Gå til indhold

græsk

Ελληνική γλώσσα

Antal modersmåltalende

ca. 13 mio.

Officielt sprog i

Grækenland inkl. munkerepublikken Mt. Athos (10 mio.), Cypern (i kombination med tyrkisk, 0,8 mio.), EU

Mindretalssprog i

Albanien, Italien, Armenien, Ungarn, Rumænien, Tyrkiet, Ukraine

Diaspora-sprog

Albanien, Østrig, Bahamas, Bulgarien, Canada, Cypern, Tjekkiet, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ægypten, Frankrig, Georgien, Tyskland, Ungarn, Jordanien, Kasakhstan, Libyen, Makedonien, Malawi, Mozambique, Paraguay, Polen, Rumænien, Den Russiske Føderation, Sierra Leone, Syd-Afrika, Sverige, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, USA

Alfabet
24 bogstaver
Grammatiske fald (kasus)
4
Sprogkode
el, ell
Sprogtypologi
flekterende , pro-drop , fri ordstilling (VSO /SVO )
Sprogfamilie
Indoeuropæisk, græsk
Antal dialekter
~ 6 hoveddialekter: Calabrisk (syditalienske græske dialekter), kappadokisk, pontisk, kretisk, cypriotisk, tsakonisk. Desuden flere mindre dialekter, fx ionisk og nordgræsk.

Længste ord

deoxyribonukleisk (normalt kun i forbindelsen deoxyribonukleinsyre)

Mærkeligt ord eller sætning

Ordsprog om det græske sprog: Tungen har ingen knogler, men den kan knuse knogler

Historie

Bland levende europæiske sprog, er græsk det sprog med den ældste ubrudte skriftlige tradition. De vigtigste udviklingstrin på vejen til moderne græsk er følgende:

 • Oldgræsk

 • Proto-græsk, som opstod og eksisterede i perioden 2200-1600 f.K.

 • Den mykenske civilisation i perioden 1600-1100 f.K. Linear B-skriften er fra denne tid.

 • Den 'mørke tidsalder' efter den doriske invasion i perioden 1100-700 f.K.

 • Oldgræsk i perioden 700-300 f.K.

 • Koiné-græsk (κοινή) i perioden 300 f.K. - 330 e.K.

 • Middelalder- eller byzantinsk græsk

 • Byzantinsk (post-hellensk) græsk i perioden 330-1000 e.K.

 • Middelaldergræsk i perioden 1000-1600 e.K.

 • Moderne græsk

 • Græsk i den ottomanske periode 1600-1800 e.K.

 • Moderne græsk i de nutidige stater Grækenland og Cypern

Det er interessant at det græsk, der blev talt af flest mennesker og kendt som "demotisk" (folkelig græsk, δημοτική - dīmotikí), kun blev det primære, officielle sprog i 1970erne. Før det var den officielle variant en puristisk version kaldet Katherevousa (καθαρεύουσα - katharévousa), der var meget forskellig fra det dannede hverdagssprog.

I dag er moderne græsk mindre standardiseret end andre europæiske nationalsprog, med alternative former for de samme grammatiske former.

 • κρύβουμε / κρύβομε
  (krývoume / krývome)
  "vi (til)dækker", forskellige endelser (forskellige vokaler)
 • της ασφάλειας / ασφαλείας
  (tīs asfáleias / asfaleías)
  "sikkerhed" (genitiv sg.), forskellig accent
 • αγαπούν / αγαπούνε / αγαπάν / αγαπάνε
  (agapoún / agapoúne / agapán / agapáne)
  "de elsker", varierende endelser
 • του μήνα / μηνός
  "måned" (genitiv sg.), forskellige endelser
 • το σωλήνα / τη σωλήνα
  (to sōlī́na / tī sōlī́na)
  "rør" (akkusativ sg.), varierende genus (køn)
 • γράφηκα / γράφτηκα / γράφθηκα
  (gráfīka / gráftīka / gráfthīka)
  "jeg registrerede mig", stamvariationer

Her vises kun de mest brugte endelser.

