Sisu juurde

hollandi

Nederlands, Vlaams

Emakeelena kõnelejate arv

21 miljonit (+ 5-6 miljonit afrikaani keele rääkijat)

Ametlik keel

Holland, Belgia, Suriname, Aruba, Curaçao, Saint Martini; EL, Lõuna-Ameerika Riikide Liit, Kariibi kogukonnas mitteametlik

Vähemuskeel

Prantsusmaa (20 000-40 000), Saksamaa (Kleve, East Bergisch)

Diasporaa

USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa

Tähestik
26 + IJ
Grammatilised käänded
0
Keelekood
nl, nld, dut
Keeletüpoloogia
keskmiselt flekteeriv , liitsõnamoodustus , SOV /V2
Keelkond
Indoeuroopa keelte germaani rühma läänegermaani alamrühm, alamfrangi - vahepositsioon inglise ja saksa keele vahel
Murrete arv
Kolm peamist rühma: 1. (Alam)frangi (AF) 2. Limburgi 3. (Alam)saksi või lääne-alamsaksa.

Pikim sõna

arenguorganisatsioonidega koostööd tegema
isiksusehäireid mitmekordistama
pikkade sõnade foobia

Imelik sõna või lause

üksnes vokaalid [n-i ei hääldata]
sõnad kolmekordse e-ga
lühim kohanimi

Sissejuhatus

Hollandi keel on polütsentriline, erinevatel aladel on toimunud erinevad arengud. Põhja variant (Madalmaad, Hollandi hollandi keel) on domineeriv ja teiste suhtes juhtiv, mistõttu kalduvad teised sellele rohkemal või vähemal määral lähenema.

Afrikaani keel on sõsarkeel

Ainus siiani laialt kõneldav kreoolkeel hollandi keele baasil on afrikaani keel, üks Lõuna-Aafrika Vabariigi üheteistkümnest ametlikust keelest. See on ka üks väheseid kreoolkeeli, millest on saanud kirjanduslik keel ja mis on arenenud standardi staatuseni. Hollandi keele oskajale on afrikaani keel suures osas mõistetav ja vastupidi, kuid need on selgesti erinevad keeled.

Ajalugu

 • < 1150

  vanaalamfrangi keel

  vähetõestatud

 • 1150 – 1550

  keskhollandi keel

  kasutatud paljudes dokumentides ja mõnevõrra kirjanduses

 • 12. sajand

  H. Van Veldeke, keskaja poeet

 • 1550 - 1849

  varane tänapäeva hollandi keel

  kirjandus ja teadus

 • 1637

  Piiblitõlge, Statenbijbel, S. Stevin loob teadusliku terminoloogia, hollandi kultuuri kuldne ajastu

 • > 1849

  Tänapäevane hollandi keel

 • 1849

  Kongress Gentis

 • 1863

  Esimene ühine õigekiri

 • 1882

  Van Dale - sõnaraamat - maailma suurim sõnaraamat

 • 1934

  Marchanti õigekirjareform - kaotatakse käändelõpud

 • 2006

  Õigekirja kohandamine ja alternatiivne ("valge") ortograafia

Kirjasüsteem ja hääldus

Hollandi tähestiku tähtede arvu ei ole lihtne kindlaks määrata. Tähtsaimates hääldusjuhendites ei ole isegi tähti eraldi välja toodud! Tavaliselt loendatakse 26 tähte, kuigi q, x ja y on kasutusel vaid laensõnades. Vaieldakse ka selle üle, kas täheühend "IJ, ij" (näiteks IJsland - Island) on omaette täht või ei ole. Hollandi keel kasutab ka hulganisti diakriitilisi märke, ligi 15 (vaata alumist joonist), mida ei peeta eraldi tähtedeks. Kes räägib hästi hollandi keelt, peab ka hästi inglise keelt valdama, sest paljude sõnade puhul pole laensõnale alternatiivi (baby, privacy etc). Üks hollandi keele iseärasusi on tähekombinatsioon “ ‘s- “ — ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch, mis on omane üksnes hollandi keelele.

 • â
 • a
 • à
 • á
 • b
 • c
 • d
 • è
 • ë
 • é
 • ê
 • e
 • f
 • g
 • h
 • í
 • i
 • ï
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ö
 • ó
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • ü
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Hollandi keeles on ligi 40 häälikut (foneemi): 24 konsonanti ja 16 vokaali, sealhulgas neli diftongi. Väga tähtis on eristada pikki ja lühikesi vokaale. Guinnessi rekordite raamatus on kirjas, et hollandi keele weerti murre on keelesüsteem, milles on kõige rohkem vokaale maailmas.

Hollandi keelt võõrkeelena rääkijatele valmistab suuri raskusi diftongi ui hääldus ([œy], “sibul”) ja vahetegemine “f-häälikul” ja “v-häälikul” (viimane on hollandi keelele iseloomulik. Probleem on selles, et vahet ei tehta mitte eelkõige häälduse, vaid suhtelise pikkuse järgi). On ka mitmesuguseid "h-häälikuid" (g, ch, [ɣ], [x] ja h – chaos, lach, hoog).

Sõnamoodustus ja sõnavara

Hollandi keele sõnavara pärineb peamiselt germaani keeltest, aga seal on hulk laene ladina, saksa, prantsuse ja inglise keelest - enam-vähem sellises ajalises järjestuses ja vastavalt laenude hulgale. Igal juhul ei ole hollandi keele rikkaim osa sõnavara, vaid hoopis paljud värvikad ja tabavad ütlused, metafoorid ja idioomid, mis annavad sellele keelele teatava visuaalse dimensiooni. Seda nimetatakse beeldspraak (kujundlik kõne) ning seda hinnatakse kõrgelt iga jutustuse puhul. Need väljendid on teistesse keeltesse enamasti tõlkimatud.

Muude asjade seas on hollandlased kuulsad selle poolest, et nad on uisutamishullud ja nende keeles on palju sellega seotud sõnu, mis ei ole tõlgitavad, paljud neist on pärit friisi keelest. Üks näide: klunen, mis tähendab “uisutama maatükil kahe jääga kaetud piirkonna vahel”. Koek-en-zopie tähendab “koogitükk ja kuum jook joodud uisutades või kiosk, mis seda müüb”. Muud tõlkimatud terminid on seotud veega, kanalitega, tammide, tiikide, järvede ja muu sellisega – kuna vesi määrab kõike selle allpool merepinda asuva rahva elus. Mõned sellised sõnad on võetud üle teistesse keeltesse. nende seas bulvar (algkuju: bolwerk - “bulwark”, “bastion”, “barrikaad”, “kindluseesine kaitsekonstruktsioon”), mannekeen (flaamikeelne algkuju: mannekke - “poiss, nooruk, noor mees, väike poiss, kutt”), boss (algkuju: baas). Paljud merendus- ja navigeerimisterminid inglise või vene keeles pärinevad hollandi keelest, näiteks oksendamine “skorbuut”, “scorbutus” (algupäraselt: scheerbuik – haavatud kõht). Ja muidugi teavad kõik poldrit, tammi, puukottasid ja tulpe.

 • ja
  jah
 • nee
  ei
 • man
  mees
 • dank (u)
  aitäh
 • taal
  keel

Temaatilised sõnad

Naljakad või veidrad vanasõnad ja idioomid

Tagasi üles