Prejsť na obsah

Všetko je to o jazykoch!

Viacjazyčná webová stránka o
európskych jazykoch

Zistiť viac

Lingvopedia

Prehľadný a zaujímavý pohľad na európske jazyky, na ich históriu, nárečia, gramatiku, príslovia, zaujímavé javy a mnohé iné!

Preskúmať

Babylon

Zrozumiteľne a pútavo podaný súhrn základných poznatkov z lingvistiky: jazykové rodiny, pôvod slov, sociolingvistika a ďalšie.

Čítať

Lingvopolis

Odkazy a užitočné informácie o projektoch, webových stránkach a udalostiach propagujúcich jazyky.

Hľadať

Kuarki

Interactive learning app to promote reading and writing skills of multilingual children

Hrať

„Jazyk je automapou kultúry. Povie vám, odkiaľ jeho ľudia pochádzajú a kam smerujú.”

Rita Mae Brown
Späť nahor