Prejsť na obsah

Čo je lingvo.info?

Dovoľte nám predstaviť sa

O projekte

Hlavným cieľom projektu lingvo.info je poskytnúť informácie o európskych jazykoch a propagovať viacjazyčnosť na internete. Všetko je to o jazykoch a odhaľovaní ich krásy, sily výrazu a jedinečnosti.

Táto interaktívna webová stránka je dostupná vo viac ako 18 jazykoch. Je pútavým úvodom do sveta jazykov zahŕňajúcim:

  • informácie o všetkých 24 oficiálnych jazykoch EÚ vo vašom jazyku;
  • informácie a odkazy, ktoré vám prostredníctvom existujúcich webových kurzov a projektov poskytnú podrobné poznatky o ktoromkoľvek jazyku;
  • zaujímavé a zábavné informácie o jazykoch vo všeobecnosti.

Náš príbeh

Náš tím tvorí celkovo deväť partnerov zo siedmich krajín. V tíme pracujú štyria kľúčoví partneri, ktorí pravidelne spolupracujú na projektoch propagujúcich viacjazyčnosť v EÚ prostredníctvom tvorby bezplatných viacjazyčných webových portálov na výučbu cudzích jazykov. Sme presvedčení, že bezplatné učebné materiály by mali byť prístupné každému, lebo osvojovanie si cudzích jazykov pomáha pochopiť a ceniť si kultúru a dedičstvo iných národov. V posledných rokoch narastá v EÚ potreba propagovať štúdium cudzích jazykov (nielen angličtiny), pretože mnohé cudzie jazyky strácajú podporu vo väčšine oficiálnych vzdelávacích systémov.

Projekt vznikol s podporou Európskej komisie v rámci Programu celoživotného vzdelávania (KA2 – jazyky), doba riešenia projektu je od decembra 2012 do novembra 2014.

Milujeme jazyky!

Späť nahor