Preskoči do vsebine

Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna učna aplikacija za spodbujanje bralnih in pisnih kompetenc večjezičnih otrok

  • App Store

Kaj je to?

Kuarki - Traveller between wor(l)ds je brezplačna aplikacija za večjezične otroke, starejše od 10 let. S pomočjo te aplikacije lahko otroci poglabljajo svoje besedišče in razvijajo svoje bralne in pisne kompetence. Cilj aplikacije je zmanjšati razkorak med jezikom, ki ga govorijo v šoli ("šolskim jezikom") in jezikom, ki ga govorijo doma ("domačim jezikom"), ter mladim bralcem na zabaven in zanimiv način posredovati znanje na področju naravoslovja. Prav tako bo aplikacija koristna za otoke, ki se učijo tujega jezika in želijo izboljšati svoje bralne kompetence v novem jeziku.

Dodatna gradiva

Kako aplikacijo uporabljam?

V našem priročniku so na voljo vse pomembne informacije o aplikaciji in njeni uporabi. Poleg uporabe doma, nudi aplikacija tudi v šolskem kontekstu številne možnosti uporabe.

Več

Jeziki

Kratke, vendar zabavne informacije o jezikih v Evropi: zgodovina, dialekti, slovnica, pregovori, zabavna dejstva in še več!

Več

Za učiteljice in učitelje

Tukaj so na voljo ideje za uporabo aplikacije v šoli ter nakazane možnosti, kako lahko pri pouku upoštevamo, obravnavamo in spodbujamo večjezičnost učencev in učenk. Aplikacijo lahko pri pouku uporabljamo za dodatno delo in diferenciran pouk ter za spodbujanje učno uspešnejših učencev in učenk.

Več

Priporočena gradiva

Tukaj so na voljo seznami povezav, literature in drugih projektov, povezanih z večjezičnostjo.

Več

Partnerji

Ali želiš začeti?

  • App Store
Nazaj na vrh