Přeskočit menu

Je to všechno o jazycích!

Vícejazyčná webová stránka o
evropských jazycích

Zjistit víc

Lingvopedie

Přehledný a zajímavý pohled na evropské jazyky, na jejich historii, nářečí, gramatiku, přísloví, zajímavé jevy a mnohé jiné!

Prozkoumat

Babylon

Všeobecné pojmy z jazykovědy: jazykové rodiny, původ slov, sociolingvistika apod. Podané srozumitelně a zajímavě.

Číst

Lingvopolis

Odkazy a všechny potřebné informace o projektech, webových portálech a událostech propagujících jazyky.

Poznat

Kuarki

Interactive learning app to promote reading and writing skills of multilingual children

Hrát

„Nebudeš rozumět jednomu jazyku, pokud nerozumíš alespoň dvěma.“

Geoffrey Willans
Nahoru