Kalbos yra gyvi organizmai. Kalbos kilusios iš bendro protėvio ( vadinamos " prokalbe") yra dalys vienos kalbos šeimos. Kalbų šeimą galima suskirstyti į pošeimius, grupes ir pogrupius: pavyzdžiui,lenkų ir slovakų priklauso vakarų slavų kalbų pogrupiui, kuris yra slavų kalbų grupės dalis, o slavų kalbų grupė yra indoeuropiečių kalbų šeimos dalis.

Komporatyvinė ( lyginamoji) lingvistika lygina kalbas, siekdama aptikti jų istorines sąsajas. Tai galima pasiekti lyginant kalbų fonetiką, jų gramatiką, leksiką, netgi tada, kai nėra jų protėvių rašytinių šaltinių

Kuo labiau kalbos nutolusios viena nuo kitos, tuo sunkiau aptikti jų genetinius ryšius. Pavyzdžiui, nei vienas lingvistas nesuabejos, kad ispanų ir italų kalbos susijusios. Tuo tarpu altajų kalbų šeimos egzistavimas (kuri turėtų vienyti turkų ir mongolų kalbas) daug kam kelia abejonių. Šiuo momentu tiesiog neįmanoma sužinoti, ar visos kalbos turi vieną bendrą protėvį. Jeigu bendra žmonių prokalbė egzistavo, tai ja turėjo kalbėti dešimt tūkstančių metų atgal ( jei ne daugiau). Tai paverčia lyginimą nepaprastai sudėtingu, o gal ir neįmanomu procesu.

Pagrindinių kalbų šeimų pasaulio žemėlapis

Source: Wikimedia Commons

Kalbų šeimų sąrašas

Lingvistai išskyrė daugiau nei šimtą pagrindinių kalbų šeimų (kalbų šeimų, kurios laikomos tarpusavyje susijusios). Kai kurias iš jų sudaro tik keletas kalbų, kitas gi sudaro tūkstančiai. Štai pagrindinės pasaulio kalbų šeimos.

Kalbų šeimos Arealas Kalbos
Indo-Europiečių Nuo Europos iki Indijos, dabar visuose žemynuose Daugiau nei 400 kalbų, kuriomis kalba beveik trys milijardai žmonių. Čia įeina romanų kalbos (ispanų, italų, prancūzų...), germanų (anglų, vokiečių, švedų...) baltų ir slavų (rusų, lenkų), indo-arijų (persų, hindi, kurdų, bengali ir daugelis kitų kalbų, kuriomis kalba nuo Turkijos iki Šiaurės Indijos), o taip pat, tokios kalbos kaip graikų ir armėnų.
Sino-tibeto Azija Kinijos kalbos, Tibeto ir Birmos kalbos
Nigero-kongo Subsacharos Afrika Suahili, joruba, šona ir zulu kalbos
Afro-azijos Artimieji Rytai, Šiaurės Amerika Semitų kalbos (arabų, ivritas...), somaliečių kalba (somali)
Austronezijos Pietryčių Azija, Taivanis, Ramusis vandenynas, Madagaskaras Daugiau nei 1000 kalbų, įskaitant filipinų, malagų, havajiečių, fidži...
Uralo Centrinė, Rytų ir Šiaurės Europa, Šiaurės Azija Vengrų, suomių, estų, saamių, kai kurios Rusijos kalbos (udmurtų, marių, komių...)
Altajaus (ginčytina) Nuo Turkijos iki Sibiro Tiurkų kalbos (turkų, kazachų...), mongolų kalbos (mongolų...), tungusų-mandžiurų kalbos, kai kurie tyrinėtojai prie jų priskiria japonų ir korėjiečių
Dravidų Pietų Indija Tamilų, malajų, kannada, telugu
Tajų-kadajų Pietryčių Azija Tajų, lao
Australoazijos Pietryčių Azija Vietnamiečių, Khmerų
Na-dene Šiaurės Amerika Tlingitų, Navajų
Tupių Pietų Amerika Gvarani
Kaukazo (ginčytina) Kaukazas Trys kalbų šeimos. Tarp kaukaziečių kalbų gausiausiai kalbančių yra gruzinų kalba.

Ypatingi atvejai

Izoliuotos kalbos

Izoliuotos kalbos - kalbos "našlaičiai", kurių priklausomybė jokiai žinomai kalbų šeimai neįrodyta. Geriausias pavyzdys yra baskų kalba, kuria kalba ir Ispanijoje, ir Prancūzijoje. Nepaisant to, kad ji apsupta indoeuropiečių kalbomis, ji labai skiriasi nuo jų. Lingvistai ją lygino su kitomis kalbomis, kuriomis šneka Europoje, su Kaukazo ir net amerikiečių, bet nebuvo aptikta jokių ryšių.

Korėjiečių kalba yra kita gerai žinoma izoliuota kalba, nors kai kurie lingvistai ją ir bando sieti su altajų kalbų šeima ar net japonų. Japonų pati laikoma izoliuota kalba, bet geriausiai ji aprašyta kaip priklausanti mažai japonų kalbų šeimai, kurią sudaro kelios tarpusavyje susijusios kalbos, tokios kaip okinavų.

Pidžin ir kreolų kalbos

Pidžin yra kalba su supaprastinta komunikacijos sistema, kuri vystėsi su dviem ar daugiau grupių, neturinčių bendros kalbos. Ji nėra kilusi iš vienos kalbos, bet sugėrė į save kelių kalbų ypatybes. Kai vaikai pradeda mokytis Pidžin kalbą kaip gimtąją, ji virsta pilnaverte, stabilia kalba, kuri vadinasi kreolų.

Dauguma pidžino arba kreolų kalbų, kuriomis kalbama šiandien, yra kolonizacijos pasekmė. Jos remiasi anglų, prancūzų arba portugalų kalbomis. Viena iš labiausiai paplitusių kreolų kalbų yra tok-pisin, oficiali Papua Naujosios Gvinėjos kalba. Jos pagrindas yra anglų kalba, bet gramatika skiriasi, yra daug skolinių iš vokiečių, malajų, portugalų ir kelių vietinių kalbų.