims, mylės, skaitys
множествено число
първо лице mes imsime, mylėsime, skaitysime
второ лице jūs imsite, mylėsite, skaitysite
трето лице jie/jos ims, mylės, skaitys

Има седем падежа (именителен, родителен, дателен, винителен, творителен, местен и звателен), пет типа склонения за съществителните и три склонения за прилагателните.

Прилагателното в литовския може да има до 147 форми: два рода х 6 падежа х 2 числа х 2 форми х 3 степени на сравнение плюс три форми, които нямат род.

Местоименните форми на прилагателните са особеност на литовския език. Те означават, че свойството е специално и в същото време го подчертават: gražus - gražusis (красива - тази красива). Местоименните форми на прилагателни имена са неизвестни за говорещите английски, немски, френски и много други езици.

Писмена система и произношение

В съвременната литовска азбука има 32 букви :

 • a
 • ą
 • b
 • c
 • č
 • d
 • e
 • ę
 • ė
 • f
 • g
 • h
 • i
 • į
 • y
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • š
 • t
 • u
 • ų
 • ū
 • v
 • z
 • ž

Буквите ą, į, ų някога били били използвани за обозначаване на назални гласни. Вече няма назални гласни в съвременния литературен литовски, но буквите са останали за обозначаване на дългите звуците /aː/, /iː/, /uː/.

Съгласни в литовски (с изключение на "j") образуват твърди и меки двойки. Те също така могат да бъдат звучни или беззвучни.

Фонемата /х/ се обозначава с две букви – ch.

Литовският има (дълги и кратки) гласни и (твърди и меки) съгласни, а също и дифтонги (uo, ai, ei, ie) и дифтонгични комбинации (гласен и звучен: al, am, an, ar, el, em, en, er, il, im, in, ir, ul, um, un, ur, ol, om, on, or).

 • [eu] Europa
  Европа
 • [oi] boikotas
  бойкот
 • [ou] klounas
  клоун
 • [ol] kolba
  колба
 • [om] pompa
  помпа
 • [on] monteris
  механик
 • [or] korta
  карта за игра

Диалекти

Източник: Wikimedia Commons

жемайтски диалект

 • западножемайтски
  • Vakarų žemaičių patarmė
 • северножемайтски
  • Kretingiškių šnekta
  • Telšiškių šnekta
 • южножемайтски
  • Varniškių šnekta
  • Raseiniškių šnekta

Аукщайтски диалект

 • западноаукщайтски
  • Šiauliškių šnekta
  • Kauniškių šnekta
  • Klaipėdos krašto šnekta
 • източноаукщайтски
  • Panevėžiškių šnekta
  • Širvintiškių šnekta
  • Anykštėnų šnekta
  • Kupiškėnų šnekta
  • Uteniškių šnekta
  • Vilniškių šnekta
 • южноаукщайтски
  • Pietų aukštaičių arba dzūkų patarmė

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Скоропоговорки

Обратно горе