Įvadas

Semantika yra reikšmių teorija. Tai - spalvinga disciplina, apimanti įvairius reikšmių lygius ir jų koncepcijas, nepriklausomai nuo to ar tai leksinės, formalios, struktūrinės ar funkcinės koncepcijos.

Šis skyrius kupinas aštrių debatų, todėl, kad reikšmė yra suteikiama chaotišku sutarimu, arba jeigu išsireikšti tiksliau konvencionaliai, nei kas nors (=Platonas) gali tai įsivaizduoti. Kai kurie žodžiai (gyvūnų garsai) Lingvopedija turi tiesioginę "natūralią" reikšmę, nors gyvūnų kalbos yra simbolinės (bitės bendrauja su šokio pagalba, o banginiai turi asmeninius vardus).

Jeigu žiūrėsim spalvų apibrėžimus, tai nepaisant to, kad biologiškai visi turime vienodą regėjimo sistemą, neturime vieningo natūralaus spalvų elementų spektro, vadinamų spalvomis, apibrėžimo. Skirtingose kalbose yra nuo dviejų iki 11-12 paprastų žodžių spalvos apibrėžimui, pradedant raudona, prie kurios galima pridėti tokias paprastas spalvas kaip juoda ir balta, ir užbaigti labiau sudėtinga melsvai-žalia (Berlin ir Key). Bet nėra vieningos nuomonės dėl apibrėžimo ribų. Valų kalboje yra vienas žodis glass, apibrėžiantys daugumą reikšmių mėlynai/žalio anglų kalboje, tuo tarpu rusų, angliškajį {Blue} atitinka du atspalviai - tamsiai {mėlynas} ir labiau šviesus {žydras}. O aprašomų idiomų logika ir dar sunkiau suvokiama: black eyes ("mėlynė po akim", pažodžiui verčiant skamba, kaip "juoda akis"), po Anglijos futbolo sirgalių muštynių, po revanšo Vokietijoje bus diagnozuotas kaip Blaues Auge (kaip ir rusų kalboje bus susietas su mėlyna). Tai kokia spalva bus teisinga? Mums telieka sutikti, kad reikšmė yra konkrečiai (konvencionaliai) naudojama kalbos sistemos, kaip tai nustatė Vitgenšteinas. Ryšium su tuo santykinė taika įsivyravo atėjus Sossiurui, kuris įvedė skirtumus tarp {reiškiančiu} (signifiant) ir {išreiškiamu} (signifie): Ženklas nepriklauso nuo jo reikšmės. (žr. taip pat Kalba ir Mąstymas )

Semantinė leksika

Kadangi žodžiai yra paviršiuje ir yra atskiri, nedideli kalbos vienetai, tai daug pastangų buvo įdėta į žodžių apibrėžimus, ir, jei tai įmanoma, nustatyti reikšmę etimologijos požiūriu (Izidorius Sevilietis). Milijardai žodynų, enciklopedijų ir klasifikacijos schemų yra tų pastangų liudininkai. Naivus požiūris, kad kiekvienam žodžiui galima būtų surasti atitikmenį realiame (nekalbiniame) pasaulyje, bet tai įmanoma tik su tikriniais daiktavardžiais ir biologiniais taksonimais, arba dar abstaktesniuose lygiuose - taip vadinamais deiktiniais (nukreipiančiais) žodžiais (pvz.: aš, tu, ji, čia, ten, dabar, vakar). Dauguma žodžių vis tik atitinka, ne daiktus ar laiko ir erdvės taškus, o sąvokas (konceptus). Ir kadangi paskutinieji - mąstymo proceso tvariniai, tai neturi būti nuostabu, kad du žmonės gali skirtingai suvokti vieną ir tą patį žodį.

Pakankamai neutralus požiūris į klasifikacijas - paradigmatinis. Jis veikia nepriklausomai nuo kalbančiojo, apibrėžimų, etimologijos, stebėtojo tiesiog tikrinant bandymų būdu, kurie žodžiai gali pakeisti vienas kitą tame pačiame kontekste. Pavyzdžiui, kontekstą : "ji sėdo į ..." padės suklasifikuoti kėdė, krėslas, sofa, taburėtė, suolas kaip vieno tipo daiktai ("baldai sėdėjimui"). Taip lengviau paaiškinti, kas yra kėdė pagal paskirtį (sėdėjimui ant jo), vietoj jo tikslaus aprašymo (kiek kojų? Ar išvis jos yra?) Tuo labiau, kad kiekviena kultūra turi savo idėją apie tai, kas yra tipiškas prietaisas skirtas sėdėjimui, nesvarbu, ar tai kėdė, ar tatamis, o kiti baldai bus aprašomi tiek kiek jie skiriasi, nuo "įprasto sėdėjimo prietaiso". Kodėl? Yra eksperimentiniai psichologiniai įrodymai, kad žmonės struktūrizuoja savo semantinę aplinką, apjungdami sąvokas aplink taip vadinamus semantinius prototipus. Jeigu jūs paprašysite ką nors įvardinti darbinį instrumentą, didžioji dauguma įvardins plaktuką, muzikinis instrumentas bus smuikas, skaičius - septyni... tai ne telepatija ir ne juodoji magija. Tai - tiesiog semantinis produktyvumas, nes yra paprasčiau atskirti, negu nustatyti. Vaikai pradeda nuo tokių prototipų kaip "šuo" ir "obuolys", po to jie suvokia, ką reiškia "gyvūnai" ir "vaisiai", klausydami pirminių būdu, lygindami sąvoką X pagal jo artumą "šuniui" arba "obuoliui". Dėl tos priežasties daugumai vaikų katinai yra šunys (nes jie įdomūs ir pūkuoti), o pomidorai yra obuoliai (nes apvalūs ir raudoni).

