Přeskočit menu

Kdo jsme?

Devět partnerů ze semi zemí
spolupracuje na projektu lingvo.info od prosince 2012

Eŭropa Esperanto-Unio

Eŭropa Esperanto-Unio

Brusel, Belgie

Evropská esperantská unie (EEU) je organizace zastřešující národní esperantské asociace v EU. Cílem unie je podpořit evropskou identitu obyvatel EU v souladu s jejich národní a regionální identitou. Unie se věnuje propagaci jazykových lidských práv a jazykové rozmanitosti v EU a podpoře studia jazyků.

Webová stránka

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlín, Německo

Webová ateliér New Media Agency se zabývá vývojem vícejazyčných portálů. Vytváří koncepce portálů, navrhuje korporátní identitu, vytváří grafický design webových stránek. Ateliér se věnuje i programování a vedení projektů, přičemž se zaměřuje především na tvorbu portálů v oblasti vzdělávání a e-learningu.

Webová stránka

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko

Mezinárodní organizace E@I se věnuje propagaci interkulturního vzdělávání na Internetu. Ve spolupráci s dalšími organizacemi se podílí na tvorbě vícejazyčných webových stránek, které propagují e-learning a online vzdělávání, např.: lernu!, slovake.eu, deutsch.info, monda.eu atd. E@I organizuje různé vzdělávací akce na podporu mezikulturního učení a používání jazyků pomocí internetových technologií.

Webová stránka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznaň, Polsko

Univerzita Adama Mickiewicze, jedna z největších univerzit v Polsku, nabízí postgraduální program Interlingvistická studia, který představuje jedinečný univerzitní program zaměřený na interlingvistiku a esperantologii, na kterém se podílejí studenti a profesoři z více než 20 zemí. Program je možné studovat na Ústavu lingvistiky na Fakulte moderních jazyků a literatur.

Webová stránka

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Odense, Dánsko

Ústav jazyka a komunikace (ISK) představuje mezijazykový ústav na Univerzitě jižního Dánska. Institut se ve spolupráci se společností GrammarSoft ApS v projektu VISL (Visual Interactive Syntax Learning) podílí na tvorbě pokročilých jazykových nástrojů a zdrojů, jako jsou jazykové analyzátory, překladové systémy, nástroje na vyučování gramatiky, jako i velké anotované jazykové korpusy.

Webová stránka

Ľudovít Štúr Institute of Linguistics

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratislava, Slovensko

Oddělení Slovenského národního korpusu Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra se primárně zaměřuje na výzkum v oblasti korpusové lingvistiky. Oddělení se věnuje tvorbě elektronických jazykových zdrojů (paralelní korpusy, mluvený korpus, nářeční korpus, historický korpus a slovníkové databáze). Oddělení SNK se zapojilo do několika mezinárodních projektů, např. CESAR, slovake.eu, EuroMatrixPlus nebo NetWordS.

Webová stránka

Društvo za evropsko zavest

Društvo za evropsko zavest

Maribor, Slovinsko

Cílem slovinského sdružení Družstvo za evropsko zavest (DEZ; Asociace pro evropské povědomí) je zvyšovat a propagovat evropské povědomí a posilovat sílu evropské identity mezi obyvateli EU v souladu s jejich národní a regionální identitou. DEZ spolupracuje s různými evropskými organizacemi na projektech, které se věnují evropskému občanství a identitě, jako i propagaci jazykové a kulturní rozmanitosti v EU.

Webová stránka

Rusų kultūros centras

Rusų kultūros centras

Vilnius, Litva

RKC (Ruské kulturní centrum) je veřejná organizace založená v roce 1988, která usiluje o zachování národní rozmanitosti Litvy a podněcuje k rozhovorům mezi etnickými skupinami. Už více než 20 let se aktivně účastní různých kulturních a vzdělávacích projektů. RKC organizuje rozmanitá mezinárodní setkání a semináře spojená s propagací kulturní rozmanitosti.

Webová stránka

Visetas, UAB

Visetas, UAB

Kaunas, Litva

Visetas je společnost integrované komunikace a veřejných vztahů, která má zkušenosti především v odvětví B2B (z ang. business-to-business) a v šíření lokálních i mezinárodních neziskových projektů a iniciativ. Je jedním z členů TAAN Worldwide (z ang. Transworld Advertising Agency Network; Celosvětová síť reklamních agentur).

Webová stránka

„Nejlepší týmová práce přichází od lidí, kteří pracují samostatně na jednom cíli.“

James Cash Penney
Nahoru