Prejsť na obsah

Všetko je to o jazykoch!

Viacjazyčná webová stránka o
európskych jazykoch

Zistiť viac

Lingvopedia

Prehľadný a zaujímavý pohľad na európske jazyky, na ich históriu, nárečia, gramatiku, príslovia, zaujímavé javy a mnohé iné!

Preskúmať

Babylon

Zrozumiteľne a pútavo podaný súhrn základných poznatkov z lingvistiky: jazykové rodiny, pôvod slov, sociolingvistika a ďalšie.

Čítať

Lingvopolis

Odkazy a užitočné informácie o projektoch, webových stránkach a udalostiach propagujúcich jazyky.

Hľadať

„Tí, ktorí nevedia nič o cudzích jazykoch, nevedia nič o tom svojom.“

Johann Wolfgang von Goethe
Späť nahor