Přeskočit menu

Co je lingvo.info?

Dovolte nám představit se

O projektu

Hlavním cílem projektu lingvo.info je poskytnout informace o evropských jazycích a propagovat vícejazyčnost na Internetu. Je to celé o jazycích – odhalit jejich krásu, expresivitu a jedinečnost.

Tato interaktivní webová stránka je dostupná ve více než 18 jazycích. Stránka představuje poutavý úvod do světa jazyků, který nabízí:

  • informace o všech 24 oficiálních jazycích EU ve Vašem jazyce;
  • informace a odkazy, které Vám prostřednictvím existujících webových kurzů a projektů ukážou nejmenší detaily jakéhokoli jazyka;
  • zajímavé a zábavné informace o jazycích ve všeobecnosti.

Náš příběh

Náš tým tvoří celkem devět partnerů ze sedmi zemí. V týmu pracují čtyři klíčoví partneři, kteří pravidelně spolupracují na projektech propagujících vícejazyčnost v EU prostřednictvím tvorby bezplatných, vícejazyčných webových portálů na výuku cizích jazyků. Bezplatné vyučovací materiály měly být přístupné každému, jelikož osvojení si cizího jazyka pomáhá pochopit a cenit si kultury a dědictví jiného národa. V posledních letech narůstá v EU potřeba propagovat studium cizích jazyků (vedle angličtiny), které se v oficiálních vzdělávacích systémech přestávají používat.

Projekt vznikl s podporou Evropské komise v rámci Programu celoživotního vzdělávání (KA2 – jazyky) od prosince 2012 do listopadu 2014.

Milujeme jazyky!

Nahoru