Ar aghaidh chuig an inneachar

Gaeilge

Gaeilge

Líon na gcainteoirí dúchais

Níl aon fhigiúr oifigiúil do líon na gcainteoirí dúchais, ach thart ar 100,000; deir 2 mhilliún go bhfuil Gaeilge acu, ó staidéar na scoile.

Teanga oifigiúil i

Éire, AE

Teanga mhionlaigh i

Tuaisceart Éireann

Teanga diaspóra

SAM/Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, an Astráil, an Bhreatain, an Airgintín, an Nua-Shéalainn

Aibítir
26, san aibítir Rómhánach, seanaibítir Ghaelach
Tuisil gramadaí
3
Cód teanga
ga, gle
Saintréitheacht theangeolaíoch
infhillte , séimhiú ar thúschonsain , VSO
Fine teangacha
Ind-Eorpach, Ceilteach, Gaelach
Líon na gcanúintí
3

An focal is sia

Focal nó abairt aisteach

Réamhrá

Ar nós an Bhéarla, tá an Ghaeilge neamhghnách sa mhéid gur líonmhaire a cuid foghlaimeoirí líofa ná a cuid cainteoirí dúchais. Léirigh staidéir nach cainteoirí dúchais iad thart ar thrian de na daoine a labhraíonn go laethúil í. Os a choinne sin, is annamh a bhíonn deis ag roinnt cainteoirí dúchais Gaeilge a labhairt má bhíonn cónaí orthu sa Ghalltacht Galltacht, .i. na codanna den tír ina bhfuil an Béarla i réim. Tá cineál neamhghnách deabhéasa san fhaisean - má thagann Béarlóir aonteangach amháin isteach i seomra iomlán de chainteoirí Gaeilge, is minic a athraíonn an comhrá ar fad go Béarla. An Ghaeltacht Gaeltacht a thugtar ar na limistéir a bhfuil an Ghaeilge fós mar theanga an phobail iontu.

Stair

Tá an Ghaeilge ar cheann de na teangacha liteartha is sine san Eoraip, agus téacs inti, Amra Choluim Chille , caoineadh do Naomh Colm Cille, ón mbliain 597 AD. Bhí sí ina teanga liteartha le 1,410 bliain nuair a rinneadh teanga oifigiúil de chuid AE di, an 1 Eanáir 2007. Le Reachtanna Chill Chainnigh chuir an réimeas Gallda cosc ​​ar úsáid na Gaeilge i 1366. D'ordaigh leagan níos déanaí de na Reachtanna sin "Nach mór do gach Sasanach Béarla a fhoghlaim, nó go gcaithfí leis mar namhaid Éireannach" ! Ach nuair a d'fhógair Anraí VIII Shasana é féin ina "Rí na hÉireann" i 1541, b'éigean Gaeilge a chur ar an bhfógra ionas go dtuigfeadh parlaimint na coilíneachta Gallda i mBaile Átha Cliath é!

In ainneoin na gcéadta bliain d'iarrachtaí chun í a dhíothú, ba í an Ghaeilge fós teanga an tromlaigh in Éirinn go dtí an Gorta Mór 1845-1849, nuair a fuair 1-2 milliún duine bás den ocras. Bhí sí beagnach marbh faoi dheireadh an 19ú céad, ach nuair a fuair Éire neamhspleáchas i 1922, ba é an chéad chinneadh a rinne an chéad Rialtas go mbeadh ar gach leanbh i ngach bunscoil agus meánscoil Gaeilge a fhoghlaim ar feadh uair an chloig ar a laghad in aghaidh an lae. I gComhaontú Aoine an Chéasta 1998, a chuir deireadh le foréigean polaitiúil i dTuaisceart Éireann, tá 3 leathanach de ghealltanais Rialtas na Breataine an Ghaeilge a chur chun cinn.

Córas scríbhneoireachta agus fuaimniú

 • a
 • á
 • b
 • c
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • i
 • í
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ó
 • p
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú

Gramadach

Tá an ghramadach an-chasta. Bíonn séimhiú agus urú go fairsing, .i. athraíonn tús na bhfocal, mar shampla, {sound 1} (a cosa); a chosa (a chosa); a gcosa (a gcosa). Níl aon bhriathar "to have" , ach léiríonn an briathar "bheith" idirdhealú ser/estar na Spáinnise(is/ i nGaeilge, mar shampla is bean í (is bean í), ach tá sí anseo, (tá sí anseo)); agus idirdhealú jest/bywa na Polainnise ( / bíonn i nGaeilge, mar shampla tá sí anseo (tá sí anseo anois), ach bíonn sí anseo (bíonn sí anseo de ghnáth)).

Tá sraith ar leith uimhreacha sa Ghaeilge chun daoine agus rudaí a chomhaireamh: "dhá chapall" dhá chapall, ach "beirt" beirt.

Ar nós na hUngáirise, cuireann an Ghaeilge síos ar cheann de phéire mar "leath", mar shampla ar leathchois (ar leathchois), ar leathshúil (ar leathshúil), srl.

Gabh mo leithscéal = Gabh mo leithscéal

Focail théamacha

Seanfhocail agus nathanna traidisiúnta atá greannmhar nó corr

Ar ais go barr