Formalioji semantika ir semantinės ypatybės

Formalioji semantika siekia sutrumpinti pasisakymus iki teiginių apie situaciją su apibrėžiamomis teisingumo vertėmis, kvantifikacija (kokybinių charakteristikų išreiškimas kiekybinėmis) ir panašiai. Teoriškai panašūs teiginiai gali būti interpretuojami, naudojant matematinę logiką ir darant išvadas. (Visi politikai meluoja, visi melagiai sukčiauja su mokesčiais -> jeigu kažkas moka mokesčius, tai jis - ne politikas).

Kitas, mažiau formalus būdas - vertės matavimas, pavyzdžiui, žinduolių klasifikacija rūšiuojamųjų charakteristikų požiūriu ("kokio didumo" ir "kokio plėšrumo". Tai leidžia patalpinti liūtus ir tigrus viename klasifikacijos schemos krašte, dramblius, žirafas - kitame krašte, katinus ir šeškus - trečiame, o peles ir lemingus - ketvirtame. Aukštesniame sisteminiame lygyje žodźiai gali būti aprašyti binarinių "atominių" semantinių bruožų ryšių pagalba. Pavyzdžiui, galima aprašyti transporto priemones kaip +judančias, -gyvas, o gyvūnus kaip +judančias, +gyvus! o augalai tada bus -judantys, +gyvi.

Struktūralistų semantika

Struktūralizmas padarė didžiulę įtaką šiuolaikinei semantikai, ji žiūri į kalbą kaip į tinklą sisteminių santykių. Remdamiesi kompoziciniu principu (sakinio reikšmę sudaro komponentų reikšmių suma), lingvistai bando išreikšti sintaksės ryšius tarp žodžių reikšmių. Skirtumas tarp angliškų frazių paint a red house (nudažyk raudoną namą) ir paint a house red (nudažyk namą raudonai) sintaksių gali būti interpretuotas eiliškumo seka: red (raudonas) - dalis vardinio derinimo red house pirmuoju atveju, nepriklausoma sakinio dalis (paint-house-red nudažyk namą raudonai) - antruoju. Semantikos požiūriu svarbu, ar namas buvo raudonas iki dažymo, ar tokiu tapo po. Panašiai romanų kalbose naudojamas būdvardis, pozicionuojant semantiškai. Portugalų kalboje um vargo pesado reiškia sunkų krovinį, tačiau um pesado cargo reiškia sunkią pareigą, užduotį arba jaudulį.

Bet kuris mokslas prasideda nuo klasifikacijos, ir semantika ne išimtis. Viena iš tokių sistemų semantinėje organizacijoje yra tezaurus, kitas - skaitmeninės tematinės nuorodos (katalogas) bibliotekoje. Šiuolaikiniai lingvistiniai resursai, WordNet ir ontologijos, išskiria daugybę santykių, tokių kaip

  • "X yra Y" (X=hiponimas, Y=hiperonimas) pavyzdžiui šachmatai yra žaidimas
  • "X yra Y priešingybė" (antonimai, pavyzdžiui negražus prieš gražus
  • "X yra dalis Y" (meronimas, pavyzdžiui ratas ir mašina

Kadangi kalba yra anarchiška, jūs negalite pasikliauti lingvistinėmis ontologijomis, kad galėtumėt sekti biologiškai, ir netgi prisilaikyti jų tarpkalbiniame lyginime. Pavyzdžiui, delfinas, biologiškai yra žinduolis, bet lingvistine prasme, jis yra žuvis, tuo tarpu, jeigu anglų kalboje bulvė yra daržovė, tai vokiečių ir danų Kartoffeln/kartofler ji nėra daržovė.

Pedagogiškai naudinga semantiškai struktūrinė koncepcija žodžio semantinis laukas, kuris vardina žodžių paradigmą, pavyzdžiui, susijusias su kūnu, arba golfo, arba arkliu. Kartais semantinis laukas pristato klasifikaciją (pavyzdžiui, profesijų). Bet dažnai semantinio lauko komponentai neturi nei hiponimų, nei kalbos dalių apribojimų. Todėl žodžio "arklys" semantinį lauką sudaro ne tik žodžiai: grynakraujis, eržilas, kumelė, trakėnų arklys, bet ir aksesuarai (balnas), kūno dalys (kanopos), veiksmai (veisti, šuoliuoti, žvengti).

