Hoppa till innehåll

Rumänska

Limba română

Antal modersmålstalare

ca. 24 miljoner (Rumänien och Moldavien)

Officiellt språk i

Rumänien, Moldavien, (Transnistrien), EU

Minoritetsspråk i

Serbien, Ungern

Talas av dispora

Italien, Spanien, USA, Tyskland, Storbritannien, Kanada, Österrike, Frankrike, Belgien, Portugal, Cypern, Australien, Irland

Alfabet
Latinskt/ 31 bokstäver; Cirylliska alfabetet används fortfarande i Transnistrien
Kasus
2
Språkkod
ro, rum, ron
Språktypologi
Flekterande , pro-drop , SVO
Språkfamilj
Indo-europeiska, romanska
Antal dialekter
3 stora grupper (arumänska, megleno-rumänska, istro-rumänska)

Längsta ord

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
44 bokstäver

Märkligt ord eller fras

amalgam
ett åtta bokstäver långt ord med bara en konsonant

Inledning

Termen "rumänska" används ibland i en mera generell betydelse, som omfattar fyra språk eller dialekter: daco-rumänska, arumänska, megleno-rumänska, and istro-rumänska

Historia

Rumänska härstammar från vulgärlatin, som började talas i Dacia århundradena efter Kristus. Det östromerska rikets historia mellan 200-talet och fram till att proto-rumänskan utvecklades på 900-talet, när området kom under det Bysantinska imperiets inflytande, är okänd.

Rumänskan förblev odokumenterad genom medeltiden, och återfinns i de historiska uppteckningarna först i början av 1500-talet.

Det äldsta bevarade dokumentet är Neacșu's brev (1521), skrivet med kyrilliska bokstäver. Användandet av kyrilliska fortsatte (vid sidan av det latinska alfabetet) fram till 1860, när den Rumänska latinska rättskrivningen officiellt introducerades.

Förhållande till moldaviska

Föreställningen att det moldaviska språket skiljer sig från rumänska har kraftigt främjats i Den Autonoma Moldaviska Sovjetrepubliken (etablerad 1924). Detta inkluderade att använda kyrilliska bokstäver för att skriva språket. 1932 ändrades skriften officiellt till det latinska alfabetet och stavningen var identisk med standard-rumänska. Trenden vände 1938, då kyrilliska bokstäver återigen infördes. Detta fortsatte efter 1940 i Moldaviska Socialistiska Sovjetrepubliken (som inkluderade Bessarabien, annekterat 1940 från Rumänien) fram till 1989, då det latinska alfabetet (återigen identiskt med det rumänska) förklarades officiellt. 1991 ändrades namnet på republiken från {Ljud1} (Moldaviska SSR) till {Ljud2} (Republiken Moldova), vilket är orsaken till namnparet moldaviska/moldoviska på många språk.

Utbrytarrepubliken Transnistrien använder fortfarande det kyrilliska alfabetet och kallar språket "moldaviska".

Skriftsystem och uttal

 • a
 • ă
 • â
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • î
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ș
 • t
 • ț
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • Ă ă – a med brevé, står för ljudet /ə/
 • Â â – a med circumflex, står för ljudet /ɨ/
 • Î î – i med circumflex, står för ljudet /ɨ/
 • Ș ș – s med komma, står för ljudet /ʃ/
 • Ț ț – t med komma, står för ljudet /t͡s/

Bokstaven â används endast i mitten av ord; den förekommer som stor bokstav endast i ord där alla bokstäverna är stora.

Bokstäverna î och â fonetiskt och funktionellt identiska. Orsaken till att bägge finns är historisk, och visar på språkets latinska härkomst.

Moldaviskt kyrilliskt alfabet

A Б В Г Д Е Ж Ӂ З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж ӂ з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я

Grammatik

Rumänskan är det enda romanska språket där bestämda artiklar är enklitiska: dvs., de är substantivändelser (som i skandinaviska språk, bulgariska och makedonska), istället för att vara framförställda, eller proklitiska. De fick sin form, liksom andra romanska språk, från latinets demonstrativa pronomen.

Rumänska substantiv har tre genus, maskulinum, femininum och neutrum. Substantiv i neutrum beter sig som maskulina substantiv i singular och som feminina i plural. Här skiljer sig rumänskan från latinet, där neutrala substantiv var distinkta.

Substantiv som i sin grundform (singular, nominativ, ingen artikel) slutar på en konsonant eller på en vokal/semivokal -u är oftast maskulina eller neutrala; om de slutar på eller -a är de vanligtvis feminina.

Maskulinum Femininum Neutrum
om
man
bunică
mormor/farmor
drum
väg
bou
oxe
carte
bok
cadou
present, gåva
copac
träd
cafea
kaffe
exemplu
exempel

Rumänskan har ärvt fem kasus från Latin: nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, och vokativ. Morfologiskt sett är substantivens nominativ identisk med ackusativ, och genitiv med dativ. Dessa par skiljer sig dock åt för personliga pronomen. Vokativ finns normalt bara för substantiv som benämner människor eller sådant som i allmänhet tilltalas direkt, och det finns en modern tendens att använda nominativ istället.

Med bestämd artikel

Singular Plural
Nominativ
Ackusativ
Maskulinum
băiatul
pojke
băieții
Femininum
mama
mor
mamele
Neutrum
oul
ägg
ouăle
Genitiv
Dativ
Maskulinum
băiatului băieților
Femininum
mamei mamelor
Neutrum
oului ouălor

Utan bestämd artikel

Singular Plural
Nominativ
Ackusativ
Maskulinum
băiat băieți
Femininum
mamă mame
Neutrum
ou ouă
Genitiv
Dativ
Maskulinum
băiat băieți
Femininum
mame mame
Neutrum
ou ouă
Singular Plural
Vokativ Maskulinum
băiatule/băiete băieților
Femininum
mamo mamelor
Neutrum
oule ouălor

Dialekter

De olika varianterna av rumänska skiljer sig främst år genom fonetiska skillnader. Rumänerna själva benämner språkvarianterna "accenter" eller "tungomål".

Rumänska dialekter delas in i två grupper, sydliga och nordliga:

 • Det finns bara en sydlig dialekt:
  • Den valackiska subdialekten
 • De nordliga gruppen består av flera dialekter:
  • moldaviska
  • den banatiska underdialekten
  • en grupp inbördes liknande transylvanska dialekter

Tungvrickare

 • Pipotele priponite în panoplia paralelipipedelor pompau pipăind pampoanele laptopurilor.
 • Mormolocii momiți mimetic comemoraseră ramificațiile milimetrice în magazin în dendometacinul lucidității memorialisticii înmărmurite numismatic.
 • Am o vâjâitoare care vâjâie ca un avion vâjâitor. Vâjâie tare vâjâitoarea, dar mai tare vâjâie avionul vâjâietor.
 • Când am zis c-am zis c-om zice, că tu zici c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-om zice, da tu zici c-am zis c-om zice.
 • Știu că știu că știu că-i știucă şi mai știu că știu că muşcă.

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tillbaka till toppen