Az etimológia a szavak eredetét, történetét, időbeli formai és jelentésbeli változásait tanulmányozza. Azon nyelvek esetén, melyeknek hosszú írott történelme van, az etimológusok írott szövegek alapján fejtik meg, hogyan használták a szavakat a korábbi korokban, és hogy mikor jelentek meg az adott nyelvben. Az összehasonlító nyelvészet segítségével megpróbálják rekonstruálni azokat a formákat, amelyekhez nincs közvetlenül hozzáférhető információ.

Honnan jönnek az új szavak?

Új szavak három alapvető módon jöhetnek létre egy nyelvben: kölcsönzés, szóalkotás és hangszimbolika.

Kölcsönzés

A kölcsönzés azt jelenti, hogy egy szót egy másik nyelvből veszünk át. Ezeket a szavakat jövevényszavaknak hívjuk.

A jövevényszavak általában alkalmazkodnak a befogadó nyelv fonetikai rendszeréhez és helyesírásához. Az angol szavak a japánban gyakran alig ismerhetőek fel. Például a バレーボール (borēboru) az angol "volleyball"-ból származik, mely röplabdát jelent, de b és r váltotta fel a v és l hangokat, mivel ezek a hangok nem léteznek a japánban. Másrészt magánhangzó került a szó végére, mivel a japán szavak nem végződhetnek mássalhangzóra, kivéve az n-t. Ezek a változások nem voltak önkényesek: a borēboru természetes következmény, ha japán beszélő ejti ki a volleyball szót a nyelve kiejtési szabályai szerint.

A jövevényszónak lehet más jelentése, mint az eredeti nyelven: az orosz {portfel} szó (aktatáska) a francia portefeuille szóból származik, ami azt jelenti: "pénztárca". Pszeudo-anglicizmusok gyakoriak több nyelven: a Handy "mobiltelefon"t jelent a németben, ami csak közvetetten kapcsolódik az angol "handy" (kézbeli) jelentéséhez.

Vissza is lehet kölcsönözni egy szót, azaz a kölcsönzött szó visszakerülhet az eredeti nyelvbe. Így a francia {cinéma} szó a görög κίνημα kínima szóból származik, ami "mozgás"t jelent. Később a görög visszakölcsönözte ezt a szó a franciából "mozi" jelentéssel és σινεμά sinemá írásmóddal.

Szóalkotás

A szóalkotásnak különböző módjai vannak. Egyike ezeknek a szóképzés, ami meglévő szóból képez új szót, egy másik módja a szóösszetétel, ami két vagy több szó összetételét jelenti.

Beszélhetünk még mozaikszavakról (a "radar" az angol "radio detection and ranging" kifejezésből jön, amelynek jelentése: radardetektálás és távolságmérés, vagy a magyar "gyes": gyermekgondozási segély), rövidítésekről ("autó" az automobilból származik) vagy összeolvadásról (hunglish: Hungarian + English).

További információ a morfológia címszó alatt.

Hangutánzás

Bizonyos szavak, mint "klakk" a hangutánzást példázzák.

Hogyan fejlődnek a szavak?

Minden fejlődik a nyelvben: a kiejtés, nyelvtan és a szavak. Új szavak jelennek meg, régiek eltűnnek és a meglévők változnak.

A szavak történetét megismerni viszonylag könnyű, ha léteznek írott dokumentumok. De ha nincsenek, akkor az összehasonlító módszer teszi lehetővé a nyelvésznek, hogy rekonstruálja a régi nyelvet az utódok összehasonlításával. A nyelvi változás egyik fontos tulajdonsága a szabályos hangváltozás: a kiejtés változásai nem véletlenül vonatkoznak egy-egy szóra, hanem az egész nyelvre. Például a modern szláv nyelvek elődjében volt G hang. A legtöbb szláv nyelvben ez fennmaradt, de a csehben és a szlovákban, fokozatosan H-vá alakult: a "hegy" oroszul és szlovénül gora, de a csehül és a szlovákul hora. A hangváltozások nem mindig ilyen egyszerűek, ugyanis néha a hangok csak bizonyos környezetben változnak meg (a szó végén, egy magánhangzó előtt stb.), de az alapelvek ugyanazok a nyelvek összehasonlításában és rekonstrukciójában.

Több ezer éves fejlődés annyira megváltoztathatja a szavakat, hogy már nem lehet őket felismerni: a proto-indoeurópai *ḱm̥tóm (a * szimbólumot a nyelvészek szövegben soha nem talált, mindössze rekonstruált szó jelölésére használják) "száz"-at jelent, a következő szavakba ment át: šimtas a litvánban, sto a szláv nyelvekben, cent a franciában, صد sad a perzsában és εκατό ekató a görögben.

A nyelvrekonstrukciót nehezítik a kölcsönzések és az a tény, hogy a szavak jelentése változik: a “decimate” mostani jelentése "majdnem teljesen lerombol" , de eredetileg azt jelentette, hogy "minden tizediket megöli", a francia travail "munka" szó a latin tripalium-ból származik (kínzóeszköz).