Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Dziewięciu partnerów z siedmiu krajów
współpracuje nad na lingvo.info od grudnia 2012.

Eŭropa Esperanto-Unio

Eŭropa Esperanto-Unio

Bruksela, Belgia

EEU (Eŭropa Esperanto-Unio) jest europejską organizacją zrzeszającą krajowe stowarzyszenia esperanto w UE koordynującą ich pracę na poziomie europejskim. EEU dąży do wzmocnienia poczucia tożsamości europejskiej wśród obywateli UE, w zgodzie z tożsamościami narodowymi i regionalnymi, promowania językowych praw człowieka i językowej różnorodności w Unii Europejskiej, jak również poprawy nauki języków obcych w ogóle.

Strona

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlin, Niemcy

New Media Agency ma doświadczenie w rozwoju portali wielojęzycznych na wszystkich kluczowych etapach od opracowania koncepcji, przez identyfikację wizualną, projektowanie stron internetowych aż do koordynacji tych działań, a także programowania i uruchamiania projektów. Główny nacisk położony jest na obszary edukacji i e-learningu.

Strona

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Słowacja

Organizacja międzynarodowa E@I wspiera nauczanie międzykulturowe w internecie. We współpracy z innymi organizacjami działa na różnych wielojęzycznych stronach internetowych, zajmując się przede wszystkim e-learningiem i edukacją, na przykład lernu!, slovake.eu, deutsch.info, monda.eu. E@I organizuje także różne inicjatywy szkoleniowe, w szczególności w obszarach języków i nowych technologii.

Strona

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznań, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, jeden z największych w Polsce, jest domem dla studiów podyplomowych za zakresu Interlingwistyki, jedynego na świecie programu studiów na poziomie uniwersyteckim poświęconych interlingwistyce i esperantologii ze studentami i profesorami z ponad 20 krajów. Program jest częścią Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Neofilologii.

Strona

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Odense, Dania

Instytut Języka i Komunikacji (ISK) jest międzyjęzykowym instytutem na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU). We współpracy z GrammarSoft ApS sekcja VISL ISK rozwija zaawansowane narzędzia i zasoby technologii językowych, takie jak analizatory językowe, systemy tłumaczeń i narzędzia nauczania gramatyki, jak również duże anotowane korpusy dla wielu języków.

Strona

Ľudovít Štúr Institute of Linguistics

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratysława, Słowacja

Zakład Narodowego Korpusu Słowackiego (SNK) w Instytucie Językoznawstwa Zakład Narodowy im. L'. Štúra przede wszystkim prowadzi badania w dziedzinie językoznawstwa korpusowego. Zakład skupia się na budowaniu zasobów elektronicznych języka słowackiego - korpusów równoległych, pisanych, mówionych, historycznych i innych. SNK bierze udział w międzynarodowych projektach, takich jak CESAR, slovake.eu, EuroMatrixPlus, NetWordS i kilka innych.

Strona

Društvo za evropsko zavest

Društvo za evropsko zavest

Maribor, Słowenia

Słoweńskie stowarzyszenie Društvo za evropsko zavest ma na celu rozwój i promowanie świadomości europejskiej i wzmocnienia poczucia tożsamości europejskiej wśród obywateli UE, w zgodzie z tożsamościami narodowymi i regionalnymi. DEZ współpracuje z innymi europejskimi organizacjami w projektach dotyczących europejskiego obywatelstwa i tożsamości, a także promowania różnorodności językowej i kulturowej w Unii Europejskiej.

Strona

Rusų kultūros centras

Rusų kultūros centras

Wilno, Litwa

RKC (Rosyjskie Centrum Kultury) to publiczna organizacja założona w 1988 roku w celu zachowania różnorodności narodowej na Litwie i stymulowania dialogu między grupami etnicznymi. Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w różnych projektach kulturalnych i edukacyjnych. RKC organizuje międzynarodowe imprezy, seminaria i warsztaty twórcze związane z różnorodnością kulturową.

Strona

Visetas, UAB

Visetas, UAB

Kowno, Litwa

Visetas jest firmą zajmującą się zarówno komunikacją jak i public relations, doświadczoną w komunikacji sektora B2B i rozpowszechnianiu projektów i inicjatyw non-profit, zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej. Jest członkiem TAAN Worldwide (Transworld Advertising Agency Network).

Strona

"Najlepiej praca zespołowa wychodzi ludziom, którzy niezależnie dążą do wspólnego celu."

James Cash Penney
Powrót na górę strony