Skriftsystem og udtale

 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • ε
 • ζ
 • η
 • θ
 • ι
 • κ
 • λ
 • μ
 • ν
 • ξ
 • ο
 • π
 • ρ
 • σς
 • τ
 • υ
 • φ
 • χ
 • ψ
 • ω

Trykket i moderne græsk kan ligge på sidste, næstsidste eller højest tredjesidste stavelse.

Et indviklet accentsystem i skriftligt oldgræsk er blevet erstattet af et mere simpelt system i det moderne sprog, med kun én accent, akut'en. Accenten bruges til at markere den trykstærke stavelse i flerstavelsesord og til at adskille nogle få énstavelses-homofoner.

Grammatik

Græsk har bestemte artikler for både ental og flertal, mens de ubestemte artikler er identisk med tallet ét og kun forekommer i ental. Artikler bruges i udstrakt grad og kan kombineres med både possessiver (ejestedord), demonstrativer (påpegende stedord) og proprier (egennavne).

I modsætning til de fleste talord, har adjektiver (tillægsord) kongruens (bøjningsoverensstemmelse) med de substantiver (navneord) de bestemmer, både hvad angår kasus (fald), genus (grammatisk køn) og numerus (tal).

Gradbøjning af adjektiver: Komparative og superlative former dannes ved at indsætte suffikset -ter- mellem stamme og endelse, eller ved at foranstille ordet πιο (pio, 'mere').

Regelmæssige superlativer dannes ved at sætte den bestemte artikel foran komparativ-formen.

Der findes desuden en såkaldt absolut superlativ, der dannes med vha. suffikset –τατ- (-tat-). Alt i alt bliver det til 4 grader i adjektivers gradbøjning.

positiv
smart
komparativ
smartere
komparativ superlativ
smartest
absolut superlativ
ekstremt smart
έξυπνός, -η, -ο εξυπνότερος, -η, -ο ο, η, το εξυπνότερος, -η, -ο εξυπνότατος, -η, -ο
éxypnós, -ī, -o exypnóteros, -ī, -o o, ī, to exypnóteros, -ī, -o exypnótatos, -ī, -o

Verber (udsagnsord) konjugeres (bøjes) i person (1./2./3.) og tal (ental/flertal). Moderne græsk har ikke nogen infinitiv (navnemåde) og bruger i stedet en kombination af en konjunktion (bindeord) og en bøjet (finit) form form, som fx i προτιμώ να πάω(protimṓ na páō, 'jeg foretrækker at gå'. [ordret: Jeg foretrækker, at jeg går]). I ordbøgerne opføres verber i 1. person ental nutid, fx γράφω (gráfō, 'jeg skriver') for skrive.

Moderne græsk har 2 modi (verbalmåder), aktiv og medio-passiv, hvor sidstnævnte dækker over både passive og refleksive betydninger.

Moderne græsk har én nutidskategori, fire datidskategorier og tre fremtidskategorier. Distinktionen mellem afsluttede og vedvarende handlinger og processer er vigtig i både datid og fremtid, som i fx έγραψα (égrapsa, 'jeg skrev det (færdigt)') and έγραφα (égrafa, 'jeg skrev på det (og var ikke færdig)').

Adverbier (biord) er ubøjelige og er identisk med adjektivet i neutrum pluralis nominativ. Ligesom adjektiverne, kan adverbierne gradbøjes ved affiksering eller ved foranstilling af en komparativmarkør.

Dialekter

Man begyndte at interessere sig for moderne græske dialekter i slutningen af 18-tallet. I starten troede forskerne fejlagtigt, at moderne græske dialekter direkte nedstammer fra oldgræsk, mens de i virkeligheden går tilbage til Alexander den Stores koiné.

Mange moderne græske dialekter blev født i perioder af tæt kontakt med andre sprog så som latin, venetiansk, italiensk, albansk og slaviske sprog.

Kortet viser aktuelle dialekter eller idiomer, der blev skabt med både græske og fremmede lingvistiske elementer som rødder.

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen