Doorgaan naar de inhoud

Privacyverklaring

Een warm welkom bij lingvo.info en dank u voor het gebruik van onze webstek! Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en willen u hier informeren over de vorm en omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze webstek.

Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, uitgelegd in de Duitse federale databeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz) en in deze privacyverklaring. Ze zullen niet worden gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

We willen u graag laten weten dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) kan leiden tot gaten in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De contactgegevens gepubliceerd als gevolg van de verplichting tot het publiceren van informatie mag niet gebruikt worden door derden om ongevraagde reclame en informatie te zenden. Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van de ongevraagde verspreiding van promotionele informatie, zoals spam e-mails.

1. Door ons verzamelde gegevens

1.1. Persoonlijke gegevens

Bei Ihrem Besuch auf der Website werden keine personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert.

1.2. Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, en elke keer dat u een bestand oproept, verzamelt onze webserver log-informatie over deze processen (bijvoorbeeld het type browser, de datum en tijd van de oproep). Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Zo zijn we niet in staat om de opgenomen gegevens toe te kennen aan een bepaalde persoon.

Al deze informatie wordt door ons uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en voor de detectie van defecte verbindingen of programmafouten. Bekendmaking aan derden zal niet gebeuren. Deze gegevens worden door ons niet gecombineerd met andere gegevens. De gegevens worden na een statistische analyse regelmatig binnen de week verwijderd,.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door de bezochte webstek, die de browser gebruikt, worden geplaatst op de computer van de gebruiker om de server in staat stellen informatie over de gebruiker op een later tijdstip op te roepen.

Deze webstek gebruikt twee soorten cookies:

  • Tijdelijke cookies: Sessie-cookies worden gebruikt om het navigeren op de webstek te vergemakkelijken. Deze cookies slaan een willekeurig gegenereerd, uniek identificatienummer op, de zogenaamde sessie-ID en verlopen automatisch na het einde van de sessie.
  • Permanente cookies: Ze maken het mogelijk uw instellingen op te slaan, bijvoorbeeld taalkeuzes, plaatselijk op uw computer. Deze cookies vervallen automatisch na 30 dagen.

Zowel sessie cookies als permanente cookies worden gebruikt om voor u het gebruik van de webstek te vereenvoudigen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, hetzij specifiek voor deze webstek, of in het algemeen voor alle website, met behulp van de instellingen van uw internetbrowser. Meer informatie is te vinden op de website van die internetbrowser. Bij het ​​uitschakelen van cookies kunnen echter een aantal functies, zoals automatische logins naar websites, niet meer worden gebruikt zoals bedoeld.

Gebruik van sociale netwerken

Databeschermingsverklaring voor het gebruik van Facebook

Op deze webstek zijn netwerk plug-ins (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), welke u kan zien op het Facebook-logo of de knoppen "Like" of "Share", geïntegreerd in de webstek. Voor een overzicht van de Facebook plug-ins kaj u de volgende Facebook-pagina bezoeken: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Tijdens uw bezoek aan deze website wordt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers gemaakt met behulp van deze plug-ins, waardoor Facebook de informatie ontvangt die u vanaf uw IP-adres uit onze website haalt. Als u bent aangemeld bij uw Facebook-account en klikt op de "Like" of "Share" knoppen, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel, waardoor Facebook uw bezoek kan toewijzen aan onze website op uw account. Houd er rekening mee dat we geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook zullen ontvangen. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/.

Als u niet wilt dat Facebook in staat is bezoeken aan onze pagina toe te wijzen aan uw Facebook-account, kunt u zich afmelden van uw Facebook-account.

2.2. Gegevensbeschermingverklaring voor het gebruik van Twitter

Twitter plug-ins, die worden geleverd door Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten) zijn geïntegreerd in deze website. Deze webstek is gekoppeld aan uw Twitter-account door het gebruik van Twitter, en de functie re-tweet in het bijzonder. Deze koppeling is ook zichtbaar voor andere gebruikers. Op deze wijze worden de gegevens eveneens aan Twitter doorgezonden. Noteer dat wij geen informatie over de inhoud van de toegezonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter zullen ontvangen. Voor meer informatie zie de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter veranderen met de account-instellingen hier http://twitter.com/account/settings.

2.3. Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Google +

Door de Google +1 knop te gebruiken kunt uwereldwijd informatie vinden. Via de Google +1 knop kunt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en hun partners ontvangen. Google zal zowel de informatie opslaan, die u als inhoud gaf, als informatie over de pagina die u hebt bekeken als je eerst geklikt hebt op Google +1. Uw +1 kan worden gecombineerd met uw naam en profielfoto in Google-diensten, en ook met zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het internet. Google slaat informatie op over uw +1 activiteiten om haar dienstverlening te verbeteren voor u en anderen. Om de Google +1 knop te gebruiken moet u een wereldwijd zichtbaar Google publiek profiel hebben, dat ten minste de naam gekozen voor het profiel moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-diensten. In sommige gevallen kan deze naam ook elke andere naam vervangen, die u gebruikt bij het delen van inhoud met uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers, die uw e-mailadres kennen of andere identiteitsgegevens over u.

Naast het bovengenoemde gebruik zal de door u geleverde informatie gebruikt worden in overeenstemming met het desbetreffende Google privacybeleid. Google kan geaggregeerde statistieken vrijgeven over de +1-activiteiten van zijn gebruikers of doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of verbonden websites.

3. Informatie over en verwijdering van gegevens

3.1. Informatie over opgeslagen gegevens

Als gebruiker van de website heeft u het recht gratis geïnformeerd te worden over de manier waarop uw persoonlijke gegevens opgeslagen worden. Als dit nodig is, zendt u een e-mail naar {e}.

3.2. Wissen van gegevens

Om uw gebruikersgegevens te verwijderen, hebben we de volgende informatie nodig om u te identificeren: gebruikersnaam, voornaam en achternaam, eventueel meisjesnaam, e-adres en geboortedatum. Stuur dan een e-bericht naar het volgende e-adres: {e}. Indien een verzoek tot verwijdering van gegevens wordt gehinderd door wettelijke, contractuele, commerciële of fiscale redenen of wettelijke bewaartermijnen, zal blokkering van uw gegevens plaatsvinden in plaats van de verwijdering.

4. Wiijzigingen

Dit privacybeleid kan soms veranderen, maar de rechten die gegarandeerd zijn in dit privacybeleid zullen niet beperkt worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Alle wijzigingen in het privacybeleid zullen op deze pagina geplaatst worden.

4. Rechtsgeldigheid van de Duitse versie

We willen er u op wijzen dat, in geval van onzekerheid, de Duitse versie van ons privacybeleid rechtsgeldig is.

6. Contact

Vertrouwen van de gebruiker is belangrijk voor ons. Daarom is lingvo.info bereid om vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment te beantwoorden. Als u vragen hebt, die niet beantwoord zijn door deze Privacyverklaring, of als u meer informatie wenst over eventuele verdere punten, kunt u een e-mail zenden naar het volgende adres: info@lingvo.info.

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Terug naar boven