Prejsť na obsah

Všetko je to o jazykoch!

Viacjazyčná webová stránka o
európskych jazykoch

Zistiť viac

Lingvopedia

Prehľadný a zaujímavý pohľad na európske jazyky, na ich históriu, nárečia, gramatiku, príslovia, zaujímavé javy a mnohé iné!

Preskúmať

Babylon

Zrozumiteľne a pútavo podaný súhrn základných poznatkov z lingvistiky: jazykové rodiny, pôvod slov, sociolingvistika a ďalšie.

Čítať

Lingvopolis

Odkazy a užitočné informácie o projektoch, webových stránkach a udalostiach propagujúcich jazyky.

Hľadať

GeoLingvo

Interaktívna jazyková hra: zábavný kvíz, ktorý otestuje vaše vedomosti o jazykoch. Môžete ho hrať aj s vašimi priateľmi na Facebooku!

Hrať

„Jazyk je sila, život a nástroj kultúry, nástroj nadvlády a oslobodenia.”

Angela Carter
Späť nahor