Gå til indhold

finsk

Suomen kieli

Antal modersmåltalende

5 mill., heraf 4,7 mill. i Finland

Officielt sprog i

Finland, EU

Mindretalssprog i

Sverige, Karelien (Rusland)

Diaspora-sprog

Sverige, Estlan, Norge, USA, Rusland, Canada

Alfabet
29 (26 standard latin + ä, ö, å)
Grammatiske fald (kasus)
15
Sprogkode
fi, fin
Sprogtypologi
agglutinerende , kompositums-dannende , vokalharmoni , pro-drop , SVO
Sprogfamilie
Uralisk, finsk-ugrisk, østersøfinsk
Antal dialekter
3 hovedgrupper: Nordlige dialekter (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), østlige dialekter (savolais- ja kaakkoismurteet) og vestlige dialekter (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

Længste ord

ikke engang igennem hendes mangel på organisation, skulle man tro

Mærkeligt ord eller sætning

Birkeriset (i saunaen) er kun ansvarligt for den person, der har ansvar for birkeriset.

Historie

Finsk er et finsk-ugrisk sprog. Sammen med de samojediske sprog udgør de finsk-ugriske sprog den uralske sprogfamilie. Nedenstående ses en grafisk repræsentation af den historiske udvikling af den uralske sprogfamilie.

Historisk udvikling af den uraliske sprogfamilie (kilde: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol, citat: Finnougor Kalauz. editeret af Martha Csepregi. Medicina Publishing Co, 2001.)

Mange mennesker vil umiddelbart klassificere finsk som et 'skandinavisk sprog'. Men finsk er faktisk slet ikke relateret til svensk, norsk eller dansk. Det eneste 'større' europæiske sprog finsk deler rødder med er ungarsk. For at give en idé om hvor tæt denne forbindelse er, kan man sige at finsk ligger omtrent så tæt på ungarsk som engelsk er til fx albansk eller russisk. De nærmeste slægtninge er således andre østersø-finske sprog, der opdeles i en nordlig gruppe med finsk, karelsk, lydisk, vepsisk og ingrisk samt en sydlig gruppe med estisk, votisk og livisk. Finsk-talende kan forstå karelsk og, i nogen grad, estisk. Med sin officielle status i Finland og EU, og sine næsten 5 millioner talende, er finsk ved siden af ungarsk det "mægtigste" finsk-ugriske sprog. De fleste af dets sproglige slægtninge tales i den Russiske Føderation, og mange af disser er truet. Nedenstående tabel viser 15 beslægtede ord på tværs af finsk og andre finsk-ugriske sprog.

Beslægtede ord i den finsk-ugriske sprogæt.

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
øje silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
tunge kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
hjerte sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
blod veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
galde sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
is jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
sky pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
flod joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
rede pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
en yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
to kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
tre kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
fire neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
fem viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Dialekter

Der findes 3 hovedgrupper: Nordlige, østlige og vestlige dialekter.

Finske dialekter

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Kilde: Wikimedia Commons

I sammenligning med andre europæiske sprog er dialektforskellene i finsk ganske store. Den vigtigste dialektgrænse er den mellem østlige og vestlige dialekter. Forskellene bunder hovedsageligt i fonetik og fonologi, men der er også interessante forskelle i ordforrådet. For eksempel er ordet for sauna-birkeris vihta i vestfinsk, men vasta i de østlige og nordlige dele af Finland.

Udbredelse af vasta og vihta

Skriftsystem og udtale

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Finsk benytter det latinske alfabet med 3 accent-tegn: ä, ö og å. Ä og ö er ret almindelige, hvorimod å kun forekommer i svenske låneord som fx skål ('skål!'). Finsk skelner mellem lange og korte lyde, og forskellen er vigtig at huske fordi den kan afgøre betydningen af et ord. Man skal således passe på med ikke at forveksle lama ('recession') med laama ('lama'). Tilsvarende store betydningsforskelle er der i de følgende finske ordpar, der ellers ligner hinanden meget, både fonetisk og visuelt.

 • tili
  konto
 • tiili
  mursten
 • tilli
  dild

Trykket i finsk ligger på første stavelse. Det er et sprog, hvor man stort set 'taler som man skriver'. Hvis man ser et finsk ord på skrift, vil man højst sandsynlig udtale det på korrekt vis. Her følger et online link til en artikel om de smukkeste ord i finsk.

Grammatik

Finsk er et agglutinerende sprog, dvs. et sprog hvor ét morfem (den mindste betydningsbærende lingvistiske enhed) svarer til én grammatisk funktion/betydning. At danne ord i agglutinerende sprog som finsk er som at sætte perler på en snor én efter én. Finsk vaimollenikin svarer således til en dansk oversættelse bestående af flere ord: 'også min kone'.

vaimo-lle-ni-kin

kone-til-min-også

Det "længste" finske ord, der ikke er et sammensat ord, epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän (nævnt i afsnittets generelle sprogdata-tabel), er også konstrueret ud fra enkeltmorfemer sat sammen efter reglerne om agglutination. Ordet giver imidlertid ikke megen mening og betyder noget i retning af "ikke engang af hendes mangel på organisation, skulle man tro".

Et andet interessant træk i finsk er de grammatiske kasus. Afhængig af hvordan man definerer denne kategori, findes der mellem 14 og 17 kasus i finsk. 6 af dem er lokativkasus - dvs. har at gøre med beskrivelsen af lokalisering, retning og bevægelse i, til eller fra et et sted. Hvis man vil sige, at 'de er i huset' (talo), er ordformen talossa, hvor -ssa-morfemet betyder 'i'. Suffikset -sta tilføjes til roden for at udtrykke 'fra/ud fra', mens -on i taloon betyder 'ind/ind i'. På finsk er det vigtigt at skelne mellem indre og ydre stedkasus. Hvis noget er i et åbent rum (som fx et bord eller et tag), bruger man andre kasusendelser end de tre ovenfor, fordi finsk skelner grammatisk mellem fx 'ind i' og 'hen på'. Katto betyder 'tag' på finsk, og Katolle beskriver det at komme 'hen på' taget, mens katolta betyder at stige 'ned fra' taget.

Lokative kasus i finsk

Orddannelse og leksikon

Finsk er berømt for dets ordforråd af onomatopoetiske ord (lydord). Finske lydord varierer alt efter hvem eller hvad der laver lyden.

Finske onomatopoetika

summe

 • hurista
  en maskines
 • suhista
  øresusen

hvæse

 • sihistä
  en slanges
 • suhista
  vinds
 • sähistä
  af en kat

at summe

 • surista
  om en flue
 • pöristä
  om en bille
 • inistä
  om en myg
 • kahista
  om blade

at hyle

 • murista
  om en hund
 • kurista
  om maven
 • vikistä
  om en mus

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen