Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovaciu hodinu

Pripravte si vyučovaciu hodinu pomocou portálu lingvo.info

1 vyučovacia hodina

(45 minút)

Prípravy na vyučovacie hodiny sú vhodné pre dve vekové kategórie: žiakov vo veku 10 – 12 rokov a vo veku 12 – 14 rokov. Je potrebné mať k dispozícii triedu vybavenú počítačom a dataprojektorom.

2 vyučovacie hodiny

(90 minút)

Prípravy sú vhodné pre tri vekové kategórie: žiakov vo veku 10 – 12 rokov, 12 – 14 rokov a študentov vo veku 16 – 19 rokov. Je potrebné mať k dispozícii triedu vybavenú počítačmi alebo sa môžu použiť tablety či smartfóny.

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.”

slovenské príslovie
Späť nahor