Prejsť na obsah

Babylon

Zrozumiteľne a pútavo podaný súhrn základných poznatkov z lingvistiky: jazykové rodiny, pôvod slov, sociolingvistika a ďalšie.

Jazykové vzťahy

Štruktúra jazyka

Jazyk a myslenie

Jazyk a spoločnosť

Jazyk ako médium

Späť nahor