Прескочи към съдържанието

Кои сме ние?

Девет партньора от седем страни
си сътрудничат в lingvo.info от декември 2012.

Eŭropa Esperanto-Unio

Eŭropa Esperanto-Unio

Брюксел, Белгия

Европейският есперантски съюз (EEU) е европейска организация-шапка, обединяваща националните есперантски асоциации в ЕС, която координира работата си на европейско ниво. EEU има за цел да засили чувството за европейска идентичност сред гражданите на ЕС в хармония с националните и регионалните идентичности; да насърчава езиковите права на човека и езиковото многообразие в Европейския съюз, както и да подобрява езиковото обучение като цяло.

Уебсайт

Studio GAUS

Studio GAUS

Берлин, Германия

New агенция Media има опит в разработването на многоезични портали на всички ключови етапи от разработване на концепция, корпоративна идентичност, уеб дизайн за координацията на тези дейности, както и в програмиране и изпълнение на проекти. Основният фокус е в областта на образованието и електронното обучение.

Уебсайт

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Партизанске, Словакия

Международната организация E@I подкрепя междукултурното обучение по интернет. В сътрудничество с други организации тя работи върху различни многоезични уебсайтове, занимаващи се основно с електронното обучение и образование, например lernu!, slovake.eu, deutsch.info, monda.eu и т.н. E@I и организира различни инициативи за обучение, най-вече в областта на езиците и новите технологии.

Уебсайт

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Познан, Полша

Университетът "Адам Мицкевич", един от най-големите в Полша, е организатор на програмата за специализанти Интерлингвистични изследвания, единствената в света програма на университетско равнище, посветена на интерлингвистиката и есперантологията, със студенти и преподаватели от над 20 страни. Програмата е част от Института по лингвистика във Факултета по съвременни езици и литератури.

Уебсайт

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Оденсе, Дания

Институтът за езици и комуникация (ISK) е междуезиков институт в Университета на Южна Дания (SDU). В сътрудничество с GrammarSoft ApS, VISL-отделът на ISK разработва напреднали езикови технологични средства и ресурси като например езикови анализатори, системи за превод и инструменти за преподаване на граматика, както и големи анотирани корпуси за много езици.

Уебсайт

Ľudovít Štúr Institute of Linguistics

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Братислава, Словакия

Словашкият национален корпус на Института по лингвистика "Ľ. Štúr" предимно прави научни изследвания в областта на корпусната лингвистика. Департаментът се фокусира върху изграждането на електронни ресурси на словашкия език - паралелни, писмени, говорими, исторически и други корпуси. СНК е участвал в международни проекти като CESAR, slovake.eu, EuroMatrixPlus, NetWordS и други.

Уебсайт

Društvo za evropsko zavest

Društvo za evropsko zavest

Марибор, Словения

Словенската асоциация Društvo za evropsko zavest (Дружество за европейски съзнание) има за цел развитието и насърчаването на европейско съзнание и за укрепване на чувството за европейска идентичност сред гражданите на ЕС в хармония с националните и регионални идентичности. DEZ сътрудничи с други европейски организации по проекти, свързани с европейското гражданство и идентичност, както и за насърчаване на езиковото и културното многообразие в Европейския съюз.

Уебсайт

Rusų kultūros centras

Rusų kultūros centras

Вилнюс, Литва

РКЦ (Руски културен център) е обществена организация, създадена през 1988 г. за запазване на националното многообразие на Литва и стимулиране на диалога между етническите групи. За повече от 20 години той активно участва в различни културни и образователни проекти. РКЦ организира международни прояви, семинари и творчески работилници, свързани с културното многообразие.

Уебсайт

Visetas, UAB

Visetas, UAB

Каунас, Литва

Visetas е интегрирана компания за комуникация и връзки с обществеността с опит в комуникация в B2B-сектора, както и в разпространяването на проекти и инициативи с нестопанска цел на местно и международно ниво. Член на TAAN Worldwide (Transworld Advertising Agency Network).

Уебсайт

"Най-добрата работа в екип идва от хора, които работят независимо за една цел в унисон."

Джеймс Кеш Пени
Обратно горе