Skok na sadržaj

Kuarki - Traveller between wor(l)ds

Interaktivna obrazovna aplikacija za unapređivanje sposobnosti čitanja i pisanja kod višejezične djece.

  • App Store

Što je to?

Kuarki - Traveller between wor(l)ds je besplatna aplikacija za višejezičnu djecu u dobi od 10 i više godina. Pomoću ove aplikacije djeca mogu proširiti svoj vokabular i vježbati vještine čitanja i pisanja. Cilj aplikacije je pomoći im kako bi se smanjile često postojeće razlike u poznavanju jezika koji se koristi u školi i jezika kod kuće te pritom mladim čitačicama i čitačima prenijeti nova znanja na zanimljiv i zabavan način. Djeca koja uče neki strani jezik i željela bi poboljšati svoje čitalačke sposobnosti, također mogu korištenjem ove aplikacije dobiti podršku u učenju.

Dodatna gradiva

Kako se koristi aplikacija?

U našem priručniku (sažeti prikaz, uvod, pregled, smjernice) naći ćeš sve važne informacije u vezi aplikacije i kako se upotrebljava. Aplikacija nije samo za kućnu upotrebu već ti i u školi nudi širok spektar primjene.

Više

Jezici

Kratke i zanimljive informacije o jezicima u Europi: povijest, dijalekti, gramatika, poslovice, zabavne činjenice i još mnogo štošta!

Više

Za nastavnice i nastavnike

Ovdje se nalaze ideje za upotrebu aplikacije u školi, no također i poticaji kako se prilagoditi temi višejezičnosti i obrađivati je s učenicima. Aplikacija može naći primjenu u školi kao dopunska ili razlikovna ponuda te za uspješnije učenice i učenike.

Više

Preporučeno gradivo

Ovdje možeš pronaći listu s poveznicama, literaturom i drugim projektima koji se bave temom višejezičnosti.

Više

Partneri

Želiš li započeti?

  • App Store
Natrag na vrh