Pléann an ghramadach le struchtúr focal agus abairtí, pléann an tséimeantaic lena mbrí, agus measann an phragmataic a dtátal in úsáid na teanga, ag brath ar chomhthéacs nithiúil agus suíomh sóisialta na hócáide ​​cainte.

Deicsis

An bhfuil tuairim agat cad is brí leis má fheiceann tú Beidh mé anseo go luath ar phíosa páipéir a fuair tú ar an urlár? Cé atá i gceistI? Cá bhfuil anseo ? Agus cathain atá {go luath? Bheadh an teachtaireacht chéanna níos sothuigthe dá mbeadh coinne agat le do mhúinteoir nó do shaoiste ar 3 i.n. agus ar theacht duit, dá bhfaighfeá an nóta sin ar an doras. Is eol duit an duine, an áit agus an t-am, agus mar sin fanfaidh tú ar feadh cúpla nóiméad. Nathanna deicteacha a thugtar ar an gcineál sin nathanhna. Ní féidir tátal a bhaint astu ach ó thaobh an chainteora, 'seoltóir' na faisnéise. Tá gnéithe a bhaineann le duine, am, spás agus gnéithe sóisialta ag Deicsis.

Má thugann duine atá ina sheasamh os do chomhair eolas duit faoin treo ar cheart duit a thógáil chun dul chuig an iarsmalann, is ionann 'ar dheis' acusan agus ar chlé duitse! Má úsáideann tú an teanga neamhfhoirmiúil chéanna le do mhúinteoir nó do shaoiste is a dhéanann tú le do chairde, b'fhéidir nach toradh taitneamhach a bheadh air. Sa treo eile, má úsáideann tú teanga ró-fhoirmiúil le do chomhghleacaithe, cúis gháire a bheidh ionat.

Gníomhartha cainte

Go traidisiúnta, ba thábhachtaí le daoine gníomhartha ná focail. Ach cad eile is féidir leat a dhéanamh nuair is mian leat rud éigin a gheallúint seachas an abairt a aithris geallaim ? Agus is leor don sagart a rá: Fógraím sibh anois mar fhear céile agus bean chéile chun do shaol a athrú go deo. Mar sin, tá roinnt gníomhartha cainte {/ b} - ​​mar a d'fhionn an teangeolaí John L. Austin, a chomhlíontar le focail. Má chomhlíontar roinnt bunchoinníollacha (coinníollacha na tráthúlachta a thugtar orthu) ansin feidhmíonn na focail a dúradh na gníomhartha. Is féidir linn a fhógairt go bhfuil daoine pósta (má tá an stádas dlí cuí againn), mar aon le geallúint, bagairt agus daoine a ghortú trí bhíthin focal.

Feidhmíonn roinnt gníomhartha cainte mar dhearbhuithe {/ b} agus an domhan a athrú (féach an sampla roimhe seo), feidhmíonnn cinn eile mar threoracha {/ b} a léiríonn toil an chainteora ( Iarraim ort freagairt. Ná déan é sin! ), {intinní a chuireann intinn an chainteora in iúl ( ligfidh mé duit dul go dtí an scannáin ), {friotail a léiríonn mothúcháin an chainteora ( tá fíorbhrón orm. Comhghairdeas! ) nó ionadaithe {/ b} a deir an rud a chreideann an cainteoir ( Tá ár dteach in aice leis an iarsmalann {/ i}).

Is féidir le gníomhartha cainte a bheith díreach {/ b} nó {indíreach. Is féidir liom a iarraidh ar dhuine éigin go díreach na fuinneoga a oscailt má tá sé róthe sa seomra nó a rá: Tá sé an-te anseo . Sa chomhthéacs ceart bíonn an dá abairt ar chomhéifeacht.

Réamhghlacana agus impleachtaí

Má deir duine éigin: "Goideadh carr mo charad’, tá tú ar an eolas, ní hamháin gur goideadh carr, ach tá a fhios agat freisin go bhfuil cara amháin ar a laghad ag an duine sin, agus go raibh carr ag an gcara sin. Tá an dá phíosa eolais sin le fáil sa chaint, ach ní chuirtear in iúl go sainráite iad, is {réamhghlacana iad. Bíonn gnáthchaint an lae lán de réamhghlacana, agus sin cúis amháin go mb'fhéidir ná tuigeann eachtrannaigh rud a mbíonn cuma fhollasach air.

Is féidir leo a bheith eiseach mar atá sa chás roimhe seo, {fíorasach nuair a deir duine éigin: Tá áthas orm gur tháinig Peadar Táim ar buile gur tháinig Peadar {/ i } is fíor fós gur tháinig Peadar. Bíonn réamhghlacan {foclóireachta ag roinnt focal: nuair a chríochnaímid rud éigin, réamhghlactar leis gur thosaíomar. Tá le tuiscint ón abairt Tá tú déanach arís {/ i} nach í seo an chéad uair. Ceisteanna amhail Cathain/cén fáth a tháinig Peadar? , tá réámhghlacan iontu gur tháinig Peadar.

Má fhiafraíonn do chara: Ar mhaith leat dul faram go dtí an scannán anocht? {/ i}, bheadh freagra simplí ann {Ba mhaith {Níor mhaith, ach is minic a thagann freagra: Go hiontach!, Cad atá ar siúl? Tá scrúdú agam amárach nó fiú Lig dom! {/ i}. Ó na freagraí is léir na conclúidí. Is samplaí iadsan de {impleachtaí an chomhrá.

Prionsabail comhrá

Is é comhar idir na idirghabhálaithe (comhpháirtithe comhrá) atá mar bhonn le comhrá rathúil. Chum Grice prionsabail ar nós: freagra faisnéiseach a thabhairt agus gan ach sin (cainníocht); ba chóir go mbeadh do chuid faisnéise fíor (cáilíocht); a bheith ábhartha (gaol); a bheith géarchúiseach (modh).

: Béasaíocht {/ b}, atá tábhachtach freisin sa chomhrá rathúil. Ciallaíonn sé seo go bhfuilimid ar an eolas faoi fhéiniíomhá phoiblí an duine eile. Feictear an bhéasaíocht i mbeannachtaí agus mar a labhraítear le duine, i straitéisí a úsáidtear chun iarraidh agus le diúltú srl. Braitheann an bhéasaíocht ar na difríochtaí idir na hidirghabhálaithe in aois, gnéas, stádas sóisialta chomh maith leis an méid dlúthchaidrimh eatarthu, agus bíonn siadsan an-difriúil i gcultúir éagsúla.

Is idir nithe neamhfhoirmiúla agus nithe foirmiúla a bhíonn an t-idirdhealú bunúsach, nó go simplí cumarsáid T/V, ach déantar idirdhealuithe i bhfad níos sofaisticiúla i gcultúir na hÁise. Má dhéantar faillí sa bhéasaíocht, is féidir olc a chur ar an idirghabhálaí, agus bíonn baol ná bainfear na spriocanna amach.

Is éagsúil iad nósanna teanga agus eolas cultúrtha cúlra do phobail éagsúla. Dá bhrí sin, féadfaith impleachtaí agus rialacha béasaíochta a bheith éagsúil chomh maith. Is gá cumarsáid shoiléir agus oscailteacht i gcomhthéacsanna idirchultúrtha. Pléann an phragmataic thras-chultúrtha {/ b} leis na difríochtaí sin agus na straitéisí a úsáidtear chun iad a shárú.