Az írásrendszer egy olyan szervezett rendszer, mely egy nyelv üzeneteinek tárolására és továbbítására szolgál. Az írás a leggyakrabban látható (ritkán tapintható) jelek vagy szimbólumok halmaza, melyeket betűknek és karaktereknek hívunk.

Osztályozás

Általában, az írásrendszereknek három főtípusa van.

  • abécé
  • szótagírás
  • ideogrammák

Az ábécék a beszélt nyelv magán- és mássalhangzóit képviselő betűk sztenderd halmazait használják. A megfelelés majdnem sohasem valósul meg egy az egyben.Rendszerint, több különböző betű képvisel egy fonémát és/vagy ugyanaz a betű több fonémát képvisel. Másrészt, egymás utáni két vagy több betű képviselhet egyetlen fonémát.

A betűk és a fonémák viszonya az ábécével rendelkező írásokban. Figyelje meg a néma 's' és 't' betűket.

A szótagjelölés olyan szimbólumokból áll, melyek szótagokat képviselnek (melyek a szavak alapvető építőelemei).

Jel és szótag közötti kapcsolat a szótagírásban. Figyelje meg az egyetlen [n] mássalhangzót (egy törpebolygó neve 90.377 Sedno az inuktitutban)

A logografikus jelölés szavaknak, morfémáknak, vagy más szemantikai egységnek megfelelő írásjegyeket alkalmaz

Esperanto = “univerzum” + nyelv = (generáció/világ/kor + határ/terület) + nyelv

Írásjegyek és morfémák közötti kapcsolatok egy logografikus írásban. "世界" szanszkritból származó jövevényszó, a jelentése átlátszatlan a modern nyelvhasználónak.

A határ nem éles - vannak olyan írásrendszerek, melyek több kategóriából is merítenek, pl. az angol & szimbólum állhat az és szó helyett.

Vannak olyan írásrendszerek is, melyek másoknak a változatai. Pl. az abjad egy olyan ábécé, ahol alapvetően csak a mássalhangzókat jelölik. Az arab és a héber írás tipikusan ilyen. Az alfabetikus szótagírásban (abugida) a mássalhangzóknak teljes formája van, míg a magánhangzókat a mássalhangzókhoz adott mellékjelek (módosítások vagy kiegészítések) jelzik. Tipikus példák erre az amhara írás Etiópiában vagy a devanágari (és hozzá hasonló) írások Indiában.

Irásmódok

Az írás bizonyos megadott formájú jegyek rögzítését jelenti egy kétdimenziós felületen. Ez a felület lehet (és előfordult) papír (a leggyakoribb, csak az utóbbi időben van változás), kő, agyag, homok, állati bőr, nyírfakéreg és szimbolikusan a levegő (amint Kurt Vonnegut Galapagos darabjának főhőse teszi ezt) és még néhány anyag.

A jegyeket lehet többek között festéssel, metszéssel, égetéssel, nyomással vagy nyomtatással előállítani.

Modern folyamatos írás (latin betűkkel) élő emberi bőrre.

Forrás: Wikimedia Commons

Az írásrendszer absztrakt fogalom - a betűknek változó alakja lehet (mint például a Latin a és a), melyek ugyanannak a betűnek számítanak, vagy lehet, hogy ugyanúgy néznek ki (mint például a Latin c és a cirill c), de különböző hangokat képviselnek.

A betűk különböző nem vizuális megjelenései - melyek közül a legismertebb a Braille-írás (kidomborodó pontjai alapján kitapintható írás, mely látássérült embereknek készült) nem számítanak külön írásrendszernek. Ide tartoznak még a nemzetközi tengeri jelzőzászlók, ahol a betűket különböző zászlók képviselik; a morzekód, ahol a betűket pontok és vonalak képviselik, illetve hangjelek, villogás vagy sípolás (bekapcsolt állapotban); a számítógépes kódolások, ahol a karaktereket elvont módon bitek sorozata képviseli.

Az írás iránya

A szokásos írásirány a balról jobbra, fentről lefelé, így a szöveg sorokból áll. Néha a szöveget függőlegesen is lehet írni (helyszűke miatt, mint utcai jelzéseken, transzparenseken), ilyenkor az irány fentről lefelé, aztán balról-jobbra.

Jelentős kivétel az arab és héber írás, mely jobbról-balra történik, fentről lefelé.

Olvasási irány, modern arab írás

A kínai és japán szöveget lehet balról-jobbra és fentről-lefelé írni, de a hagyományos írásmód függőleges, fentről-lefele, jobbról-balra (oszlopos elrendezés). Mindkét nyelv gyakran ez utóbbit használja.

A hagyományos mongol írás is (melyet még használnak Kína Belső-Mongólia területén) függőleges, de balról jobbra halad.

Európai írások

Az európai főbb nyelvek túlnyomó többsége a latin írást használja. Sok közülük viszont mellékjeleket vagy további betűket ad hozzá (mint az izlandi ð, þ). A bolgár, a szerb, a macedón, a belorusz, ukrán és az orosz a cirill ábécét használja, bizonyos betűk némi megváltoztatásával. A szerb nyelvet latin betűkkel is lehet írni. A cigány nyelvet (melyet ugyan ritkán írnak) cirill betűkkel is lehet írni olyan országokban, ahol a cirill ábécét használják.

A görög jelenleg az egyetlen nyelv, mely a görög ábécét használja. Hasonlóképpen, Európa és Ázsia határán, a grúz és örmény nyelv egyaránt a saját speciális ábécéjével ír.