Et skriftsystem er en organiseret metode for at gemme og sende budskaber på et givent sprog. Normalt er systemerne visuelle (sjældent følesansbaserede), med et sæt af tegn eller symboler, almindeligvis i form af bogstaver.

Klassifikation

Generelt findes der tre slags skriftsystemer:

  • alfabeter
  • stavelsesskrifter
  • logografier (ideogramskrifter)

Alfabeter benytter sig af et standardsæt af bogstaver, der repræsenterer konsonanterne og vokalerne i et talt sprog. Tegn og lyd svarer dog næsten aldrig til hinanden 1-til-1. Normalt repræsenterer flere bogstaver samme fonem, og/eller flere fonemer bliver repæsenteret af samme bogstav. Alternativt kan en sekvens af 2 eller flere bogstaver repræsentere et enkelt fonem.

Relationer mellem bogstaver og fonemer i en alfabetisk skrift. Bemærk de stumme bogstaver 's' og 't'.

Stavelsesskrifter består af symboler der repræsenterer hele stavelser (der så anses for at være det skrevne ords mindste byggesten).

Relationer mellem bogstav og stavelse i en stavelsesskrift. Bemærk repræsentationen af en enkeltkonsonant [n] (navnet af en dværgplanet, 90377 Sedna, på Inuktitut).

I logografier svarer tegnene til hele ord, morfemer eller andre semantiske enheder.

Esperanto = "universum" + sprog = (generation/verden/æra + grænselinje/domæne) + sprog

Relationer mellem bogstaver og morfemer i en logografisk skrift. "世界" er et låneord fra Sanskrit, hvis betyding er uklar for nutidige Sanskrit-talende.

Denne tredeling er ikke helt igennem vandtæt - der findes skriftsystemer med elementer fra andre kategorier - det danske symbol &, for eksempel, står for ordet (dvs. den semantiske enhed) og, og ikke for en konsonant eller vokal.

Der findes også skriftsystemer, der er varianter af andre. Abjad, for eksempel, er et alfabet, hvor konsonanterne skrives ned, men ikke vokalerne. Typiske eksempler er arabisk og hebræisk skrift. Og i en abugidas har konsonanterne fulde former, mens vokalerne indikeres vha. modifikationer eller tilføjelser til konsonanterne. Typiske eksempler er den amhariske skrift i Ethiopien, samt Devanagari-skrifterne (og beslægtede) i Indien.

Skrivemåder

Der skrives normalt ved at påføre en todimensionel overflade karakteristiske mærker, i specifikke former. Mulige materialer er - eller har været - papir (indtil for nyligt det mest almindelige), sten, ler, sand, dyrehuder, birkebark eller endda - symbolsk - luften (udført af den fiktive protagonist i Kurt Vonnegut's Galapagos), samt mange andre materialer.

Mærkerne blev lavet bland andet vha. maling, indskæring, indbrænding, indpresning og - ikke mindst - igennem trykning.

Moderne permanent skrift (latinsk alfabet) på levende menneskehud.

Kilde: Wikimedia Commons

Et skrivesystem er baseret på abstrakte koncepter, og bogstaver kan antage forskellig form (såsom latinsk a og a) og stadigvæk betragtes som samme bogstav, eller de kan have samme udseende (såsom latinsk c og kyrillisk c), men repræsentere forskellige lyde.

Forskellige ikke-visuelle repræsentationer af bogstaver bliver ikke betragtet som separate skriftsystemer - med Braille som det måske fremmeste eksempel, en blindeskrift, der består af konvekse prikker der kan "aflæses" med fingerspidserne. Andre eksempler er internationale maritime signalflag, hvor bogstaverne repræsenteres af forskellig flag, og Morse, der bruger "punkter" og "streger" til at repræsentere bogstaverne, enten vha. lyde eller lysblink. Og endelig er der computer-kodningen, hvor bogstaverne repræsenteres som helt igennem abstrakte bit-sekvenser.

Skriveretning

Den mest almindelige skriveretning (og alt-dominerende i Vesten) er fra venstre til højre, og så oppefra nedad, med teksten opdelt i linjer. Men sommetider bliver tekst skrevet vertikalt (mestendels af pladshensyn, som på gadeskilte eller bannere), hvor rækkefølgen så bliver oppefra-nedad, og herefter venstre til højre.

Vigtige undtagelser er arabisk og hebræisk, der skrives fra højre til venstre, og så oppefra-nedad.

Læseretning, moderne arabisk skrift

Kinesisk og japansk kan også skrives venstre til højre, og så oppefra nedad, men den traditionelle skrivemåde var vertikalt, oppefra-nedad, og så højre til venstre, med teksten opdelt i kolonner. Begge sprog skrives ganske ofte på denne måde.

Traditionel mongolsk skrift skrives vertikalt, oppefra nedad, og herefter fra venstre til højre. Skriften er stadigt i brug i det Indre Mongoliet i Kina.

Skriftsystemer i Europa

Et stort flertal af europæiske sprog anvender latinsk skrift, men de fleste har tilføjet accenter eller ekstra-bogstaver (som fx islandsk ð, þ). Bulgarsk, serbisk, makedonsk, hviderussisk, ukrainsk og russisk bruger det kyrilliske alfabet, alle med små variationer i enkelte bogstaver. Serbisk skrives dog også ofte med latinske bogstaver. Romani, for så vidt det overhovedet skrives, skrives som regel med værtslandets alfabet, altså med kyrilliske bogstaver i lande hvor dette alfabet finder anvendelse.

Græsk er i dag det eneste sprog der bruger det græske alfabet, og også georgisk og armensk, på grænsen mellem Europa og Asien, har deres helt egne alfabeter.