Gå til indhold

maltesisk

Lingwa Maltija

Antal modersmåltalende

430.000

Officielt sprog i

Malta, EU

Diaspora-sprog

Storbritannien, Australien, USA, Tunesien

Alfabet
30 latinske bogstaver, 24 konsonanter og 6 vokaler
Grammatiske fald (kasus)
0
Sprogkode
mt, mlt
Sprogtypologi
flekterende , template-morfologi , SVO
Sprogfamilie
semitisk
Antal dialekter
-

Længste ord

atmosfære

Mærkeligt ord eller sætning

En sød fersken i den røde jord af Ħal Għargħur

Historie

Maltas officielle sprog er maltesisk og engelsk, men selvom de fleste også taler engelsk, er det nationale sprog det indfødte maltesisk. Dette sprog er grammatisk baseret på en punisk dialekt og arabisk, og har gennem årene assimileret elementer fra flere andre sprog, herunder fransk, italiensk, spansk og engelsk. Det maltesiske sprogs historie afspejler således øens historie. Udgangspunktet har sandsynligvis været en punisk dialekt, men efter den arabiske erobring i 870 e.K. har arabisk haft stor indflydelse. Mens den semitiske struktur forblev intakt, har sproget indlånt ord fra europæiske sprog i takt med et voksende behov for at beskrive nye sociale og forretningsmæssige aktiviteter. Maltesisk har i mange århundreder fungeret udelukkende som talt sprog, og det er først i starten af det 20. århundrede at det fik et skriftsprog, med et vestligt snarere end et arabisk alfabet. I dag er maltesisk et fuldgyldigt sprog med sin egen litteratur.

Dialekter

Der er ikke megen plads for dialekter på de små øer Malta og Gozo, men alligevel kan man iagttage visse forskelle fra by til by, fx vil man høre immorru (lad os gå) i én by, og immurru i en anden, med et skift fra 'O' til 'U'. Der ses også en alternation mellem Q og K: Qormi (et bynavn) udtales med 'q' et sted, mens det andre steder udtales med 'k'.

Skriftsystem og udtale

Maltesisk bruger et latinsk alfabet, der blev standardiseret i 1920'erne og officielt vedtaget i 1934. Bemærk en række specielle bogstaver, fx de "prikkede" ġ, ċ og ż og det "stregede" ħ. Digrafen għ repræsenterer historisk to lyde der stadigvæk findes i arabisk, men ikke længere er til stede i de fleste maltesiske dialekter.

 • a
 • b
 • ċ
 • d
 • e
 • f
 • ġ
 • g
 • h
 • ħ
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • z
 • ż

Grammatik

Den maltesiske artikel er l-, med sideformen il-. Fx: l-isbaħ (den smukkeste), il-bir (den bedste). L'et kan blive assimileret foran visse konsonanter, så i stedet for il-dar hedder det id-dar, og il-nar (ilden) bliver til in-nar.

Et af de karakteristiske træk af maltesisk, arvet efter arabisk, er 3-konsonant-systemet, fx kiser (han knækkede). De tre konsonanter i dette verbum er k,s,r. Uanset bøjningsændringer i øvrigt, forbliver disse tre konsonanter i den samme rækkefølge, fx ksirna (vi knækkede). Verberne kategoriseres som: stærk, svag, defektiv, "hul" og gemineret ("fordoblet").

Det maltesiske verbalsystem inkorporerer romanske verber og tilføjer maltesiske suffikser og præfikser, fx: iddeċidejna ("vi besluttede") af (i)ddeċieda ("beslutte"), dvs. et romansk verbum + -ejna (en maltesisk markør for 1. person flertal perfektum).

Der findes forskellige bøjningsparadigmer for substantivers flertal: ġlekk (kjole) – ġlekkijiet (kjoler); but: kelb (hund) - klieb (hunde). Ord af romansk oprindelse tilføjer -i eller -jiet i flertal, fx lingwa (sprog) - lingwi (sprog [flertal]), af siciliansk lingua, lingui; pjanu (klaver) - pjanijiet (klaverer). Ord af engelsk oprindelse tilføjer -s eller -jiet, fx friġġ, friġis af ordet fridge (køleskab). Nogle ord kan flertalsbøjes med begge former, som fx brikksa (English 'brick', mursten), der i flertal bliver til brikks (kollektiv-form) eller brikksiet (almindelig flertal).

Orddannelse og leksikon

Der findes to varianter af maltesisk. Den første tales af den dannede middelklasse i hovedstaden Valletta og i Sliema, og her er code-switching mellem maltesisk og engelsk almindelig. Den anden variant er mere konservativ og har bevaret visse lyde samt flere ord fra arabisk.

Den maltesiske befolkning, der i vid udstrækning taler både maltesisk og engelsk flydende, anvender code-switching (Maltenglish) på visse lokaliteter og i visse sociale grupper.

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen