Ar aghaidh chuig an inneachar

Teangacha - sin bun agus barr an scéil!

Suíomh gréasáin ilteangach faoi
theangacha san Eoraip

Tús le taiscéaladh

Teangaipéid

Eolas gearr, suimiúil faoi theangacha na hEorpa: stair, canúintí, gramadach, seanfhocail, fíricí spraíúla agus mórán eile nach iad!

Fionnadh

An Bhablóin

Eolas ginearálta faoi theangeolaíocht arna chur i láthair ar bhealach sothuigthe, suimiúil: finte teanga, bunús, sochtheangeolaíocht agus ábhair eile.

Léamh

Lingvopolis

Bailiúchán dea-eagraithe nasc agus eolais úsáidigh faoi gach cineál tionscadal, suíomh gréasáin agus imeachtaí a bhaineann le teanga.

Aimsiú

"Ní thuigtear teanga amháin riamh go dtuigtear dhá cheann ar a laghad."

Geoffrey Willans
Ar ais go barr