Tradiciškai, tiek ontologijos, tiek elektroninių tezaurų ( tokių kaip WordNet), semantinius laukus sudarinėjo lingvistai, remdamiesi savo stebėjimais ir pasaulio žiniomis. Šis kiek subjektyvokas metodas dabar yra praplėstas, o kartais ir pakeičiamas kompiuterine analize, generuojant resursus, kurie remiasi didžiuliais tekstiniais resursai (pavyzdžiui, Internetu), automatizuota gramatinė analize ir statistika. Pavyzdžiu gali būti automatinis generavimas semantinių laukų iš formų sutinkamų interneto puslapiuose (Leipzig Wortschatz), arba reliaciniai žodynai (DeepDict, Sketch Engine). Jie sintaksės keliu gauna informaciją apie tai, kad arklys gali būti (a)[ laukinis, tamsus, medinis, Trojos], b) atlikti veiksmus [žvengti, šuoliuoti, ristele], arba c) juos galima [balnoti, prižiūrėti]), tiesiog vertina frazes, kuriuose žodis arklys turi sintaksės veiksnį, atitinkamai subjekto arba objekto.

Funkcinė semantika

Dauguma minėtų klasifikacinių sistemų remiasi Dž. R. Ferso 1957 metų teiginiu, kad jūs atpažįstate žodį pagal jo aplinką. Kitaip tariant, semantika yra viskas apie žodžio vartojimą ir jo sistemą. Jungiamieji žodžiai jungiasi į žodžių junginius, jie palaiko ryšius su aplinka kolokacijose. Kai kurios iš jų yra 100% fiksuotos, ir jas galima laikyti vieningais semantiniais vienetais didelis sprogimas, saulės užtemimas, nes kiti yra kompoziciniai, o ne fiksuoti aukštas kalnas, aukšta temperatūra, aukšta banga, aukštos klasės).

Bet žodžių aplinkos taisyklės peržengia kolokacijose ribas. Ypač veiksmažodžiai projektuoja jų semantinį segmentą į sintaksės sprendimus. Pavyzdžiui, veiksmažodis glamonėti valdo segmento reikšmę veikiančio asmens (žmogaus), tai yra agentas, ir segmentą gyvo objekto (žmogaus, gyvūno, kūno dalies). Galima sakyti "Piteris glamonėja Džein", čia Piteris atlieka AGENTO vaidmenį, o Džein būdama gyva, atlieka PACIENTO vaidmenį.

Elegantiškas būdas - metaforas traktavimas, kaip į susidūrimas semantinių segmentų ir jų užpildytojų, paprastai paliekančius metaforų traktuotę pastariesiems. Pavyzdžiui, egzistuoja metaforinė transformacija gyvųjų ir negyvųjų sąvokų, kada poetas kalba apie šiltą vakaro vėją, glamonėjantį jos odą (vėjas=AGENTAS), arba muzikanto pirštus, glamonėjančius gitaros (gitara=PACIENTAS) įlinkius.

Aišku, funkcinis semantikos grafikas yra priverstas kirstis leisdamasis su sintakse, ir kildamas su pragmatika ir socialine lingvistika. Tokiu atveju, žemiau pateiktų pavyzdžių pragmatinė reikšmė (nurodyta kvadratiniuose skliaustuose) yra tiesiogiai neaptarta kontekste ir gali būti atskleista tik iš pragmatinio konteksto:

Aš būsiu hole [=laukia jūsų, nedelskite]

Tu nustojai apgaudinėti savo draugę? [=tu anksčiau ją apgaudinėjai]

Manipuliacija žodžių pragmatinė reikšme vienu metu yra ir menas, ir galingas kalbos ginklas. Paskutiniame pavyzdyje, nelaimėlis yra bėdoje, nepriklausomai nuo to, atsakys jis taip arba ne. Jumoras ir, ypač, ironija, dažnai pasiekiama iškeliant iš pradžių vieną traktuotę, po to pakeičiant ją kita, paverčiant ją iš teigiamo teiginio į neigiamą:

Brazilija - ateities šalis [-ir visada tokia bus]

Ką jūs galvojate apie Zimbabvės demokratiją [- Aš galvoju, kad tai būtų nebloga idėja]

Afrika buvo dekolonizuota demokratine maniera: vienas žmogus - vienas balsas [- vienas kartas]

Pasirinkti atskiras lingvistines formas gali versti socialinė aplinka. Pavyzdžiui, japonai turi daugybę būdų ištarti , yra formalus watashi, šnekamasis washi (vyrams) ir mielas atashi (moterims}. Paskutinis prancūzų socialinis-lingvistinis keitimas buvo atšaukimas mandagaus kreipinio į netekėjusią moterį Mademoiselle (madmuazel), liko tik monsieur (ponas) ir Madamers (ponia). Aišku, tokioje šalyje kaip Prancūzija dauguma moterų buvo nepatenkintos, kad jas vertina per semantinių charakteristikų +sena,-seksuali prizmę.