Prejsť na obsah

Kto sme?

Deväť partnerov zo siedmich krajín
spolupracuje na projekte lingvo.info od decembra 2012.

Eŭropa Esperanto-Unio

Eŭropa Esperanto-Unio

Brusel, Belgicko

Európska esperantská únia (EEU) je organizácia zastrešujúca národné esperantské asociácie v EÚ. Cieľom únie je podporiť európsku identitu obyvateľov EÚ v súlade s ich národnou a regionálnou identitou. Únia sa venuje propagácii jazykových ľudských práv a jazykovej rozmanitosti v EÚ, ako aj podpore štúdia jazykov.

Webová stránka

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlín, Nemecko

Webový ateliér New Media Agency sa zaoberá vývojom viacjazyčných portálov. Vytvára koncepcie portálov, navrhuje korporátnu identitu, vytvára grafický dizajn webových stránok. Ateliér sa venuje aj programovaniu a vedeniu projektov, pričom sa zameriava predovšetkým na tvorbu portálov v oblasti vzdelávania a e-learningu.

Webová stránka

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko

Medzinárodná organizácia E@I sa venuje propagácii interkultúrneho vzdelávania na internete. V spolupráci s ďalšími organizáciami sa podieľa na tvorbe viacjazyčných webových stránok, ktoré propagujú e-learning a online vzdelávanie, napr.: lernu!, slovake.eu, deutsch.info, monda.eu atď. E@I sa zaoberá odborným vzdelávaním, zameriava sa predovšetkým na oblasť jazykového vzdelávania pomocou nových technológií.

Webová stránka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznaň, Poľsko

Univerzita Adama Mickiewicza, jedna z najväčších univerzít v Poľsku, ponúka postgraduálny program Interlingvistické štúdie, ktorý predstavuje jedinečný univerzitný program zameraný na interlingvistiku a esperantológiu, na ktorom sa podieľajú študenti a profesori z viac ako 20 krajín. Program možno študovať na Inštitúte lingvistiky na Fakulte moderných jazykov a literatúr.

Webová stránka

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Odense, Dánsko

Ústav jazyka a komunikácie (ISK) predstavuje medzijazykový ústav na Univerzite južného Dánska. Inštitút sa v spolupráci so spoločnosťou GrammarSoft ApS v projekte VISL (Visual Interactive Syntax Learning) podieľa na tvorbe pokročilých jazykových nástrojov a zdrojov, ako sú jazykové analyzátory, prekladové systémy, nástroje na vyučovanie gramatiky, ako aj veľké anotované korpusy viacerých jazykov.

Webová stránka

Ľudovít Štúr Institute of Linguistics

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratislava, Slovensko

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra sa primárne zameriava na výskum v oblasti korpusovej lingvistiky. Oddelenie sa venuje tvorbe elektronických jazykových zdrojov (paralelné korpusy, hovorený korpus, nárečový korpus, historický korpus a slovníkové databázy). Oddelenie SNK sa zapojilo do niekoľkých medzinárodných projektov, napr. CESAR, slovake.eu, EuroMatrixPlus alebo NetWordS.

Webová stránka

Društvo za evropsko zavest

Društvo za evropsko zavest

Maribor, Slovinsko

Cieľom slovinského združenia Društvo za evropsko zavest (DEZ; Asociácia pre európske povedomie) je zvyšovať a propagovať európske povedomie a posilňovať silu európskej identity medzi obyvateľmi EÚ v súlade s ich národnou a regionálnou identitou. DEZ spolupracuje s rozličnými európskymi organizáciami na projektoch, ktoré sa venujú európskemu občianstvu a identite, ako aj propagácii jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v EÚ.

Webová stránka

Rusų kultūros centras

Rusų kultūros centras

Vilnius, Litva

RKC (Ruské kultúrne centrum) je verejná organizácia založená v roku 1988, ktorá sa usiluje o zachovanie národnej rozmanitosti Litvy a podnecuje dialóg medzi etnickými skupinami. Už viac ako 20 rokov sa aktívne zúčastňuje na rôznych kultúrnych a vzdelávacích projektoch. RKC organizuje rozmanité medzinárodné podujatia a semináre spojené s propagáciou kultúrnej rozmanitosti.

Webová stránka

Visetas, UAB

Visetas, UAB

Kaunas, Litva

Visetas je spoločnosť integrovanej komunikácie a verejných vzťahov, ktorá má skúsenosti predovšetkým v odvetví B2B (z ang. business-to-business) a v šírení lokálnych i medzinárodných neziskových projektov a iniciatív. Je jedným z členov TAAN Worldwide (z ang. Transworld Advertising Agency Network; Celosvetová sieť reklamných agentúr).

Webová stránka

„Najlepšia tímová práca prichádza od ľudí, ktorí pracujú samostatne na jednom cieli.“

James Cash Penney
Späť nahor